Mycket av vår arbete går i linje med de globala målen för en hållbar utveckling som antogs av världens ledare under ledning av FN i september 2015. MÅL 1 – INGEN FATTIGDOM Vår vision är att utrota fattigdomen i Afrika, så detta mål har vi för ögonen varje dag. MÅL 2 – INGEN HUNGER Vi […]