Att bygga flerbostadshus i trä kan halvera klimatpåverkan, men trots detta byggs endast 10 procent av alla flerbostadshus i trä. Nu har regeringen satsat sex miljoner kronor på utveckling inom industriellt träbygge. I dag svarar byggprocessen och materialen för i snitt 50 procent av en byggnads klimatutsläpp och i många fall är andelen betydligt högre, […]