Den här artikeln med originaltiteln ”Semi-arid lands wonder tree provides new income streams for impoverished households” publicerades i tidningen Business Daily den 27 december 2016. Här kommer här en översättning eftersom den är minst lika aktuell idag som då. I samband med att man brottas med klimatförändringar, vänder landsbygden i Kenyas semiöken sin uppmärksamhet till […]