2013 startade KenGen Foundation och Better Globe Foresty ett skogsplanteringsprojekt för att bekämpa ökenspridningen i Kenyas torra och halvtorra marker, speciellt i området runt Seven Forks. Projektet var upplagt för att uppmuntra och göra det möjligt för skolorna att delta i miljöaktiviteter genom att exploatera små skogar och trädplantage vilket inbringar flera fördelar till deras […]