Förra veckan genomförde vi tre uppskattade kundevent runt om i landet. I den här första delen får du ta del av Johan Gustafssons redovisning av årets framgångar, nyheterna för året och planen framåt.   

En av de absolut största framgångarna sedan förra årets november-event är den lyckade uppstarten av verksamheten i Uganda. Man har under året påbörjat arbetet med odling av träd hos kontraktsbönder i Dokolo-området i norra Uganda.

Under årets första tio månader har man lyckats driva upp ca en miljon fröplantor, distribuera dessa till ett par tusen kontraktsbönder som utbildats parallellt. Det ska sättas i relation till att det tidigare har tagit mer än 10 år att ens ta fram och plantera samma mängd plantor. 

En annan nyhet är att man nu har passerat 2 000 000 planterade träd vilket motsvarar ett antal tusen hektar skog. Det som är unikt är att den här skogen är planterad på plantager och hos kontraktsbönder i så kallad semiöken. Det är en ökning med 1 500 000  träd sedan 2015.

Massivt ökad produktionskapacitet

En stor förklaring till den ökade mängden planterade är träd är satsning och framgångarna med plantskolorna. Det är lätt att tänka att om man bara vill ha fler planterade träd att man köper fler frön. Men så är det inte. Better Globe är i princip det enda företaget som odlar dessa träd på komersiell basis och därmed också den enda part som haft behov av och kunnat driva upp fröplantor i de mängder som behövts. Den inte helt enkla processen illustreras i den här artikeln.

I februari 2012 hade t.ex. plantskolan i Kiambere en kapacitet på 75 000 plantor per år, den har nu ökat till över 1 200 000 

plantor. En hel del plantor går nu också till försäljning till externa parter.

Anställda och schyssta arbetsvillkor

Antalet anställda har ökat från 415 förra året i november till över 625 st. Timlönen som de får ligger på 4.50 kr i timmen vilket ska jämföras med en statsanställd i samma område som får ca 2.80 kr i timmen. Många av människorna i områdena lever under FN:s fattigdomsgräns på 2.30 kr i timmen. Därför är arbetet hos Better Globe väldigt uppskattat. 

Finansiering av skolor, vatten och mikrolån

I donationspaketet som många kunder månadssparar ingår ju en del pengar som direkt går till skolor, mikrolånbanker och vattenförbättrande åtgärder. 

Under året har ca 360 000 kr gått till finansiering av mikrolånbanker. Dessa pengarna går till samarbetsorganisationer som startar och driver bankerna. Better Globe har inget ägar- eller vinstintresse kvar i bankerna efter att uppstarten har finansierats. Totalt har mikrolånbankerna hittills finansierats med ca 2 250 000 kr. med tanke på att normalt mikrolån är på ca 800 kr är det väldigt mycket pengar. Flera tusen familjer har fått nya möjligheter tack vara mikrolånen

Under året har över ca 1 100 000 kr gått till vattenförbättrande åtgärder via donationspaketen. Det har varit allt från inköp av vattentankar, uppsättning av hängrännor, utkörning av vatten i de fall det har behövts till andra vattenrelaterade projekt. Totalt under åren har mer än 4 850 000 kr gått till den här verksamheten. 

Även ca 360 000 kr har gått till finansiering av skolbyggnationer och skolor. Precis som med mikrolånbankerna så är det inte Better Globe som driver dem, utan pengarna ges till samarbetsorganisationer. Under året har en ny skola köpts in, renoverats och startats upp med dessa pengar. Det finns ett reportage om skolan från årets kundresa.

Green Initiative Challenge

Sedan ett antal år tillbaka driver Better Globe ett projekt tillsammans med KenGen (=Kenya största elproducent) och Bamburi Cement (=en av världens största cementproducenter) som syftar till att öka medvetenheten om att ta hand om miljön. Man gör det bland annat genom att hjälpa och lära elever att plantera träd på sina skolor.  Målet är att nå 1000 skolor över 10 år där man ska plantera över 450 000 träd. 

Under året har man utökat samarbetet med över 100 skolor och man är nu uppe i över 400 skolor som fått hjälp av KenGen, Bamburi och Better Globe. KenGen Foundation skrev om det här senast för ett par månader sedan på sin hemsida. Det finns även fler artiklar här och här.

Planen framåt och samarbete med KenGen

En annan av de stora nyheterna är det fördjupade samarbetet med Kenyas största elproducent (jmf. Vattenfall och Fortum i Sverige). 2006 inleddes det första samarbetet som gick ut på att plantera träd på KenGens mark runt Kiambere dammen. Under de senaste 10 åren har man konstaterat att samarbetet fungerat oerhört väl och nu utökar man det. 

KenGen kommer att upplåta mark för Better Globe att bygga både ett eget sågverk och ett eget laboratorium i Kamburu-området i närheten av Kiambere i Kenya. Med tanke på att det garanterar en trygg elförsörjning, tillgång till vägar och närhet till tidigare produktionsanläggning så går det inte underskatta vikten av det beskedet. 

Tack vare ett eget sågverk kommer man kunna genomföra värdeförädlingen av virke på plats. Laboratoriet kommer att underlätta framtagningen av nya plantor som varit en stor flaskhals i produktionen. Det här ser vi fram emot att få återkomma med mer info kring framgent. 

Tidsbegränsat erbjudande till dig som är kund

Vi rekommenderar ju alltid regelbundet sparande i första hand. Det är bra för dig och det är bra för oss som t.ex. behöver betala löner till anställda i Afrika varje månad. Det är därför vi också belönar ett regelbundet sparande i 1 donationspaket och 10 träd i månaden med 20 bonusträd i slutet av året.

Bonusen gäller dock bara en gång per kund och därför vill vi ge de kunder som vill köpa träd bortom dessa 12 donationer och 120 träd en möjlighet till volymrabatt. 

  • Om du vill köpa 150 – 499 träd så har du möjlighet till 5 procent bonusträd
  • Om du vill köpa fler än 500 träd, så har du möjlighet till 10 procent bonusträd

Bonusträden ger samma förväntade avkastning som de ordinarie träden. Erbjudandet gäller fram till och med den 19 november. Du beställer genom att mejla till kundservice på support@betterglobe.com med ditt kundnummer och antalet träd som du vill beställa.

Regelbundet sparande-erbjudandet och första volymrabatten är likvärdiga

Observera även att det första erbjudandet om 5 procent motsvarar det regelbundna sparandet i 1 donationspaket och 10 träd. Därför rekommenderar vi att hellre börja månadsspara och eventuellt kompletteringsköpa innan du utnyttjar volymrabatten.

Observera även att det första erbjudandet om 5 procent motsvarar det regelbundna sparandet i 1 donationspaket och 10 träd. Därför rekommenderar vi att hellre börja månadsspara och eventuellt kompletteringsköpa innan du utnyttjar volymrabatten.

Kundservice hjälper självklart även till med både inställning av månadssparande och kompletteringsköp. Mejla till support@betterglobe.com.


Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Lämna ett svar

Inga kommentarer