Alla Better Globes träd ger avkastning och fyra år efter inköpstillfället har träden vuxit så pass mycket att den första avkastningen betalas ut. Det betyder att avkastningen i år betalas ut till alla kunder som har köpt träd under perioden 2006 – 2013. I Sverige innebär det att 5 957 kunder kommer att få sin avkastning utbetald den 26 november i år.

Många av de kunder som har fått avkastning önskar att de hade köpt fler träd tidigare, vilket är rätt naturligt. Något vi däremot blivit positivt överraskade av är att de även önskar att de hade berättat det för fler människor – inte bara för att träden gör gott, utan framför allt för att de hade velat ge andra möjligheten att spara en del av sina pengar på ett bra sätt.

Det är naturligtvis något som även vi önskar och uppmuntrar. Många blir därför också positivt överraskade när vi ger dem ett donationspaket som tack för hjälpen för att de har berättat om Better Globe för andra människor. Förutom värdet på donationspaket innebär det en förväntad avkastning på över 400 € över de kommande åren. Vi kallar det för Smart kund eftersom en kund som får sitt eget donationspaket gratis, och ökar sin avkastning ännu mer, är rätt smart.

Om du berättar om Better Globe för andra (eller tar med dig vänner till informationsmötet i november), be dem gärna att köpa träden via:

  • https://betterglobe.com/XXXX

där du ersätter XXXX med ditt kundnummer (samma som du loggar in med på hemsidan) så att vi vet att det är du som har tipsat dem. När Better Globe har sex kunder som köper donationspaket tack vare dig får du ditt donationspaket som tack för hjälpen. Med din hjälp kan vi plantera ännu fler träd, ge ännu fler människor och barn nya möjligheter och, inte minst, göra gott med våra sparpengar precis enligt principerna i artikeln överst i nyhetsbrevet.

Tack för att du bidrar till att göra världen till en bättre plats!


Lämna ett svar

Inga kommentarer