Även om det inte är så enkelt att pengar växer på träd som i bilden ovan, så kommer vi – precis som vi gjort varje år sedan 2011 – betala ut avkastning till de kunder som har ägt sina träd i fem år eller mer. I år är det preliminära utbetalningsdatumet satt till den 26 november.

Då kommer 6 751 av ca 14 000 svenska kunder att få en utbetalning till sina Better Globe-konto. Därifrån kan man antingen köpa nya träd eller ta ut pengarna till sitt vanliga bankkonto i Sverige.

Många av de kunder som har fått avkastning tidigare år önskar att de hade köpt fler träd tidigare, vilket är rätt naturligt. Något vi däremot blivit positivt överraskade av är att de även önskar att de hade berättat det för fler människor – inte bara för att träden gör gott, utan framför allt för att de hade velat ge andra möjligheten att spara en del av sina pengar på ett bra sätt.

Möjligheten att vara en smart kund
Det är naturligtvis något som även vi önskar och uppmuntrar. Många blir därför också positivt överraskade när vi ger dem ett donationspaket som tack för hjälpen för att de har berättat om Better Globe för andra människor.

Förutom värdet på donationspaket innebär det en förväntad avkastning på över 400 € över de kommande åren. Vi kallar det för ”Smart kund” eftersom en kund som får sitt eget donationspaket gratis, och ökar sin avkastning ännu mer, är rätt smart.

Om du berättar om Better Globe för andra (eller tar med dig vänner till informationsmötet i november), be dem att köpa träden via:

  • https://en.betterglobe.com/XXXX

där du ersätter XXXX med ditt kundnummer (samma som du loggar in med på hemsidan) så att vi vet att det är du som har tipsat dem. Det blir nämligen din personliga sponsrade länk.

Med din hjälp kan vi plantera ännu fler träd, ge ännu fler människor och barn nya möjligheter och, inte minst, göra gott med våra sparpengar.

Tack för att du bidrar till att göra världen till en bättre plats!


Lämna ett svar

Inga kommentarer