Better Globe Forestrys ledande befattningshavare inklusive ordföranden för Better Globe gruppen, Rino Solberg, besökte Dokolo distriktet i norra Uganda i början av mars för att träffa chefer från Yele Ikom Can Atur Farmers Association (YICAFA), en förening som har över 7000 bönder som medlemmar, och som Better Globe Forestry har ingått avtal med.

Uppdraget var att inleda ett partnerskap som kommer att leda till att miljontals melia azedarach (Zedrak) träd kommer att planteras i Dokolo och andra grannområden i Uganda i syfte att utrota fattigdom. Detta inbegrep att man undertecknade ett långsiktigt Memorandum of Understanding (MoU) med YICAFA som förde de båda parterna till en gemensam handlingslinje: att plantera träd för välstånd.

Påskrift av avsiktsförklaringen i Uganda i mars 2018

Påskrift av avsiktsförklaringen i Uganda i mars 2018

 

Dokolo distriktet är ett fattigt område på landsbygden i norra Uganda, efter årtionden av väpnad konflikt. Better Globe Forestry i området leder till lättnad för familjer som har mark, men inte har fått några större skördar, för de med barn i skolåldern men som inte har råd med bra utbildning, och familjer som inte har tillgång till kvalitativ hälsovård och inte kan tillgodose andra grundläggande behov. Detta sker dock inte omedelbart; Det kommer att ta hårt arbete och engagemang  från tusentals bönder och Better Globe Forestrys personal för att uppnå det planerade resultatet.

Påskriften av avtalet.

Påskriften av avtalet.

Denna MoU handlar inte bara om plantering av träd utan inbegriper även mikrokredit i form av en roterande fond för att samodla kassava med träden genom ett organiserat och kombinerat jord- och skogsbruks system, inklusive biodling, för att möta behovet av säkra livsmedel. Kassava är en näringsrik gröda men med förädlingsvärdet genererar den också en mycket bra inkomst.

Nuförtiden kan lokala industrier göra chips, mjöl och till och med essentiella oljor av kassava. Detta ger en bra inkomst åt den lokala bonden. Framtiden ser ljus ut för Dokolo, men vi har inte tänkt sluta här. Projektet är tänkt att sträcka sig till Ugandas grannområden och därmed hela Östafrika.

Alla parter är väldigt nöjda med avtalet.

Alla parter är väldigt nöjda med avtalet.

Artikeln är översatt från www.betterglobemedia.com.


Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Kommentera

Inga kommentarer