Vi började vår verksamhet i Kenya 2006, sedan expanderade vi försiktigt till Uganda. Arbetet i dessa två länder har vuxit kraftigt genom åren, och har gjort skillnad för många människor och landskap. Better Globe Forestry utvecklas stadigt, och nu även till ett annat land i östra Afrika. I slutet av mars besökte Jan Vandenabeele, vår skogsmästare, Tanzania för att undersöka förutsättningarna för plantering även där.

Avsikten med besöket var att förvärva kunskap om det tanzaniska skogslandskapet och dess aktörer, kontakta och välja personer och institutioner i tre olika kategorier (staten, den akademiska världen, den privata sektorn) till att vara medlemmar i den framtida redaktionskommittén för Tanzania och eventuellt välja eller initiera processen att välja en potentiell landrepresentant för Tanzania.

Möte med företrädare i Tanzania. Skogsmästare Jan Vandenabeele är den andra personen från vänster.

Möte med företrädare i Tanzania. Skogsmästare Jan Vandenabeele är den andra personen från vänster.

Mottagandet var mycket bra överallt, från dag ett i Mafinga till Morogoro till Dar es Salaam. Under besöket hade vi privilegiet att besöka mässan Southern Highlands Forestry & Wood Industries Trade Fair i Mafinga, som organiserades av The Private Forestry Program. Detta var den första i sitt slag, och rätt intressant. Hela skogsbrukssektorn var representerad, och även kommersiella aktörer (tre företag som säljer sågverk, ett som säljer ugnar, olika träprodukter, presentationer av företag som planterar träd, etc.).

Detta gav ett mycket bra tillfälle för nätverkande. Vi fick kontakt med de flesta av de viktiga intressenterna inom den tanzaniska skogsbruks branschen, med några undantag som bland annat Green Resources and Form International. Miti och dess funktion förklarades för de som vi mötte, liksom viss bakgrundsinformation om Better Globe Forestry.

Motsvarigheten till Skogsvårdsstyrelsen i Tanzania

Motsvarigheten till Skogsvårdsstyrelsen i Tanzania

I Tanzania finns potentiella platser för att plantera melia volkensii (Mukau), i områdena Dodoma, Shingida och Tabora (ett område av halvöken med en genomsnittlig årlig nederbörd på 400-800 mm, som ligger 1100 meter över havet). Information från vissa experter indikerar att melia azedarach (Zedrak) kommer att växa sig högt i Ifakara området.

Under besöket möttes aktörer inom skogsbruket, inklusive de som deltog i Tanzanian Tree Growers Association Union, Tanzania Forestry Service och World Wildlife Fund. Alla stödde de interventioner som Better Globe Forestry har gjort inom skogsbruk i Tanzania. Nu är vägen framåt öppen. Tanzania, här kommer vi!

Artikeln är översatt från www.betterglobemedia.com.


Lämna ett svar

Inga kommentarer