På senare tid har har det kommenterats mycket i sociala och andra medier kring den norska organisationen Biståndsaktuellt och Child Africa som är en av Better Globes samarbetsorganisationer och drivs av grundaren Rino Solberg. Nedan följer Rino Solbergs egen kommentar till anklagelserna om förskingring och att man blivit satt på en observationslista. Redan sommaren 2017 filmades en intervju där Rino svarade på frågan.

Når det gjelder OBS listen, så er årsaken meget enkel å forklare, Child Africa er der kun fordi vi har inntekter fra lovlig telefonsalg i Norge. Telefonselskapet selger kalendere, matoppskrifter, tegninger og annet for å få inn penger til oss. Vi er garantert 25% av inntektene uansett hva utgiftene måtte være, uten risiko eller utgifter for oss, noe alle frivillige organisasjoner er meget fornøyd med.

Men, fordi «Innsamlingskontrollen», som er en privat eiet (eiet av flere av de store organisasjonene), organisasjon tar med telefonselskapets regnskaper inn i Child Africa’s blir regnestykket håpløst. De sier nemlig at vi har «samlet inn» 10 millioner kroner, hvis dette er det totale salget i dette firmaet, selv om CA bare mottar 2,5 millioner kroner.

Med en slik regnemetode mener de at bare 25% går til saken og dette er derfor under den 50% som DE bruker for å sette organisasjoner på OBS liste. Imidlertid blir dette helt feil, for av de 2,5 millioner kroner som vi har mottatt, så brukes bare 4% til administrasjon hos CA, og 96% går til Uganda, noe som er Norges beste resultat. Etter å bli hengt ut som svindler og bedrager i flere år har jeg nå fått nok og har derfor sagt opp avtalene med telemarketing selskapet fra 1.1.2019.

Dette vil sannsynligvis føre til at vi dessverre må si opp en del ansatte i Uganda, pga mindre inntekter og dette er ikke noe vi har gledet oss til. Vi regner imidlertid at vi kommer av denne OBS listen i løpet av dette året, når regnskapene for 2018 foreligger.

Når noen påstår at jeg har «forskingrat» 2,6 millioner (som ihht Bistandsaktuelt har blitt borte på mystisk vis) så er dette fullstendig løgn. Det er ikke blitt borte så mye som en eneste krone fra Child Africa noen gang. Dette MÅ jo falle for sin egen urimelighet, i og med at det er meg personlig som har finansiert Child Africa med private midler de første 16 årene (og fortsatt hver eneste måned gjør dette). Jeg har heller aldri tatt ut noen som helst lønn fra Child Africa, noe jeg selvfølgelig godt kunne ha gjort helt lovlig i 25 år, så dette blir så feil som det bare går an og man må ha svært onde tanker for å kunne påstå slikt om meg, noe alle som kjenner meg kan bekrefte.

Når det gjelder de «såkalte» 2,6 millioner kroner som skal ha «blitt borte» så er dette også helt umulig og utenkelig i praksis og jeg har skriftlig med dokumentasjon tilbakevist det, men det hjelper ikke når en journalist har skrevet noe, da de aldri går tilbake på det de har skrevet tidligere.

Det var riktignok en ubetydelig feil med føring av regnskapene i de første årene, noe jeg fortalte journalisten, og det ble rettet opp senere, og det er stor forskjell på at det var ubetydelig feilføring i regnskapene og at «millioner forsvinner på mystisk vis» den tabloide setningen er laget av journalisten for å få leseren til å tro at nettopp det som kommer frem i kommentarfeltene fra folk som bare har lest overskriften og ikke engang hele artikkelen, nemlig at jeg og min kone stjeler penger fra barna i Child Arica. En slik heading selger selvfølgelig mer aviser enn en overskrift som sier sannheten, nemlig; «Det har vært feilførte regnskaper i Child Africa, som ble rettet opp så snart Rino fikk greie på det».


Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Kommentera

Inga kommentarer