Den här artikeln med originaltiteln ”Semi-arid lands wonder tree provides new income streams for impoverished households” publicerades i tidningen Business Daily den 27 december 2016. Här kommer här en översättning eftersom den är minst lika aktuell idag som då.

I samband med att man brottas med klimatförändringar, vänder landsbygden i Kenyas semiöken sin uppmärksamhet till att odla torktåliga melia volkensii (Mukau) träd. Detta snabbväxande ädelträslag med hård ved – som kallas torrmarkernas mahogny – har flera användningsområden och det är stor efterfrågan på detta lönsamma virke.

För närvarande kostar en fot av melia volkensii mellan 60 och 70 shilling, vilket är dubbelt så mycket som virke från andra arter. En undersökning som nyligen gjordes i staden Kitui av forskare från Kenya Forestry Research Institute (Kefri) visade att träprodukter tillverkade av virke från melia volkensii kostade 40-50 procent mer än produkter av cypress eller tall.

Veden är tålig, motståndskraftig mot termiter och röta, kan användas till paneler inomhus, och till golv, takbjälkar och ramar. Enligt Albert Luvanda, huvudforskare hos Kefri i Kitui, är virket från melia volkensii jämförbart med Elgon teak eller kamfer. Det har gjort att trädet överexploateras i skogarna, och har skapat behovet av förnyelse i dess inhemska ekologiska områden. Kitui, Tharaka Nithi, Embu, Meru, Taita Taveta, Makueni, Marsabit, Kibwezi, Isiolo och Mandera är några ekologiska regioner lämpade för trädet.

Dessa regioner är på höjder mellan 350 och 1700 meter, och får 300 till 800 mm regn årligen, vilket kan upprätthålla tillväxt av melia volkensii, enligt Kefris studier. ”Det krävs mycket lite vatten för tillväxt, och du behöver inte vattna, om du planterar det i början av regnperioden”, sade Luvanda. Melia volkensii lämpar sig också för odling i jord med bra dränage, som sandig lerjord.

I Kitui, där Kefri arbetar med lokala samhällen som är intresserade av att plantera melia volkensii, har torkfrekvensen intensifierats de senaste åren. Regionen upplever en torka vartannat år medan det på 1990-talet inträffade var femte år, sade Luvanda. För Kefri har melia volkensii visat sig vara ekonomiskt och miljömässigt hållbart eftersom det motverkar klimatförändringar och ger lönsamt virke.

Jonathan Kituku, en bonde i Kibwezi, har gynnats av att plantera melia volkensii på sin 300 hektar stora gård. Han började odla trädet efter att ha utbildats av Kefri 2006. Allt eftersom hans träd fortsatte att växa, växte gräset under de mer än 7000 melia volkensii träden.

Gräset, som växer färdigt på tre månader, har blivit en sekundär inkomstkälla för honom. Han skördar 90 till 100 balar gräs per tunnland under regnperioden, vilket ger honom åtminstone 27 000 shilling.

”Detta gräs ger mig mer pengar än majs och inhemska kor,” sade han.

Vapen mot torka

Kituku säljer också melia volkensii frön och lär upp bönder hur man planterar och ser efter träden. Han säljer ett kilo frön för mellan 6000 till 7000 shilling. Färdigheter som erhållits genom utbildningen från Kefri har gjort Kituku till en av Kenyas mest eftertraktade utbildare om spridning av melia volkensii.

Han tar 24 000 shilling per person för en 21-dagars kurs och har utbildat bönder ända från Tanzania. Kenyanska bönder går snabbt över till odling av melia volkensii trädet. Vid gränsen mellan Embu och Machakos län, längs Seven Forks Dam-bältet, har 2000 bönder med stöd från Better Globe Forestry (BGF) avsatt två tunnland var till odling av trädet.

Jan Vandenabeele från BGF sade att melia volkensii är ett av mänsklighetens bästa vapen för att bekämpa torkan i Afrika. BGF ger jordbrukare teknisk rådgivning och plantor.

”Med melia volkensii kan du skapa välstånd på ett hållbart sätt i torra landsbygdsområden och samtidigt skydda miljön”, säger Jan Vandenabeele.

Experter rekommenderar att bönder bör söka råd när de börjar odla trädet, eftersom fröna måste knäckas och nippas för att bryta deras vilotillstånd. Kefri bedriver träning i hur man bryter denna dvala som melia volkensiis frön vilar i, samt träd förvaltning, såsom beskärning och knoppning för att få raka träd lämpade för virke.

Under de senaste åren har Kefri, med stöd från Japans internationella samarbetsbyrå (Jica), börjat sprida melia volkensii plantor snabbare och i stora mängder för att möta böndernas efterfrågan. Dessa frön från Kefris fruktträdgårdar, där träd med de bästa genetiska egenskaperna odlas, förbättras och de har överlägsna egenskaper.

Vid idealiska väderförhållanden kan selektiv skörd av melia volkensii virke börja när trädet är cirka 12 år, enligt Kituku. Träden kan samodlas med majs under de tre första åren av tillväxt. Om plantorna placeras med lämpliga mellanrum, kan arten också samodlas med spannmål som ärtor, mung bönor och ögonbönor i upp till sex år utan att störa deras skördar, enligt Luvanda.

Träden fungerar också som foder åt boskap, gödsel från gröna blad, kompost, vindbrytare och kan bidra till att förhindra jorderosion, enligt Vandenabeele.


Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Kommentera

Inga kommentarer