”Vi har inte fått ärva jorden från våra förfäder. Vi har fått låna den av våra barn”. I det gamla indianska ordspråket tar ekonomibloggaren Jan Bolmeson avstamp när han delar med sig hur han tänker och resonerar kring våra träd som en del i hans etiska och hållbara sparande. 

Många av oss försöker ta hänsyn till miljön så gott vi kan. Vi försöker ta cykeln istället bilen, vi väljer ekologiskt när så är möjligt och så vidare. Dock glömmer många av oss bort att våra sparpengar faktiskt har en betydligt större miljöpåverkan än många av de nämnda faktorerna.

Något som Lennart Göthe pratade om i del två av tre ”Fattigdom bekämpas med köpkraft” och Johan Gustafsson också berörde i sin del ”Nyheterna, framgångarna och planen framåt”. I nedanstående videoklipp pratar Jan om hur han ser på verksamheten utifrån ett hållbart och etiskt perspektiv. 

Så här skriver Jan själv om sitt föredrag.

Från traditionellt sparande till påverkanssparande

De senaste åren har jag sett ett tydligt ökande intresse för att man inte bara vill få en god avkastning på sina pengar, utan man vill dessutom att pengarna ska göra gott under tiden.

I det traditionella sparandet tog man ingen hänsyn till etiska, sociala, miljömässiga eller hållbara faktorer. Sedan började t.ex. arbetsvillkor i andra länder uppmärksammas och man började utarbeta de så kallade SRI-principerna för ”Socially Responsible Investing”.

I mångt och mycket handlade det om att välja bort de största syndarna i form av miljöförstörande bolag eller företag som arbetade med vapen-, tobak eller andra oetiska branscher. 

Problemet med att välja bort är dock att man inte berättar vad man önskar istället. Det ger inget annat budskap än att vi inte vill något. Det är bra men trubbigt. De senaste åren har man därför utvecklat de så kallades ESG-principerna som tar hänsyn till miljö (environment), sociala (social) och påverkan genom bolagsstyrning (governance). Istället för att välja bort så väljer man in. 

Det har också plockats upp på av FN i t.ex. de så kallade UN PRI-principerna, FN:s principer för ansvarigt investerande. Fler och fler fonder, tack vare krav från oss konsumenter och andra organisationer, börjar redovisa inte bara sin avkastning utan även sin påverkan. Ett nämnvärt exempel är brevet ”A sense of purpose” som världens största fondbolag Black Rock och dess VD Larry Fink skickade ut.

Det sista steget som börjar komma mer och mer, och där Better Globe verkligen var bland de första ut på banan, är påverkanssparande. Det vill säga att hela företagets affärsidé ligger i att göra gott. Ett svenskt exempel som vi ska vara väldigt stolta över är Göteborgsbaserade företaget Trine. Det handlar om att mäta påverkan lika mycket som man mäter avkastning. Genom att ge dessa företag pengar, så röstar vi med fötterna – vi sparare säger helt enkelt – det här tycker vi är bra, det här vill vi ha mer av. 

Påverkan på vad? FN:s 17 globala hållbarhetsmål

När man pratar om påverkan så är det också bra att vara överens om vilken påverkan det är som avses. I mitt fall så är det bästa verktyget som jag har hittat FN:s globala mål för en hållbar värld. När jag pratar om att göra gott så tänker jag mycket på dessa mål. 

Genom att jag sparar en del av mina pengar i Better Globe bidrar jag nämligen till flera av dessa målen. Enligt min subjektiva uppfattning handlar det som minst om: 

 • Ingen fattigdom
 • Ingen hunger
 • God utbildning för alla
 • Jämställdhet
 • Rent vatten och sanitet
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Minskad ojämlikhet
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Ekosystem och biologisk mångfald
 • Genomförande och globalt partnerskap

Better Globe bidrar enligt mig till att vi som människor och planet ska uppfylla på dessa målen på olika sätt. Det handlar ju om allt från att vi kunder, genom att köpa träd, skapar arbetstillfällen, finansierar mikrolånbanker, finansierar organisationer som jobbar med skolor, bidrar till vattenförbättrande åtgärder och så vidare.

Det i sin tur får följdeffekter för jämställdhet och jämlikhet. Träden minskar problem med erosion, ökenspridning och minskar problemen med klimathotet. Dessutom har man sett att på plantagerna ökar den biologiska mångfalden eftersom mikroklimatet förändras till det bättre. 

Jag vet få sätt där man kan bidra till att uppfylla så många av FN:s globala mål för en så liten summa som 17 € för ett träd eller 53 € för ett donationspaket. 

Tidsbegränsat erbjudande till dig som är kund

Vi rekommenderar ju alltid regelbundet sparande i första hand. Det är bra för dig och det är bra för oss som t.ex. behöver betala löner till anställda i Afrika varje månad. Det är därför vi också belönar ett regelbundet sparande i 1 donationspaket och 10 träd i månaden med 20 bonusträd i slutet av året.

Bonusen gäller dock bara en gång per kund och därför vill vi ge de kunder som vill köpa träd bortom dessa 12 donationer och 120 träd en möjlighet till volymrabatt. 

 • Om du vill köpa 150 – 499 träd så har du möjlighet till 5 procent bonusträd
 • Om du vill köpa fler än 500 träd, så har du möjlighet till 10 procent bonusträd

Bonusträden ger samma förväntade avkastning som de ordinarie träden. Erbjudandet gäller fram till och med den 19 november. Du beställer genom att mejla till kundservice på support@betterglobe.com med ditt kundnummer och antalet träd som du vill beställa.

Regelbundet sparande-erbjudandet och första volymrabatten är likvärdiga

Observera även att det första erbjudandet om 5 procent motsvarar det regelbundna sparandet i 1 donationspaket och 10 träd. Därför rekommenderar vi att hellre börja månadsspara och eventuellt kompletteringsköpa innan du utnyttjar volymrabatten.

Observera även att det första erbjudandet om 5 procent motsvarar det regelbundna sparandet i 1 donationspaket och 10 träd. Därför rekommenderar vi att hellre börja månadsspara och eventuellt kompletteringsköpa innan du utnyttjar volymrabatten.

Kundservice hjälper självklart även till med både inställning av månadssparande och kompletteringsköp. Mejla till support@betterglobe.com.


Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Kommentera

Inga kommentarer