Ekonomi är en fråga om förvaltning och hantering av resurser. Ekonomi är inte primärt en fråga om pengar, även om pengar också är en resurs som behöver förvaltas. Ekonomisk förmåga är en grundläggande kompetens som alla människor behöver ha och som är avgörande för vår överlevnad.

Förra veckan genomförde vi tre uppskattade event för kunder runt om i landet. Här kan du som missade mötet se det andra föredraget av tre från dessa event. Det första med Johan Gustafsson föredraget som handlade om nyheterna, planen framåt och framgångarna under året kan du se nedan: 

I det här föredraget är det är kunden och ambassadören Lennart Göthe som pratar om Better Globes påverkan på samhället och om de väldigt olika aspekter på förvaltning på ett ekonomiskt sätt som Better Globe är ett bra medel för att uppnå.

Lennart Göthe reste som första kund ner till Kenya och Uganda i december 2007 för att ta reda på fakta om verksamheten. Lennart blev kund redan i september 2006 och har efter hand blivit mer och mer engagerad i Better Globe och de frågor som han pratar om här på kundeventet. Nedan kan du se hela hans föredrag från kundeventet i Malmö torsdagen den 9 november. 


Nedan skriver Lennart själv om sitt föredrag till dig som inte har möjlighet att se det eller inte var med. 


Följ känslan och ingivelsen!

De ekonomiska vinsterna är omfattande och handlar om så mycket mer än “bara jobb till fattiga bönder och pengar i fickan på oss kunder”. De ekonomiska vinsterna kan mätas inom så många stora områden, i så många länder, om man bara drar ut de ekonomiska effekterna i tid och rum och energi.  

Min enda bevekelsegrund för att bli kund till Better Globe var att om jag bidrar med mina pengar till att det planteras träd i semiökenområdena i Östra Afrika så kan det aldrig på några villkors vis vara fel eller dumt.

Jag hade varken tid eller lust att sätta mig in i alla delar av det som sades om detta företag. Man pratade om “avkastning från träden” men det trodde jag ärligt talat inte på. För mig handlade inte detta om pengar tillbaka, det handlade om att bidra till något gott.

Hade jag sett på det som en investering så hade jag sannolikt aldrig kommit till skott och blivit kund.  

Istället såg jag att det rörde sig om saker som jag tycker är viktiga och som jag kan stödja med ett par hundralappar i månaden. Trädplantering i öknen, jobb och hjälp till fattiga bönder, skolor till barnen och stöd med vatten och pengar.

Detta räckte för mig och det är jag evigt tacksam för. Det ledde mig till att 1,5 år senare vilja åka ner och se vad som skedde på plats, i Kenya och i Uganda.

I mitt föredrag beskrev jag Better Globe kommande från mitt yrke och vad jag kan och förstår om saker och til. Jag arbetar som utbildare på livet!

Förvalta Tid, Rum och Energi

Ett sätt att beskriva vad människa gör under sin livstid så är det att hon förvaltar tid, rum och energi. Vi ägnar hela vårt liv åt det och i stora drag skiljer inte det oss från andra djur speciellt mycket.

Ekonomi är ett kvalitetsbegrepp inom just resursförvaltning och hantering.

  • Hanterar man någonting på ett hållbart sätt så att det man förvaltar blir mer eller förädlas till ett högre värde än det hade så är det ekonomiskt.
  • Hanterar man saker och ting så att det sjunker i värde eller förbrukas så är det oekonomiskt förvaltat.

Ekonomi är detta och bara detta. Tid, rum och energi är det vi strävar efter och vill ha mer av, det vi samlar och det vi försöker fånga och äga. Tid, rum och energi är också de resurser vi använder oss av för att göra detta. Vi förbrukar tid, rum och energi för att skaffa oss tid, rum och energi. Nettot avgör om det är ekonomiskt eller oekonomiskt förvaltat.

Pengar är den mest potenta energin

Pengar tillhör kategorin Energi.  Pengar är dessutom den mest potenta energi vi människor har just för tillfället. Pengar verkar ha den egenskapen att den står över lagar och regler, hot om våld och aktivt våld, staket och murar samt grundläggande värden som heder och ärlighet etc.

Finns det pengar att utvinna så har människan en förödande förmåga att hitta dem och utvinna dem, ofta på ett synnerligen oekonomiskt sätt.

T ex avskogning av regnskog, utarmningen av jordlagret, fossila bränslen etc.

Ekonomiskt läskunnig

Det betyder med viss självklarhet att om man studera en händelsekedja väldigt snävt och bara ser till enskilda händelser så kan det se ut som att det är ekonomiskt, utan att vara det. Man kan utvinna pengar och samtidigt underminera mängder med andra viktiga värden som vi har att förvalta på ett ekonomiskt sätt, dvs hållbart.

Att vara ekonomiskt läskunnig är att kunna förstå komplexa system av ekonomiska flöden så att man kan hantera dessa på ett ekonomiskt sätt.

Oftast när man skall utvinna energi så förbrukar vi både rum och tid men också andra energityper. Man kan t ex utvinna elektricitet och pengar från vatten men då behöver man använda både tid, rum och annan energi för att uppnå detta. Så fungerar det mesta i världen, det mesta i våra samhällen och inte minst det mesta i våra personliga liv. Att förstå detta kallas för att vara ekonomiskt läskunnig och det kan man så klart vara på olika nivåer, precis som att man kan kunna språk olika bra.

Better Globes förvaltning av rummet

Better Globes sätt att driva sin verksamhet innebär att de tar minimalt med värdefullt rum som kan användas till något eller som redan används. Better Globe förvaltar däremot till synes värdelöst rum där människor inte kan försörja sig och knappt överleva. Rum som är mer eller mindre värdelöst ur alla aspekter och som sjunker ytterligare i värde på grund av avfolkning och ökenutbredning.

Här planterar de skog och skapar arbetstillfällen, etablerar skolor, sörjer för tillgång till energin pengar och många andra saker. Redan här är totalekonomin enormt stor för människor och för vår jord.

Idag flyr människor över halva jorden av ekonomiska skäl. De kan inte vara kvar där de vill vara, där de har vänner och familj och där de vill bo om de hade möjlighet. De flyr på grund av krig, svält, förtryck och en hel del annat men gemensamt för alla dessa skäl är att de grundar sig i dålig förvaltning av resurserna tid, rum och energi.

Lokalt i nästan alla länder går denna flykt från landsbygd till städer och i Kenya och Uganda är det inget undantag. Städerna är överfulla av människor som inte kan försörja sig där heller, i alla fall inte inom lagens gränser eller med respekt för andras tid, rum och energi.

Skall vi kunna förvalta jordens resurser och oss själva på ett ekonomiskt sätt så behöver vi som minimum kunna bo på jordklotets hela yta. Better Globe gör detta möjligt på de ställen där de verkar.

Better Globes förvaltning av energi

Våra sparpengar och på det sätt vi alla investerar och inte minst konsumerar, är det som avgör vart man kan utvinna pengar från t ex rummet eller mera specifikt, jordens resurser.

Idag vet man t ex att våra kollektiva pensionspengar har större påverkan än vår bilkörning i ett land som Sverige. Vi är mycket små i fråga om bilkörning i Sverige men vi är mycket stora när det gäller att lägga arbetslösa pengar på hög och även att skicka pengar på arbete i form av investeringar.

Genom att investera våra pengar i sådant som är ekonomiskt på riktigt, dvs sådant som förvaltar alla inblandade resurser (tiden, rummet och alla typer av energi) på ett hållbart sätt, så styr vi andras pengar dit också.

Ett företag eller samhälle eller privatperson måste på ett eller annat sätt utvinna resursen pengar. Detta är ett måste i den nuvarande ordningen för energihantering som vi har idag. Därför är det väldigt många som är engagerade i att utvinna pengar. Men om pengar inte finns där att utvinna, då blir det en ren ekonomisk förlust att ens försöka.

Regnskogen skulle få vara ifred om det inte fanns pengar att utvinna ur den. Haven skulle vara rena från skräp om det fanns pengar att utvinna från det. Öknen skulle vara grön och människor skulle bo där om det fanns pengar att utvinna på platsen. Människor behöver köpkraft, människor behöver jobb eller inkomster på något sätt för att kunna bilda samhällen.

Samhällen behöver företag som tjänar pengar för det attraherar mer handel och fler människor till platsen. Människor som vårdar och tar hand om sin plats extremt väl under en mycket lång tid. Det är först när samhällena är överbefolkade och helhetsekonomin är dålig som självutplånandet börjar men det är en annan sak. Det är ett problem för de gigantiska städerna runt om i världen.

“Ingen kan göra allt men alla kan göra något” och Better Globe är en av de aktörer som genom sitt sätt att driva sin verksamhet motverkar att våra regnskogar skövlas, motverkar överfulla storstäder och motverkar massflykt från den Afrikanska kontinenten. I förlängningen av detta är Better Globe en av alla de företag och verksamheter som bidrar till en värld i fred som vi alla kan bo på och där resurserna räcker för alla.

Vad Better Globe gör i det lilla formatet och vad som är deras uttalade affärsverksamhet står det massor om på andra ställen på denna hemsida. Jag väljer att kasta ljus på det som kanske inte är lika uppenbart för alla människor. Det som inte är ett direkt resultat av att Better Globe finns och vi köper träd. Det som snarare är indirekta resultat av många olika saker där bland annat Better Globe spelar en roll. Det som även DU har en betydande påverkan på om du väljer det.

Better Globe skapar konkret och handgripligen mätbara resultat på mycket kort sikt och extrem indirekt påverkan på lite längre sikt.

Att skicka sina pengar på jobb hos Better Globe är bland det mest ekonomiska någon kan göra per idag. Även om man isolerat stirrar sig blind på energin “pengar” så är det på detta sätt.

För mer fakta i frågan tillhandahåller vi två andra föredragningar om Better Globe. Del 1 med Johan Gustafsson och del 3 med Jan Bolmeson.
Stort tack för ditt engagemang i denna stora och spännande fråga.


Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Lämna ett svar

Inga kommentarer