Att bygga flerbostadshus i trä kan halvera klimatpåverkan, men trots detta byggs endast 10 procent av alla flerbostadshus i trä. Nu har regeringen satsat sex miljoner kronor på utveckling inom industriellt träbygge.

I dag svarar byggprocessen och materialen för i snitt 50 procent av en byggnads klimatutsläpp och i många fall är andelen betydligt högre, enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Under 2012 släppte byggsektorn ut lika mycket som personbilar och sedan dess har byggandet ökat kraftigt. För vissa hus tar det 50 år i drift för att utsläppen från driften ska bli lika stora som utsläppen från själva byggprocessen.


Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Lämna ett svar

Inga kommentarer