Köp träd och donationspaket

Månadssparande - från och med nästa månadsskifte

Det antal träd och donationspaket som du fyller i nedan är det antal som kommer att köpas för din räkning från och med nästa månadsskifte och framgent. Du kan när som helst stänga av det automatiska månadssparandet på dina sidor. Vi har förifyllt 1 donationspaket + 10 träd. Det motsvaras av vårt erbjudande som ger det mest förmånliga priset per träd. Läs mer om fördelen med det regelbundna sparandet.

Engångsköp - det som du köper idag

Det antal träd och donationspaket som du fyller i nedan är det antal som kommer att köpas åt dig i samband med att du slutför det här köpet.