Sajten Visual Capitalist har sammanställt fakta på människans påverkan på skog över olika tidsperioder. Skog täcker idag 30 procent av världens yta men vi avverkar snabbare än vi planterar. I Afrika huggs det ner 28 träd för varje träd som planteras.

I början av 1900-talet fanns det ca 50 miljoner kvadratkilometer skog i världen. Idag, 100 år senare är det mindre än 40 miljoner kvadratkilometer. Följande bild från kommer från globalforestwatch.org och visar skogsutbredningen idag. På sin hemsida har de även en interaktiv karta som visar förändringen från 2001 till idag. Inte jättekul att titta på tyvärr.

Skogstäckningen i världen. Från GlobalForestWatch.org
Skogstäckningen i världen. Från GlobalForestWatch.org

Nedanstående bild visar förändringen i skogsutbredningen i kvadratkilometer per år sedan 1990. Röd färg visar på en minskning och blå färg en ökning. Källa är världsbanken. 

Animation som visar om skogsutbredningen har ökat eller minskat per land sedan 1990.

Nedanstående visar förändringen per region mellan 1990 och 2015. 

Förändringen i skogsmark per region.

Läs gärna mer på VisualCapitalists hemsida. Det är därför vi är så stolta över vår verksamhet för att vi är bokstavligen med och minskar den här utvecklingen genom det arbete som vi gör med din hjälp. 


Lämna ett svar

Inga kommentarer