Låt mig först och främst ta tillfället i akt att önska alla som läser detta nyhetsbrev ett hälsosamt, lyckligt och välmående nytt år 2020 från mig och anställda på Better Globe Forestry.

Better Globe Forestry står inför spännande tider, men låt oss först reflektera över 2019

Förra året var ett intressant och utmanande år på olika sätt. Vi gav oss själva det ambitiösa målet att plantera totalt 1 159 000 träd, och planterade slutligen totalt 871 000 stycken på våra olika platser. Skillnaden ska dock inte ses som ett nederlag eftersom vi genom att göra det övervann flera hinder, varav de största var ett helt obegripligt vädermönster samt det extra och oförutsedda arbete som vanligtvis följer med tillväxt och personalökning. Det totala antal träd som står idag baseras på siffrorna efter revision.

Med fokus på 2020 fattade vi tydliga beslut, den stora majoriteten av dem i samarbete med och med input från de som utför arbetet på plats. Andra beslut relaterade till externa faktorer och den miljö i vilken Better Globe Forestry verkar och dessa planerades noggrant och finjusterades under det första kvartalsmötet där relevanta människor från de olika platserna samt huvudkontorets ledning och personal samlades. 

Better Globe Forestry är ett företag som arbetar med socialt entreprenörskap och vi är medvetna om att vi bara kan lyckas om vi tar hand om våra egna och ger dem chans att förbättras och utvecklas genom träning och stöd och ger dem de möjligheter de förtjänar på alla nivåer. Det är detta som gav Mr. Lawrence Muema hans befordran till ekonomichef. Han är fullt kvalificerad och har bevisat sitt värde för företaget på flera olika sätt över tid. Baserat på meriter och allt eftersom möjligheterna har uppstått har flera anställda på alla nivåer befordrats. 

Läs: Ny ekonomi- och verksamhetschef

Lawrence Muema, ny ekonomichef på Better Globe Forestry

Andra positioner som visat sig oumbärliga har identifierats och tillsatts, till exempel en personalchef, en IT- och säkerhetschef och en system- och administrationschef. Vi har även skapat positionen som kommunikationschef för att hjälpa till att på ett professionellt sätt hantera de många interaktionerna, svara på förfrågningar och för att tillhandahålla Better Globe Media med uppdaterad information.

Användning av teknik för ökad kontroll, säkerhet och effektivitet

Naturligtvis är en professionellt hanterad arbetsstyrka, såväl humant som administrativt, en av nycklarna till framgång. Teknisk support är en annan. Den första uppgiften för den nyinrättade IT-avdelningen är att ge Better Globe Forestry den dedikerade miljö som behövs för en ökad användning av informationsteknologi som stöd för verksamhets- och ekonomiavdelningarna. Redan idag hjälper telefonbaserade applikationer till att hantera den dagliga driften, men med dessa följer ibland hårdvaru- och programvaruutmaningar som behöver kunna åtgärdas snabbt. Better Globe Forestry har varit fast beslutet att omfamna 2000-talets teknik för att garantera att trädplanteringsuppdraget genomförs på ett snabbt, korrekt och vederbörligen övervakat sätt samt en snabb, säker och effektiv hantering av de ekonomiska interaktionerna. 

Läs: Ny mobilbaserad app för kontraktsodlare

Moringa — ett nytt träd i Better Globe Forestrys portfölj

Moringa innehåller mer än 40 kraftfulla antioxidanter, refereras till som en universallösning och har sagts kunna bota mer än 300 sjukdomar. Better Globe Forestry har redan påbörjat processen för att implementera detta ”mirakelträd” i vår portfölj och kommer börja plantera moringa-träd med våra kontraktsodlare under det här året. Bladen på moringa-träden kan skördas redan efter 3-4 månader och därefter fem gånger om året. Vi kommer att bearbeta bladen till certifierat organiskt moringa-pulver, kapsla in det och börja sälja det som hälsotillskott via vårt eget företag Max Health AS i Norge. Det kommer att ge oss en bra extra inkomstkälla för att säkra den förväntade avkastningen om 15 procent för träden som säljs till Better Globe-kunder.

Vi är mycket glada över detta och kommer att hålla er uppdaterade och informera om när vi har den första produktionen av moringa-kapslar klar. Vi kommer senare också att undersöka möjligheten att bearbeta moringa till andra fördelaktiga produkter såsom olja, te etc.

Andra uppdateringar 

I övrigt ges fokus på ytterligare forskning om makau tillsammans med våra partners KEFRI och Ghents Universitet och vi räknar med att vi äntligen ska kunna bygga den sedan länge planerade och budgeterade in-vitro multipliceringsanläggningen. Förseningen har emellertid varit gynnsam på sitt sätt eftersom den har förenat oss med flera andra insatta aktörer inom skogsindustrin, både i Kenya och i Belgien. Resultatet av detta är förbättrade arbetsmetoder som kommer att implementeras i plantskolan under året och fokus på förbättrad jordfruktbarhet. 

Vi kommer att fortsätta prospektering i Tanzania med ambitionen att påbörja viss verksamhet under 2021.

Vi kommer också att integrera mikrofinansieringen bättre i vår verksamhet. Därför håller en avsiktsförklaring på att utarbetas med K-Rep Fedha Services som kommer att innehålla huvuddragen för hur deras integrering i vår modell kommer att vara en win-win för bönderna, K-Rep och oss.

I år kommer Better Globe Forestry också att arbeta för att få en Forest Stewardship Council (FSC)-certifiering, en absolut nödvändighet för att kunna approchera marknader i Europa. En av våra anställda genomförde träning för detta under förra året.  
 
Under 2020 planerar vi att ha Miti Magazine online. Tidningen är erkänd som auktoritativ inom alla informerade skogskretsar, emellertid kommer den dock få sin verkliga potential när den är lättare tillgänglig för en större allmänhet. 

Slutligen hoppas vi på att välkomna en årlig delegation från Better Globe AS som är ivriga att se vad vi uppnått och förverkligat tack vare det förtroende vi får från dem. Vi ser fram emot att få träffa och tacka några av våra kunder för det mycket uppskattade företroendet och stödet vi får. 

Vänliga hälsningar,

Jean-Paul Deprins
VD
Better Globe Forestry Ltd.


Lämna ett svar

Inga kommentarer