Senaste nyheterna på vår Better Globe-blogg

”Vi har inte fått ärva jorden från våra förfäder. Vi har fått låna den av våra barn”. I det gamla indianska ordspråket tar ekonomibloggaren Jan Bolmeson avstamp när han delar med sig hur han tänker och resonerar kring våra träd som en del i hans etiska och hållbara sparande.  Många av oss försöker ta hänsyn […]
Ekonomi är en fråga om förvaltning och hantering av resurser. Ekonomi är inte primärt en fråga om pengar, även om pengar också är en resurs som behöver förvaltas. Ekonomisk förmåga är en grundläggande kompetens som alla människor behöver ha och som är avgörande för vår överlevnad. Förra veckan genomförde vi tre uppskattade event för kunder […]
Förra veckan genomförde vi tre uppskattade kundevent runt om i landet. I den här första delen får du ta del av Johan Gustafssons redovisning av årets framgångar, nyheterna för året och planen framåt.    En av de absolut största framgångarna sedan förra årets november-event är den lyckade uppstarten av verksamheten i Uganda. Man har under […]
I många år har vi årligen bjudit in till stora, öppna och uppskattade event i november. I år vill vi göra något helt nytt och serva alla er befintliga kunder på en högre nivå med ett event som är exklusivt för er; ett event med helt nytt och fördjupande innehåll. Idag har vi närmare 15 […]

Årets utbetalning sker 26 nov

Publicerat: 2018-10-15|
Även om det inte är så enkelt att pengar växer på träd som i bilden ovan, så kommer vi – precis som vi gjort varje år sedan 2011 – betala ut avkastning till de kunder som har ägt sina träd i fem år eller mer. I år är det preliminära utbetalningsdatumet satt till den 26 […]