Risker

Risker

Att köpa träd innebär att ta en risk

Att köpa träd innebär en risk och vi kan tyvärr inte garantera en avkastning. Det vi kan garantera är att vi gör allt i vår makt för att hålla alla våra löften och ingångna avtal framgent, på samma sätt som vi hållit dem från starten 2006 till idag. Vi arbetar aktivt med att både observera, minimera och eliminera de olika risker som finns.

När du som kund köper våra träd tar du en risk. Risken är att du förlorar en del av, eller hela, ditt insatta kapital. Träden är dessutom inte likvida, vilket innebär att dina pengar är låsta över 20 års perioden. Riskerna kan klassificeras på olika sätt. De risker vi ser, utifrån olika kategorier, är följande:

Risker förknippade med skogsbruk och den operativa verksamheten

De här riskerna inkluderar allt som har med våra plantager och vår produktion att göra. Det kan handla om torka, insektsangrepp eller bränder på plantagerna. Dessa risker är de vi är minst oroliga för då de till stor del går att både minimera och eliminera.

Hur vi arbetar med många av de här riskerna kan du även läsa om i ”Vanliga frågor”. Dessa risker berör alla skogsföretag och är en del av den ordinarie verksamheten att hantera.

Risker förknippade med verksamhet i Afrika

Att bedriva verksamhet i Afrika är naturligtvis förknippat med en högre risk än om vi t.ex. hade bedrivit verksamheten i Skandinavien. De träd vi planterar går emellertid inte att odla på svenska breddgrader. Vi har i dagsläget verksamhet i Kenya och Uganda, några av de mest stabila demokratierna i Afrika.

Vi har lång erfarenhet av att driva verksamhet i dessa länder och vi skulle inte ha gjort det om vi inte ansåg att risken var fullt hanterbar. Den bild som många gånger målas upp i t.ex. utländska media stämmer inte alltid överens med den upplevelse vi som befinner oss på plats har.

Risker förknippade med vårt bolag

Naturligtvis behöver du som potentiell kund göra din egen bedömning av hur du bedömer risken med oss som företag och leverantör. Vi anser att tillit är allt i affärer och därför är vi väldigt måna om att hålla alla våra löften. Vi försöker vara så öppna och transparenta som vi bara kan, t.ex. genom att arrangera kundresor i princip varje år. Om du upplever att du saknar någon information eller har en fråga – mejla vår kundtjänst.

Vi har till dags dato betalat ut alla de pengar som våra kunder haft rätt till och vi har gjort det vi har sagt att vi ska göra även om vägen inte alltid har varit spikrak.

Alla prövningar och framgångar har gjort att vi nu känner oss mer stabila och trygga än någonsin tidigare. Vi har levererat fantastiska resultat och visat att vår affärsidé håller, bidrar med stor nytta och är kommersiellt gångbar.

Viktigt att veta

Det finns även andra risker som kan påverka dina träd. I korthet kan vi ge samma rekommendationer som de flesta andra ger:

  • Du är inte garanterad några pengar.
  • Du kan i värsta fall förlora alla pengar du köpt träd för.
  • Du bör inte köpa träd för pengar du inte har råd att förlora och du bör därmed inte ”lägga alla ägg i samma korg”.
  • Det bästa du kan göra är att köpa träd regelbundet och över en längre tidshorisont. Då lär du känna oss, träden och verksamheten.
  • Pengarna som du köper träd för är låsta efter den initiala ångerperioden på 14 dagar. Därefter följer återköp av träden enligt den gjorda överenskommelsen mellan dig och Better Globe.
  • Vissa av våra kunder jämför oss med en alternativ, oreglerad och onoterad investering med hög risk och begränsad transparens.
  • För att göra en jämförelse, risken är högre än med t.ex. aktier.

Vi rekommenderar även att du läser våra ”Vanliga frågor och svar” där många av de vanligaste frågorna besvaras.

Börja spara i träd eller boka plats på ett webinarium

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Varje tisdag kväll kl. 20:30 har vi ett live informationsmöte via Internet, ett så kallat webinarium för dig som vill ha mer information eller ställa egna frågor. Självklart är det gratis och det är ca 40 minuter långt.

Om du har andra frågor, så är du välkommen att läsa mer här på hemsidan. Vi har en sida med de 50 vanligaste frågorna,  och du kan självklart kontakta oss på support@betterglobe.com.

Boka plats på webinarium

Varje tisdag kl. 20:30 håller vi ett informationsmöte via Internet där du får mer information. Det är självklart gratis och du har möjligheten att ställa frågor.

Boka din plats

Ulrika Emericks
Göteborg

Det som jag fastnade för med Better Globe var den unika kombination av att hjälpa människor samtidigt som man tjänade pengar på ett hållbart sätt. Jag har alltid hjälpt dem som inte varit lika lyckligt lottade, men här kan jag göra det i en stor skala och få avkastning samtidigt. Jag köpte mitt första donationspaket 2008 och har månadssparat sedan dess.

Redo att börja köpa träd?

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Börja månadsspara eller köp enstaka träd

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss på support@betterglobe.com

Skolor engageras i trädplantering

2013 startade KenGen Foundation och Better Globe Foresty ett skogsplanteringsprojekt för att bekämpa ökenspridningen i Kenyas torra och halvtorra marker, speciellt i området runt Seven Forks. Projektet vill uppmuntra och göra det möjligt för skolor att delta i pedagogiska miljöaktiviteter genom att skapa små skogar och trädplantage. Något som ger många positiva feedback effekter förRead more…