Better Globe Forestry Ltd.

Better Globe Forestry Ltd.

Skogsbolaget på plats i Kenya och Uganda som sköter träden

Precis som de flesta större företag arbetar vi i form av en företagsgrupp där olika företag fokuserar på olika saker.

Better Globe Forestry Ltd. är ett kenyanskt privatägt bolag som ägs av grundarna, som också arbetar i bolaget. Det är Better Globe Forestry Ltd. som är avtalspart i alla samarbeten på plats i Kenya och Uganda. Det är även vi som planterar och tar hand om träden som du som kund köper och som kommer genomföra återköpen enligt återköpsavtalet, av de träd du äger.

Vi sköter och driver plantagerna och utbildar och stödjer de partner-bönder som planterar träd i samarbete med oss. Det händer också att vi arrangerar resor för de kunder och ambassadörer från runt om i världen som vill komma och besöka verksamheterna på plats i Kenya och Uganda.

Väl förankrat i det kenyanska näringslivet

Better Globe Forestry Ltd. har ett väldigt gott rykte i Kenya och Uganda. Vi har många samarbeten med andra organisationer och bra kontakt med politiska beslutsfattare på hela den politiska skalan. Till skillnad från många andra skogsföretag arbetar vi ”bottom-up” det vill säga att vi förankrar alla projekt och beslut på lokal nivå för att sedan arbeta oss uppåt.

Det sättet att arbeta är tidskrävande, men i gengäld får vi viktigt lokalt stöd för alla våra verksamheter och minimalt med problem med korruption. Det gör också att vi på ett naturligt sätt undviker så kallad ”land-grabbing” och alla de problem som det kan leda till både för oss som företag och för lokalbefolkningen.

Grundaren Rino Solberg, den kenyanske vice-presidenten och den norska ambassadören i Kenya. Juli 2008

Den norska ambassadören i Kenya, Kenyas vice-president och grundaren av Better Globe Rino Solberg. Juli 2008

Better Globe Foundation

År 2016 startade vi en stiftelse i form av Better Globe Foundation för att tydligare särskilja välgörenhetsdelen i vår verksamhet från den kommersiella. Då du köper ett donationspaket så hamnar donationsdelen på stiftelsens konto och administreras därifrån så varje krona går dit den ska; till donerade träd, skolor, vattentillgång och mikrolånverksamhet. Better Globe Foundation samarbetar också med bl.a. KenGen och Bamburi i ”The Schools Green Initiative Challenge” där trädplantor doneras till skolor och där elever och personal får plantera och sköta plantorna och på så vis blir återplanterings-ambassadörer och lär sig förstå vikten av träd och värdet i att plantera och bevara dessa.

Tidningen ”Miti”

Vi ger även ut tidningen ”Miti” (träd på swahili) som är en branschtidning om kommersiell trädplantering i östra Afrika. Tidningen används som referensmaterial inom skogsindustrin och av forskare, bönder och studenter. Genom att vi hela tiden delar med oss av den expert-kunskap och de erfarenheter vi anskaffar, kan vi göra ändå större skillnad snabbare, samtidigt som vi får ett naturligt kunskapsutbyte med många olika aktörer i branschen och ett allt bredare kontaktnät.

Om du vill läsa mer om Better Globe Forestry, rekommenderar vi den kenyanska hemsidan:

Börja spara i träd eller boka plats på ett webinarium

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Varje tisdag kväll kl. 20:30 har vi ett live informationsmöte via Internet, ett så kallat webinarium för dig som vill ha mer information eller ställa egna frågor. Självklart är det gratis och det är ca 40 minuter långt.

Om du har andra frågor, så är du välkommen att läsa mer här på hemsidan. Vi har en sida med de 50 vanligaste frågorna, och du kan självklart kontakta oss på support@betterglobe.com.

Alina Lundberg
Göteborg

Jag och min familj har köpt träd sedan 2008. Vi tycker att det är fantastiskt att vi kan få våra pengar att växa samtidigt som vi gör skillnad för så många andra människor. Jag har själv varit på plats och sett plantagerna och skolorna med egna ögon och idag kan jag inte sluta dela med mig av det till andra människor.

Partners

Contact us

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss på support@betterglobe.com

Några ord från Jean-Paul

Låt mig först och främst ta tillfället i akt att önska alla som läser detta nyhetsbrev ett hälsosamt, lyckligt och välmående nytt år 2020 från mig och anställda på Better Globe Forestry. Better Globe Forestry står inför spännande tider, men låt oss först reflektera över 2019 Förra året var ett intressant och utmanande år på olika sätt. ViLäs mer…