Better Globe Forestry Ltd.

Better Globe Forestry Ltd.

Skogsbolaget på plats i Kenya och Uganda som sköter träden

Precis som de flesta större företag arbetar vi i form av en företagsgrupp där olika företag fokuserar på olika saker.

Better Globe Forestry Ltd. är ett kenyanskt privatägt bolag som ägs av grundarna, som också arbetar i bolaget. Det är Better Globe Forestry Ltd. som är avtalspart i alla samarbeten på plats i Kenya och Uganda. Det är även vi som planterar och tar hand om träden som du som kund köper och som kommer genomföra återköpen enligt återköpsavtalet, av de träd du äger.

Vi sköter och driver plantagerna och utbildar och stödjer de partner-bönder som planterar träd i samarbete med oss. Det händer också att vi arrangerar resor för de kunder och ambassadörer från runt om i världen som vill komma och besöka verksamheterna på plats i Kenya och Uganda.

Väl förankrat i det kenyanska näringslivet

Better Globe Forestry Ltd. har ett väldigt gott rykte i Kenya och Uganda. Vi har många samarbeten med andra organisationer och bra kontakt med politiska beslutsfattare på hela den politiska skalan. Till skillnad från många andra skogsföretag arbetar vi ”bottom-up” det vill säga att vi förankrar alla projekt och beslut på lokal nivå för att sedan arbeta oss uppåt.

Det sättet att arbeta är tidskrävande, men i gengäld får vi viktigt lokalt stöd för alla våra verksamheter och minimalt med problem med korruption. Det gör också att vi på ett naturligt sätt undviker så kallad ”land-grabbing” och alla de problem som det kan leda till både för oss som företag och för lokalbefolkningen.

Grundaren Rino Solberg, den kenyanske vice-presidenten och den norska ambassadören i Kenya. Juli 2008

Den norska ambassadören i Kenya, Kenyas vice-president och grundaren av Better Globe Rino Solberg. Juli 2008

Better Globe Foundation

År 2016 startade vi en stiftelse i form av Better Globe Foundation för att tydligare särskilja välgörenhetsdelen i vår verksamhet från den kommersiella. Då du köper ett donationspaket så hamnar donationsdelen på stiftelsens konto och administreras därifrån så varje krona går dit den ska; till donerade träd, skolor, vattentillgång och mikrolånverksamhet. Better Globe Foundation samarbetar också med bl.a. KenGen och Bamburi i ”The Schools Green Initiative Challenge” där trädplantor doneras till skolor och där elever och personal får plantera och sköta plantorna och på så vis blir återplanterings-ambassadörer och lär sig förstå vikten av träd och värdet i att plantera och bevara dessa.

Tidningen ”Miti”

Vi ger även ut tidningen ”Miti” (träd på swahili) som är en branschtidning om kommersiell trädplantering i östra Afrika. Tidningen används som referensmaterial inom skogsindustrin och av forskare, bönder och studenter. Genom att vi hela tiden delar med oss av den expert-kunskap och de erfarenheter vi anskaffar, kan vi göra ändå större skillnad snabbare, samtidigt som vi får ett naturligt kunskapsutbyte med många olika aktörer i branschen och ett allt bredare kontaktnät.

Om du vill läsa mer om Better Globe Forestry, rekommenderar vi den kenyanska hemsidan:

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Gör gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt.