De senaste veckorna har det pågått en journalistisk granskning av framförallt en av våra grundare, Rino Solbergs, bakgrund. Enligt uppgifter till oss kommer det innevarande vecka publiceras artiklar i svensk media. I den här artikeln följer utdrag på ett mejl där Rino svarar på frågor och beskriver sin bakgrund.

”Når det gjelder de 3 konkursene i mine tidligere småselskaper (jeg har startet over 20 selskaper gjennom 50 år), som førte til 2 minimumsdommer, for små forseelser og som overhodet ikke er forbundet med noe kriminelt.

La meg derfor ta det viktigste av mitt forretningsliv kronologisk og samtidig ta dette med som mitt forsvar til artikkelen (det bør jeg ha en menneskerett til). Min forretningsvirksomhet startet i 1968, når jeg startet en elektrisk forretning i min hjemby, som når jeg solgte den 10 år senere var den største elektriske forretningen i byen.

I 1971 begynte min daværende kone som konsulent for et amerikansk kosmetikkselskap, som solgte produkter på såkalte «homeparties gjennom et såkalt MLM system» . Dette foregikk på kveldstid og jeg engasjerte meg med å bygge opp en salgsorganisasjon med nærmere 150 damer som solgte kosmetikk for meg og jeg vant alle priser som kunne vinnes for salg av kosmetikk i dette selskapet.

Når selskapet trakk seg ut av Norge i 1974, ble det av en person tatt ut stevning for bedrageri på selskapet (journalister kalte det for pyramidesalg) og på de 4 forhandlerne som hadde tjent mest på salg av kosmetikk og jeg var en av dem. Rettsaken som fulgte var en «komedie» og alle, både selskapet og oss 4 selvstendige forhandlere ble blankt frikjent, men en journalist greide også denne gangen å få det til at selskapet hadde drevet i «gråsonen», og at det var derfor vi ble frikjent. Ikke en eneste person hadde noe negativt å klandre meg for i denne saken, og absolutt ingen tapte noen penger på meg.

I 1974 startet jeg så selskapet UNISLIP hvor jeg som oppfinner fikk patent i 12 land på en slipemaskin for ventiler og dette ble en enorm suksess, med datterselskaper i USA, England, Tyskland og Japan og med agenter i over 20 land. Bl.a. hadde jeg alle kraftverk og raffinerier i Sverige som kunder og Svenske SKF var agent for UNISLIP i 11 land. Etter å ha drevet selskapene i 13 år solgte jeg dem i 1987 og startet med kursvirksomhet og bokutgivelser. Jeg har holdt kurs og foredrag for over 1000 bedrifter i Norge og utlandet og forfattet 14 bøker/lydbøker/e-bøker og personlig utvikling og lederskap mm.

I 1990 vare jeg en av de første i Norge som startet med kvalitetssikring for bedrifter som ISO 9000 konsulent og var over en periode på 10 år konsulent for over 150 bedrifter, hvorav ca 100 av de største bedriftene i Uganda og Kenya. Jeg brakte den norske sertifiseringsbedriften NEMKO til Uganda i 1999 og ga dem ca 90 bedrifter som ble sertifisert etter kvalitetsstandardene ISO 90001 og ISO 14001 seriene og NEMKO har fremdeles kontor i Uganda, for å pleie disse kundene.

Sent på året 2004 bestemte jeg sammen med min kone at vi ikke lenger ønsket å starte/drive business bare med henblikk på selv å tjene penger men isteden bruke all vår kunnskap og erfaring gjennom 40 års forretningsdrift til å hjelpe fattige i Afrika. Min kone og jeg hadde drevet Child Africa siden 1991 (de første årene som en privat hjelpeorganisasjon) med KUN egne midler, de første 15 årene.

Langs veien skiftet vi navn til Child Africa og registrerte dette som en stiftelse i Norge og Uganda. Nettopp gleden ved dette arbeidet, gjorde at vi ønsket å gjøre mer for å hjelpe folk i Afrika og derfor startet vi Better Globe Forestry i Kenya, med henblikk på å «Utrydde fattigdom i Afrika». Vi har senere utvidet både visjonen og målsettingen i CA og BGF vesentlig.

GreenPlanet: I 2004, ble jeg også kontaktet av en normann som drev et selskap som het GreenPlanet, han ønsket min hjelp med selskapet pga min erfaring fra Afrika. Dette selskapet drev etter MLM metoden, men jeg var aldri involvert i dette opplegget og rekrutterte ikke en eneste person til selskapet, jeg arbeidet KUN med å gjennomgå strukturen i forbindelse med Afrika.

Jeg fikk tittelen «styreformann» (jeg var imidlertid aldri registrert som dette), og skulle få aksjer i selskapet senere (noe jeg aldri fikk), og jeg var heller aldri CEO eller involvert i regnskapene i selskapet. Journalister hadde også den gang kalt selskapet for et «pyramideselskap» og derfor var det første jeg gjorde på eget initiativ å reise til Lotteritilsynet i Norge for å legge frem hvordan selskapets forretningsplan ble drevet, da jeg ville forsikre meg om at dette var helt lovlig, noe som førte til «frifinnelse», selv om også dette ble til at selskapet drev i gråsonen i media.

Det var imidlertid mye rot i GreenPlanet og min jobb ble å rydde opp, noe jeg også gjorde, men etter ca ett år av flere årsaker fant ut var nytteløst, og jeg trakk meg ut og startet Better Globe AS med helt andre ideer og planer, enn GreenPlanet opprinnelig hadde. Dessverre, gikk det i siste fasen slik at selskapets «Merchant» i Canada «Paysystems» frøs ca USD 180,000 av pengene selskapet hadde til gode (dette gjorde de også med ca 30 andre Europeiske selskaper).

Når jeg så flere måneder etterpå ble spurt av en journalist om mulighetene for at disse pengene ville bli frigitt, sa jeg at jeg trodde mulighetene for dette var små, da de ikke responderte på forespørsler fro GreenPlanet. Jeg har senere i media blitt «ansvarlig» for at folk ikke fikk penger, noe jeg overhodet IKKE hadde hatt noe med å gjøre, da jeg ikke ledet selskapet GreenPlanet.

Imidlertid tok jeg initiativ til å samarbeide med noen av de andre selskapene, som også hadde fått frosset sine penger, og fikk en advokat i USA til å stevne Paysystems, med det resultatet at før jeg trakk meg ut av GreenPlanet tidlig i 2006, så greide jeg i et «Settlement» å få tilbake 50% av beløpet, og disse pengene ble i sin helhet betalt ut til de som hadde penger til gode, selskapet beholdt ikke noe (dokumentasjon finnes).

Sannheten er altså at jeg sørget for at ingen tapte penger i GreenPlanet, men allikevel blir beskylt for å være ansvarlig for et tap, som ikke ble noen tap, nettopp pga meg. I tillegg til dette, tok jeg med alle som hadde kjøpt trær i GreenPlanet over i Better Globe og ga dem der alle sine trær, noe som Better Globe allerede har betalt tilbake en god del penger på og vil også betale resten fremover, til sammen representerer dette over 1 million Euro over 20 år.

Dette gjorde jeg fordi det var meg folk hadde tillit til, den tiden jeg var i GreenPlanet og jeg påtok meg derfor fullt ansvar for all tilbakebetaling i GreenPlanet, noe jeg også har holdt fullt ut frem til i dag. Når jeg trakk meg ut stoppet selskapet driften automatisk, da det var tilliten til meg som holdt det oppe det året jeg deltok. Om GreenPlanet senere bare ble slettet eller gikk konkurs har jeg ingen aning om, da jeg ikke på noe tidspunkt satt i styret eller var CEO i dette selskapet.

Når det gjelder Bistandsaktuelt’s utrolige «røverhistorier» om Child Africa, så vedlegger jeg et par skriv som forklarer dette.

Better Globe Forestry Ltd, har siden starten i 2004 oppnådd helt utrolige resultater, som pioner på planting av trær i ASAL i Kenya og samarbeider med alle som betyr noe innen skogsbruk, både i regjering, universiteter og andre organisasjoner og private selskapet. BGF har utgitt bladet MITI, som betyr trær på swahili, i over 10 år og der skriver profesjonelle skogsfolk alt om hvordan farmere i Africa kan tjene mer penger på trær, på alle de forskjellige områder som finnes.

Vi har plantet ca 2 millioner trær i Kenya og Uganda til nå. Vi har også gjennom å starte opp 2 mikrofinansbanker i Kenya, og derved hjulpet ca 5000 familier med å komme seg ut av ekstrem fattigdom. I Uganda har vi isteden startet opp et «revolving fund» for tusenvis av fattige bønder, slik at de kunne plante Kassava og tjene mer penger på sine farmer. BGF ble belønnet med «Skatteprisen» for små og mellomstore bedrifter i Kenya i 2015 og har fått berøm fra alle som har samarbeidet med oss, eller sett hva vi har greid å få til i Kenya og Uganda.

Det har selvfølgelig vært mange utfordringer på veien, med å pionere planting av trær i ASAL, men selskapet står godt på bena i dag og har greid å overvinne alle problemer vi har hatt til dags dato.

Jeg har også av journalister blitt kritisert for å ha sagt/lovet både det ene og det andre og ikke holdt mine løfter, både i Child Africa og i GreenPlanet, noe INGEN har ført noen form for beviser for, og jeg VET at jeg ikke har «lovet» noe jeg ikke har holdt i disse sammenheng.

Du skriver selv følgende;

«Rino har en lång historia av att ge löften som inte infrias, och att människor som investerat i hans tidigare MLM-projekt vid flera tillfällen har blivit av med pengar».

Dette kjenner jeg selv ikke noe til, og krever derfor dokumentasjon på det, da dette er meget injurierende, samtidig som jeg har mange beviser på at jeg har gjort det helt motsatte, nemlig påtatt meg ansvar langt utover hva jeg hadde ansvaret for. Noe jeg imidlertid har gjort flere ganger er at jeg har sagt at våre planer er å gjøre xxx, noe jeg senere har lagt vekk, til fordel for større planer i andre retninger, men dette er jo en del av enhver business’s utvikling og har selvfølgelig ikke ført til tap for noen. Vi kan jo heller ikke ha større visjon enn det vi har i dag; «Å utrydde fattigdom og korrupsjon i Afrika».

Dette er ikke noe vi noen gang vil oppnå, men vi mener har funnet en viktig nøkkel til det etter 14 år med prøve og feile teknikk. Nå trenger vi bare å fortsette i samme retning med økende tempo, de neste 25-50 årene, så mener vi Afrika vil bli vesentlig bedre for alle, pga den jobben vi har gjort.

Det finnes nok av beviser på dette hos oss, både når det gjelder fattigdomsbekjempelse, og bekjempelse av korrupsjon, bl.a. gjennom opplæring av barn som Bingwa’s (Champions), til bekjempelse av korrupsjon. Den 5. april i år hadde Child Africa over 10,000 barn samlet til «BINGWA Convention» i Uganda, med deltagelse fra lærerorganisasjoner, kommuner og regjering. Etter mange års kamp er vi nå like ved å få Child Africa’s opplæring med «Honesty and Integrity» som et fag i Ugandiske skoler. De mange positive taler fra «Dignitaries» tilstede fortalte oss at vi var på riktig vei.

En annen ting, er at det knapt finnes en grunder som har visst med sikkerhet hvordan det vil gå på alle områder, når de starter opp et firma. Slik er det også med Better Globe Forestry og det er ingen som kan regne seg frem til resultatene våre om 10 eller 20 år, til det er vår drift alt for komplisert.

På den annen side, så arbeider jeg i dag med hva som skal skje om 7-8 år når de første trærne skal betales tilbake. Vi skal nemlig ikke selge tømmer, men sette opp fabrikk for produksjon av møbler og parkett, slik at verdien økes maksimalt og ikke bare kan betale tilbake det vi har lovet, men vi vil sitte igjen med en god fortjeneste i tillegg, som vil plante enda flere trær.

Jeg har heller aldri blitt dømt for «skattesvindel eller forskingring», men har fått 2 dommer for mindre forseelser i forbindelse med 2 små konkurser for mange år siden, som ikke har noe med svindel/bedrageri eller annet kriminelt å gjøre. Den første saken, var at jeg hadde deltatt i et selskap i 6 år med reviderte regnskaper og gode resultater og jeg var aldri VD der.

Vi var 5 partnere som besluttet å legge ned selskapet da vi ønsket å gjøre andre saker. Når beslutningen var tatt, trakk revisor, VD og ett styremedlem til seg fra styret og jeg var den eneste som sto igjen i firmaregisteret. Da selskapet nå ikke hadde revisor ble det slått konkurs. Det tok ca. 6 måneder fra vi besluttet å nedlegge selskapet til konkursen og i den tiden ble ingen regnskap ført, selv om alle bilagene var tilstede.

Han som i alle årene hadde ført regnskapene var en av partnerne og han lovet til det siste å føre de siste 6 månedene også, men sviket, slik at i og med at jeg var den eneste som fremdeles satt i styret, fikk jeg en «dom» for ikke å ha ført regnskapet de siste 6 måneder frem til konkurs. Hadde jeg visst at dette var konsekvensen, hadde jeg selvfølgelig latt et regnskapsbyrå gjort det ferdig, men det visste jeg ikke. Jeg hadde valget å ta en rettsak, med den tid og kostnader dette måtte bli, eller ta en «tilståelsesdom», med den minste «straff» som kunne gis, og jeg valgte derfor dette.

Den andre saken, var et selskap som jeg ledet over 8 år, hvor vi også hadde reviderte regnskaper og gode resultater i alle år. Vi drev en «Franchise bedrift» hvor våre Franchisetagere hver måned fakturerte oss for sine provisjoner, disse var både enkeltpersoner og selskaper. Vi fikk en kontroll fra skatteverket og de mente at siden mange av de «personlige firmaene» vi samarbeidet med, bare hadde oss som den eneste leverandør, så burde dette vært «skattbar inntekt» og ikke fakturert, noe jeg var helt uenig i og påklaget til skatteverket sentralt.

Imidlertid var denne påstanden fra en ny lov som ble innført noen år tidligere som de fikk medhold i og da ble det derfor beregnet «skattetrekk» på alle fakturerte beløp med 5 års tilbakevirkende kraft, noe som ble noe under 1 million NOK. I og med at dette istedenfor faktura, som vi hadde betalt i alle årene, ble beregnet skatt av, så skulle vi i så fall også ha satt disse «skattepengene» på egen konto (noe vi selvfølgelig ikke hadde gjort når vi ikke hadde trukket skatt men fakturert) så ble påstanden at jeg måtte dømmes for ikke å ha satt «skatten» på egen konto.

Som i den første saken, hadde jeg valget å ta en rettsak, med den tid og kostnader dette måtte bli, eller ta en «tilståelsesdom», med den minste «straff» som kunne gis, og jeg valgte også her dette. Når jeg fikk denne «dommen» sa til og med dommeren etter saken var fremmet at dette var det mest urettferdige dommen han hadde skrevet ut. Ingen av de 2 selskapene hadde noen gjeld, slik at det vare heller ingen tap for noen andre enn meg.

Derfor, noen svindler, bedrager eller skattesnyter er jeg ikke, for alle mine selskaper og jeg privat, har betalt skatt i alle årene jeg har drevet firmaer. Men jeg har, av ovennevnte årsaker, fått disse to dommene og det lever jeg godt med, selv om det ikke er noe hyggelig, når slike ting blir så misbrukt som det et er gjort i enkelte aviser/blogger/forum.

Hvis du, etter å ha lest ovenstående fremdeles tror at jeg, som snart 75 åring og som planlegger å jobbe til jeg er 100, driver Child Africa eller Better Globe for å berike meg selv ved å bedra noen, så gir jeg opp med å forsøke å forsvare meg, da får resultatene selv vise dette når de kommer.”
Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Kommentera

Inga kommentarer