En av de årliga regnperioderna i Kenya äger ofta rum så här i mitten och slutet av november. Det är ett ypperligt tillfälle att plantera ut nya träd eftersom träden har bäst förutsättningar för att klara sig. 

Tiden innan regnperioden är en av de mest intensiva för verksamheten i Kenya eftersom man behöver distribuera känsliga fröplantor till alla kontraktsbönderna. Eftersom många inte bor i närheten av plantskolorna är det ett stort logistiskt projekt. 

För att underlätta logistiken och minska antalet plantor som skadas i transporter anlägger man temporära plantskolor eller distributionscentraler i anslutning till exempelvis skolor. 

En temporär plantskola i anslutning till en skola i Kiambere. Foto: BGF.

Från dessa lite större plantskolor skickas sedan plantorna ut till andra lite mindre och mer lokala distributionscentraler. 

En lokal och temporär distributionscentral hemma hos en lokal ledare. Foto: BGF

I de temporära distributionscentralerna tas plantorna om hand ända fram tills dess att det börjar regna. Då körs plantorna ut till överenskomna platser där ca 30 bönder kan hämta sina plantor. En distributionscentral kan ha uppemot 30 000 plantor. 

En vattentank som är finansierad av Better Globe Forestry. Foto: BGF

Precis som i alla andra sammanhang gör man överenskommelser med lokalbefolkningen där alla parter tjänar på det. I utbyte mot att Better Globe får låna marken som behövs för logistiken gratis, får lokalbefolkningen bl.a. en eller flera vattencisterner på 5 000 liter styck och staket uppsatta och finansierade. 

Naturligtvis behövs staket och vatten för att ta hand om fröplantorna, men när dessa är utkörda så får man använda både staket och vattencistern utan kostnad. Det är väldigt uppskattat, särskilt då brist på vatten är ett stort problem. 

Man delar på det vatten som finns. Foto: BGF

På det här sättet skapas verkligen win-win. Bönderna som odlar träden tjänar pengar, lokalsamhället får arbetstillfällen, skolorna får vattencisterner och Better Globe får tillgång till mark utan kostnad. 

Återpublicerat och översatt med tillstånd från Better Globe Media.


Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Kommentera

Inga kommentarer