2018 var ett mycket händelserikt år för Better Globe på fler än ett område. Det totala antalet sålda träd ser ut att ha hamnat på samma nivå som 2017, men det glädjer mig att kunna skriva att antalet sålda donationspaket har ökat. Det glädjer mig eftersom det är de regelbundna månadsköpen som gör att vi kan driva verksamheten på plats på ett ekonomiskt hållbart sätt.

De största framstegen har dock skett på plats i Kenya och Uganda. Både när det gäller plantering av träd och administrationen. Vårt mål har länge varit att vi ska plantera dubbelt så många träd som vi har sålt inom ett år från kundens köp. Under 2018 kom vi närmare det målet än någonsin tidigare, framförallt genom att vi har börjat plantera träd även i Uganda.

Som du säkert har hört tidigare så tog det oss 10 år att plantera 1 miljon träd, som motsvarar ett par tusen hektar skog. Därför var det ett enormt stort framsteg att bara under 2018 plantera 1 miljon träd – det vill säga lika mycket på 12 månader som vi innan gjorde på 10 år.

Den största förklaringen är naturligtvis att vi har kunnat använda all den erfarenhet vi har samlat på oss under åren, undvika alla tidigare misstag och naturligtvis återanvända de goda exemplen från Kenya. En annan lika stor förklaring är att vårt koncept med kontraktsbönder fungerar bättre och bättre.

Vi har kunnat lyfta arbetet med partnerbönderna till en helt ny nivå genom att bland annat ha ambulerande skogsvårdare som hjälper, utbildar och rådger bönderna, genom att vi har GPS-koordinater för varje bonde och gård och inte minst översikt över antal träd, typer av träd och och så vidare.

I tillägg till det har vi även implementerat ett antal olika administrativa hjälpmedel som är en förutsättning för att vi ska kunna växa tidigare och ha en ännu större positivt påverkan på både människor, samhällen och inte minst miljön.

Vi har t.ex. idagsläget över 160 fast anställda och över 470 deltidsanställda i Kenya och Uganda. Eftersom många av de deltidsanställda lever på landsbygden utan infrastruktur har vi under åren fått testa oss fram hur vi kan jobba på bästa sätt. Nu har vi t.ex. system där alla loggar in på plantagerna med fingeravtryck, får sina personliga arbetsuppgifter och därefter även sina löneutbetalningar. Något som är mycket uppskattat i ett land där t.ex. löner inte alltid kommer i tid eller i rätt belopp.

Vi har även jobbat mycket med kontroll, mätning och uppföljning för att kontinuerligt kunna utveckla verksamheten. Särskilt när vi nu expanderar med fler kontraktsbönder och fler länder. Vi arbetar även på att bli bättre på att kommunicera det goda arbetet som vi gör vilket har resulterat i flera förstasidor i olika tidningar och magasin runt om i världen.

Även inledningen på 2019 har gått bättre än plan och jag ser fram emot att få hålla dig uppdaterad under året med de framsteg vi gör. Så tack än en gång för att du stödjer verksamheten genom dina månatliga köp av träd och donationspaket.

Rino Solberg,
Grundare och styrelseordförande Better Globe


Lämna ett svar

Inga kommentarer