I fredags fick kunderna som är på besök i Kenya och Uganda just nu, träffa Samson Kimani som är Assistant Managing Director för Kenyas största energibolag KenGen, vilket är jämförbart med t.ex. Vattenfall i Sverige. KenGen producerar ca 80% av Kenyas elektricitet. Direktör Kimani är en mycket viktig person i det kenyanska näringslivet med många kontakter.

Redan 2006 inleddes ett samarbete mellan Better Globe Forestry och KenGen. I den första fasen fick Better Globe tillgång till 5 000 hektar mark runt Kiambere-sjön för att plantera träd. Syftet var att hjälpa KenGen att minska den jorderosion som tidigare svepte med sig stora jordmassor ut i sjön under regnperioderna. Det var ett stort problem efter det förstörde igen turbinerna i deras vattenkraftverk. Mer än 10 år senare måste man anse att det här samarbetet har fallit väldigt väl ut för alla parter. 

Under de senaste åren har man även samarbetat med KenGens stiftelse ”KenGen Foundation” kring andra projekt såsom ”Green Initiative Challenge”. Det är ett projekt även med andra företag som t.ex. Lafarge som är ett av världens största tillverkare av cement. Du kan läsa mer om just det samarbetet här:

Nu utökar man samarbetet och Better Globe får tillgång till mer mark i Kamburu, också ett område i närheten av sjön. Där projekteras nu ett laboratorium för förädling och kloning av träd. Där ska även byggas ett sågverk för förädling av virket från Mukau-träden som man kommer att börja avverka inom kort. Det är väldigt positivt på många sätt, inte minst på grund av närheten till vattnet och framförallt stamnätet med elektricitet. Det kommer även finnas möjlighet att plantera en del träd på området.

Dessutom skapar detta förutsättningar för att engagera fler bönder till att ingå avtal med Better Globe om att plantera Afrikansk Mahogny på sina marker. Inom en tidsram på 5 år vill man ansluta ytterligare 30 000 bönder utöver de 2500 som idag har avtal med Better Globe.

Bild med Better Globes skogsmästare Jan Vandenabeele längst till vänster och vice VD på Kengen Samson Kimani längst till höger.

Bild med Better Globes skogsmästare Jan Vandenabeele längst till vänster och vice VD på Kengen Samson Kimani längst till höger. 180629

Gruppbild på alla kunderna och ambassadörerna på resan samt vice VD på KenGen Samson Kimani

Gruppbild på alla kunderna och ambassadörerna på resan samt vice VD på KenGen Samson Kimani, 180629

Bild på Kamburu-området där det ska byggas ett laboratorium och sågverk. 180629

Bild på Kamburu-området där det ska byggas ett laboratorium och sågverk. 170705

Vägskylt precis vid vägen vid sjön i Kamburu

Vägskylt precis vid vägen vid sjön i Kamburu

Relaterade artiklar


Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Kommentera

Inga kommentarer