Våra produkter

Våra produkter

Två produkter för en bättre värld

Better Globe Forestry Ltd (BGF) planterar träd i semi-öknen söder om Sahara för att hjälpa småbrukarsamhällen att övervinna extrem fattigdom. Det norska företaget Better Globe AS har kunder över hela världen som hjälper till att crowdfunda BGF:s verksamhet genom att köpa träd och donationspaket. I gengäld erhåller våra kunder en etisk, hållbar och långsiktig avkastning från träden som de äger.

Som kund hos Better Globe AS bidrar du till att plantera träd i delar av världen där ökad skogstäckning och minskad ökenspridning är avgörande. Samtidigt hjälper du till att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Östafrika. Resultatet är en minskning av fattigdomen och ökade möjligheter för familjer att hålla ihop när arbetstillfällen blir mer tillgängliga.

Våra kunder bidrar också till en positiv miljöpåverkan. Träden som vi hjälper till att plantera binder koldioxid, förhindrar ökenspridning, bevarar och förbättrar matjorden och ger mer näringsrik jordbruksmark. BGF:s trädplanteringsaktiviteter kan också hjälpa till att skydda lokala vattenkällor från sedimentering vid ytavrinning, som i fallet med sjön Kiambere, samt att motverka avskogning av tropiska skogar.

BGF tar hand om träden

BGF:s strategi för socialt företagande i sina insatser för att utrota extrem fattigdom i Östafrika säkerställer vinstintressen för alla inblandade parter. Långsiktig hållbarhet uppnås endast när alla som deltar i ansträngningarna gynnas, inklusive miljön.

För att stödja BGF:s vision erbjuder Better Globe AS träd och donationspaket genom en hållbar affärsmodell till kunder över hela världen. Försäljningen av dessa två produkter hjälper till att crowdfunda BGF:s verksamhet samtidigt som det ger en lönsam ekonomisk avkastning till våra kunder när träden skördas. Detta ekonomiska incitament är ett tack för att du stödjer vår mission att skapa en långsiktig och hållbar social förändring med BGF.

I Östafrika fungerar BGF som en lokal agent för Better Globe AS och tar hand om träden för att säkra våra kunders ekonomiska intressen. BGF ansvarar för både skötseln och skörden av träden tillsammans med fördelningen av det sociala bistånd som tillhandahålls genom donationspaketen som vi säljer.

Beräknad avkastning från träd som återköps under 20 år

Varje träd som du köper ger en förväntad avkastning om 208,25 € under trädens produktionsålder och den 20-åriga återköpsperioden. Samma sak gäller för de två ägarträd som ingår i donationspaketet, vart och ett av dem betalar 208,25 € i gengäld till kunden.

Sedan de första träden växte upp och återköpsperioden för våra första kunder påbörjades år 2010 har Better Globe AS betalat alla kunder i enlighet med vad som utlovats och i tid. Vi kan med stolthet säga att Better Globe AS har en historia av 100 procents kunduppfyllelse när det gäller förväntad avkastning som betalats till våra kunder.

Donationspaket – gör gott och tjäna pengar

Vår önskan är att alla våra kunder köper donationspaketet varje månad. Det skapar betydande sociala effekter och inkluderar fyra träd och finansiering av bl.a. skolaktiviteter, mikrofinansiering och stöd till småjordbrukare.

Av de fyra träden i donationspaketet tillhör två träd kunden som köpte donationspaketet. De två återstående träden doneras genom BGF till jordbrukare, lokala organisationer eller skolor.

Skolbarn på studiebesök på BGF:s äppelmango-odling i Kebwezi, 2015

I dagsläget (2020) har vi använt pengar från donationspaketen till att bygga två skolor och till renovering av ett flertal. En del av pengarna från donationspaketen finansierar mikrolån och samhällsägda mikrofinansbanker. Varken vi eller BGF driver några skolor eller mikrofinansbanker; vi finansierar verksamheterna och BGF överlåter till kvalificerade samarbetsorganisationer och de lokala samhällena att driva dem.

Den sista delen av donationspaketet är finansiering av vattenrelaterade projekt. Vi har hjälpt till att finansiera borrning av brunnar. Men oftare har BGF satt upp hängrännor och cisterner för att samla vatten. Vid behov har de också försett områden där det behövs med vatten. Vidare får kontraktsbönder även utbildning i vattenhantering av BGF:s jord- och skogsbruksrepresentanter som reser runt för att hjälpa grupper av jordbrukare att få ut det mesta av möjligheten.

Regelbundet sparande – något som vi uppskattar och belönar

Liksom andra företag är BGF beroende av att ha regelbundna intäkter. BGF måste betala sina anställdas löner, sköta plantagerna och utveckla verksamheten. De uppskattar därför alla kunder som köper träd eller donationspaket från Better Globe AS regelbundet. Donationspaketet är särskilt viktigt, eftersom det är huvudmotorn bakom deras möjlighet att hjälpa och stödja jordbrukssamhällen i de torra landskapen och stoppa extrem fattigdom en familj i taget.

Från ett rent ekonomiskt perspektiv är det mer lönsamt för Better Globe AS kunder att köpa enskilda träd än att köpa donationspaketet. För oss är emellertid allt som donationspaketet bidrar till, t.ex. skolaktiviteter, mikrolån och vattenrelaterade projekt, av yttersta vikt för att öka vår sociala påverkan. Därför belönar vi alla kunder som köper minst ett donationspaket och tio träd varje månad, eller 12 donationspaket och 120 träd under ett kalenderår. Better Globe AS gör detta genom att i slutet av året ge 20 bonusträd till alla kunder som kvalificerat sig.

Att köpa ett donationspaket och tio träd varje månad ger våra kunder 12 träd per månad eller 144 träd per år. Med lojalitetsbonusen får du 20 bonusträd, vilket innebär att du i slutändan får 164 träd per år istället för 144 träd. Att utnyttja denna möjlighet ger dig en något bättre avkastningsgrad än om du köpte träden individuellt. Och samtidigt ökar du din sociala påverkan i Östafrika avsevärt. Ett regelbundet sparande ger de lokala samhällena vinning, miljön gynnas och du tjänar på det samtidigt som du gör skillnad.

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Gör gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt.