Våra produkter

Våra produkter

Två produkter för en bättre värld

Vi planterar träd i semi-öknen söder om Sahara och har lokala kunder som köper skörd och virke från träden. Vi har kunder i Sverige och runt om i världen som bidrar till vår finansiering genom att köpa träd och donationspaket, samtidigt som de själva sparar sina pengar på ett etisk, hållbart och långsiktigt sätt.

Som kund hos oss bidrar du till att träd kan planteras i delar av världen som är i stort behov av ny skog. Samtidigt medverkar du till att skapa arbetstillfällen på landsbygden i östra Afrika. Följden är minskad fattigdom och ökad möjlighet för familjer att hålla ihop. Du bidrar även till positiv miljöpåverkan eftersom träden binder koldioxid, hindrar ökenspridning, stabiliserar jorden och ger förutsättningar till mer näringsrik odlingsmark. Sammantaget motverkas jorderosion och uttorkning av sjöar.

Vi delar på vinsten från träden

Vi tror på att verklig och långsiktig hållbarhet endast kan uppnås om alla parter i en verksamhet uppfyller ett vinstintresse. Vår verksamhet är därför kommersiell och vinstdrivande. Enligt vår affärsmodell delar vi med oss av den vinst som träden ger under sin produktionsålder och när de slutligen avverkas. Du som kund får alltså del av den vinst dina träd bidrar med.

Infografik som visar den förväntade avkastningen över 20 år.

Infografik som visar den förväntade avkastningen över 20 år.

Varje träd som du köper för 17 € (ca 170 kr) ger en förväntad avkastning över en 20 års period om 208,25 € (ca 2 000 kr). Fram till och med 2017 har vi betalat ut nästan tio miljoner kronor till de svenska kunder som har köpt träd under perioden 2006 till 2013.

Donationspaket – gör gott och tjäna pengar

Vi önskar att alla våra kunder köper donationspaket. I donationspaketet ingår fyra träd och finansiering av bland annat skolverksamhet. Två av träden i donationspaketet behåller du som kund och får avkastning för på samma sätt som beskrivits ovan. De andra två träden i paketet skänks till bönder, till lokala organisationer och till skolor. De får därmed tillgång till trädens värdetillväxt.

Skolbarn på studiebesök på en av Better Globes äppelmango odlingar i Kibwezi, 2015.

Vi har i dagsläget använt pengar från donationspaketen till att bygga två skolor, att finansiera köpet av en och till att renovera ett flertal. En del av pengarna i donationspaketen finansierar mikrolån och mikrolånsbanker. Vi driver inte skolor och mikrolånsbanker själva. Vi finansierar verksamheterna och lämnar driften till samarbetsorganisationer.

Den sista delen i donationspaketet är finansiering av vattenrelaterade projekt. Vi hjälper till att finansiera sådant som borrning av brunnar, uppsättning av cisterner och hängrännor och vid behov utkörning av vatten till områden där det behövs och där vi verkar.

Regelbundet sparande – något vi uppskattar och belönar

Precis som andra verksamheter är vi beroende av regelbundna intäkter. Vi behöver betala våra anställda löner, sköta plantagerna och utveckla verksamheten. Vi är därför angelägna om att våra kunder köper träd eller donationspaket regelbundet.

Utifrån ett privatekonomiskt perspektiv är det mer lönsamt för dig som kund att köpa träd för 17 € styck än donationspaket med två träd för 53 € per paket. För oss är allt det positiva som donationspaketen bidrar med, såsom skolverksamhet, mikrolån och ökad tillgång till vatten, av yttersta vikt. Vi har därför valt att uppskatta alla kunder som varje månad köper minst ett donationspaket och 10 träd.

Din förväntade avkastning från träden över 20 år i form av återköp

Din förväntade avkastning från träden över 20 år i form av återköp.

Det gör vi genom att ge 20 bonusträd i slutet av året. Att köpa ett donationspaket och 10 träd varje månad ger sammanlagt 12 träd per månad eller 144 träd per år. Därutöver får du alltså 20 bonusträd vilket innebär att du totalt har 164 träd i slutet av året. Det genomsnittliga priset för träden blir då 16,31 € vilket är mindre än det ordinarie priset på 17 €. Eftersom den summa du får i avkastningen för varje träd inte ändras blir den procentuella avkastningen då högre, trots att du köper de lite dyrare donationspaketen.

Börja spara i träd eller boka plats på ett webinarium

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Varje tisdag kväll kl. 20:30 har vi ett live informationsmöte via Internet, ett så kallat webinarium för dig som vill ha mer information eller ställa egna frågor. Självklart är det gratis och det är ca 40 minuter långt.

Om du har andra frågor, så är du välkommen att läsa mer här på hemsidan. Vi har en sida med de 50 vanligaste frågorna,  och du kan självklart kontakta oss på support@betterglobe.com.

Boka plats på webinarium

Varje tisdag kl. 20:30 håller vi ett informationsmöte via Internet där du får mer information. Det är självklart gratis och du har möjligheten att ställa frågor.

Boka din plats

Sandra Aviani
Göteborg

Jag letade länge efter placeringsmöjligheter som har mer hållbarhet, mer etisk inriktning och med bra avkastning och för några år sedan hittade jag Better Globe. När jag satte mig in i Better Globes verksamhet och hur de tänker och driver sitt företag blev jag eld och lågor. Äntligen hade jag hittat en investeringsmöjlighet som gav bra avkastning och där flera var vinnare. En investering som betyder något!

Redo att börja köpa träd?

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Börja månadsspara eller köp enstaka träd

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss på support@betterglobe.com

Skolor engageras i trädplantering

2013 startade KenGen Foundation och Better Globe Foresty ett skogsplanteringsprojekt för att bekämpa ökenspridningen i Kenyas torra och halvtorra marker, speciellt i området runt Seven Forks. Projektet vill uppmuntra och göra det möjligt för skolor att delta i pedagogiska miljöaktiviteter genom att skapa små skogar och trädplantage. Något som ger många positiva feedback effekter förRead more…