Donationspaketet

Donationspaketet

Grunden till allt det goda vi kan göra

Donationspaketet är den produkt som vi är mest stolta över eftersom det är den som verkligen är kombinationen av att göra gott och tjäna pengar samtidigt. Donationspaketet bidrar förutom arbetstillfällen även till utbildning, mikrolån och vattenrelaterad verksamhet.

Donationspaketet är Better Globes kanske viktigaste produkt. Förutom de två träd som ger avkastning tillbaka till köparen av paketet, så innehåller donationspaketet mycket viktiga delar för det större sammanhanget.

  • 2 träd som ger dig en förväntad avkastning över 20 år.
  • 2 träd som skänks som gåva till lokala organisationer.
  • 500 liter eller motsvarande värde till vattenrelaterade projekt.
  • 1,50 € avsätts specifikt till att bygga och/eller renovera skolor.
  • 1,50 € avsätts för att finansiera de lokala byarnas mikrolån-banker.

Donationspaketet kostar 53 € och kan köpas vid enstaka tillfällen, men vi önskar ju naturligtvis att alla våra kunder månadssparar i dessa donationspaket. Det är bra för människorna på plats, det är bra för oss och det är bra för kunden. Det är de 19 € som är skillnaden mellan 53 € och priset för två träd, 34 €, som står för allt det goda som vi kan göra.

Dina två träd ger en förväntad avkastning om ca 4 000 kr

Utifrån ett avkastningsperspektiv så fungerar träden i donationspaketet på exakt samma sätt som om du skulle köpt dem styckevis. Träden börjar ge inkomster efter de första fyra åren då de börjar producera frukt och annat som kan säljas och ge den vinst som delas med oss kunder.

Efter det fjärde året kan du räkna med en förväntad avkastning om 2.55 € per träd, sammanlagt 5,10 € eller ca 50 kr per donationspaket. Den avkastningen är du berättigad till varje år, de kommande femton åren. Vid slutavverkningen, det tjugonde året, är den förväntade avkastningen 170 € per träd. Det vill säga 340 € eller ca 3 400 kr per donationspaket.

Summerar man det så ser det ut som följer:

Din förväntade avkastning från träden över 20 år i form av återköp
Din förväntade avkastning från träden över 20 år i form av återköp

Det vill säga att den förväntade avkastningen per donationspaket är 416,50 € eller ca 4 000 kr vid dagens euro-kurs. Det är inte riskfritt, det finns inga garantier och du kan förlora hela det insatta kapitalet. Läs mer här på hemsidan.

Träden som skänks bort

I donationspaketen du köper ligger det två träd som skänks bort till bland annat 900 skolor som Better Globe är i partnerskap med. Better Globe har också startat Green Initiative Challenge (GIC) tillsammans med Bamburi och KenGen, som är två av de största byggnads respektive energiaktörerna i Kenya. Vi skänker träd till GIC för att involvera barn i miljörelaterade aktiviteter som leder till en medvetenhet om naturen. När du köper donationspaketet bidrar du till att sluta cirkeln i detta initiativ, då den frukt och avkastning som träden ger, går till skolorna.

Vattenrelaterade projekt

De flesta som bor i områdena kring semi-öknen kan behöva gå många timmar varje dag för att hämta vatten. Ofta är det kvinnor och barn som har det som arbetsuppgift. Då vi ordnar vattentillgång till våra odlingar, bidrar vi samtidigt till att de samhällen som finns runt odlingen får tillgång till dessa källor. I många fall kan stödet vara just vattencisterner och hängrännor. Vi har möjlighet att ge detta stöd tack vare bidraget från Donationspaketen.

Finansering, byggnation och renovering av skolor

Mboti school i Sosoma, Kenya. Här har Better Globe finansierat renoveringar och nybyggnationer av bl.a. förskolan på bilden med hjälp av bidrag från donationspaketen och bidragit med vatten, vattentankar, hängrännor och skolmaterial.
Mboti primary school i Sosoma, Kenya. Här har Better Globe finansierat renoveringar av bl.a. förskolan på bilden och bidragit till vatten, vattentankar och hängrännor med hjälp av pengar från donationspaketen.

Många barn i familjer på afrikanska landsbydgen måste bidra till hushållet och skolorna är oftast inte gratis. Resultatet är att många föräldrar helt enkelt inte har råd att låta barnen gå i skolan några längre perioder, de behövs hemma och pengarna behövs till mat. Genom att vi anlägger våra plantager och kan skapa avlönade arbetstillfällen får barnen indirekt möjlighet att gå till skolan.

Mikrolån

Vi bedriver våra trädplantager i några av de områden där den fattiga befolkningen består av bönder på landsbygden, och genom mikrofinansiering skapas förutsättningar för att människorna i området kan tjäna sina egna pengar; att utöka sin egen jordbruksverksamhet och sin inkomst. 

Lånen används ofta delvis till att göra livet bekvämare. Att skaffa plåttak eller köpa en bekväm madrass. Det kan också gå till saker som gör det möjligt att spara pengar och ibland hälsa, som en solcellsdriven lampa istället för oljelampor. Delvis till att starta eller utveckla sitt jordbruk, djurhållning eller starta annan affärsverksamhet vid sidan av; för att kunna få en alternativ inkomst.

Solpanel på taket hos en bonde som tagit ett mikrolån.
Solpanel på taket hos en av mikrolåntagarna.

Det kan också handla om att finansiera skolavgifter eller till att bygga och renovera byggnader. Låntagarna kan även välja att låna tillgångar som stolar (för till exempel café- och föreläsningsverksamhet), vattentankar och solceller.

Better Globe Foundation

Sedan 2016 sär-redovisar vi i Better Globe pengarna från donationspaketen, som inte gäller dina träd, i en icke-vinstdrivande stiftelse. Anledningarna är flera, men vi tycker att det är ett mer rätt sätt att göra det på. Samtidigt har vi i Better Globe Foundation flera samarbeten i lokala projekt med andra företag, såsom bland annat Kenyas största elbolag KenGen.

Regelbundet sparande

Donationspaketet kan naturligtvis kombineras med köp av valfritt antal träd utöver de två som ingår i varje paket. Det är till och med som så att vi i Better Globe försöker uppmuntra och belöna regelbundet sparande.

Ready to buy some trees?

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan. Börja månadsspara eller köp enstaka träd

Boka plats på webbinarium

Varje tisdag kl. 20:30 håller vi ett informationsmöte via Internet där du får mer information. Det är självklart gratis och du har möjligheten att ställa frågor. Boka din plats
Jon Ivar Bøe
Molde, Norge

För mig är det viktigt att bidra till ett företag som inte tänker i det gamla paradigmet av ”uppifrån-ned”. Något som är alldeles för vanligt när man pratar om utvecklingshjälp. Därför är jag glad att jag hittade Better Globe. Det här företaget arbetar utifrån ett perspektiv om att alla människor har en stark önskan om att få lyckas själva och göra rätt för sig. De ger den fattiga befolkningen på landsbygden utbildning och arbetsmöjligheter. På det sättet kan fler lyfta sig ur fattigdom och kan ta hand om sig själva och sin familj. Jag är också glad att genom Better Globes trädplanteringsverksamhet kunna bidra till att motverka den globala uppvärmningen på riktigt, att det minska pressen på regnskog och den biologiska mångfalden där.

Contact us

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss på support@betterglobe.com

Hemsidan översatt till flera språk

Sedan ett år tillbaka har vi i Sverige haft en lite annorlunda hemsida på svenska. Det beror på ett test som vi kört för att utvärdera huruvida den uppskattades av dig som besökare. Feedbacken har varit fantastisk och därför är det med stor glädje vi nu lanserar den på fler språk. Från och med nuLäs mer…