Donationspaketet

Donationspaketet

Grunden till allt det goda vi kan göra

Donationspaketet är den produkt som vi är mest stolta över eftersom det verkligen kombinerar att göra gott med att tjäna pengar. Förutom att skapa arbetstillfällen bidrar donationspaketet till barns utbildning, mikrolån och vattenrelaterade projekt samtidigt som det är lönsamt för våra kunder.

Donationspaketet är Better Globes viktigaste produkt när det gäller social påverkan och är det perfekta valet för alla som vill göra en verklig skillnad i Afrika. Förutom de två träd som ger ekonomisk avkastning till köparen av denna socialt ansvarsfulla och hållbara produkt, innehåller donationspaketet viktiga element för att hjälpa till att motverka extrem fattigdom i Östafrika.

Detta är vad du får samt donerar när du köper Better Globes donationspaket:

  • Två träd som över 20 år ger dig en förväntad ekonomisk avkastning om 416,50 €.
  • Två träd doneras som gåvor till lokala organisationer eller kontraktsodlare.
  • Femhundra liter vatten doneras, eller motsvarande stöd genom vattenrelaterade projekt.
  • 1,50 € avsätts specifikt till uppbyggnad och renovering av, samt stöd till, lokala skolor.
  • 1,50 € avsätts för att finansiera samhällsägda mikrofinansbanker för att stödja den lokala ekonomin.

Donationspaketet kostar 59 € och köps bäst som en månatlig prenumeration, men kan också köpas vid enstaka tillfällen. Att köpa donationspaketet regelbundet genom en månatlig prenumeration hjälper dock till att kunna budgetera för den sociala uppsökande verksamheten och säkerställer ett löpande stöd till de lokala samhällena.

I gengäld erhåller du avkastning samtidigt som du ger ett kontinuerligt stöd vilket är till hjälp för lokala samhällen, lukrativt för dig som kund och utmärkt för miljön. Med Better Globe vinner alla inblandade!

När vi drar av värdet för två träd om 40 € från kostnaden för donationspaketet om 59 €, har vi 19 € som går till målet att utrota extrem fattigdom en familj åt gången. Och med fler än 100 000 donationspaket sålda över hela världen gör vi en verklig och bestående skillnad som vi hoppas att du också vill stödja.

Den förväntade avkastningen för dina två träd är 416,50 €

De två träden i donationspaketet ger avkastning i samma takt som träd som köps separat. Den enda skillnaden mellan träden du kan köpa och de två träden du får i donationspaketet är hur du förvärvar dem. Alla träd börjar generera inkomst efter de första fyra tillväxtåren. För den årliga avkastningen mellan år 5 till 19 kommer intäkterna från Moringaträd som skördas flera gånger per år för sina mycket näringsrika löv och värdefulla frön.

I slutet av det femte året av ditt ägande kan du förvänta dig en avkastning på 2,55 € per träd, totalt 5,10 € per donationspaket. Under 15 år har du rätt till denna ekonomiska avkastning i slutet av varje år.

Den slutliga utbetalningen kommer i slutet av det tjugonde året när företaget återköper dina träd. Avkastningen för detta återköp baseras på värdet för hållbart producerade tropiska träslag och dess förädling till högkvalitativa träprodukter av kvalitet som kan jämföras med mahogny och teak. Den förväntade summan av denna slutbetalning är 170 € per träd, vilket är 340 € per donationspaket eftersom det innehåller två träd till ägaren.

Här är ett exempel på återköpsprocessen som sker över 20 år när du köper ett träd eller ett donationspaket från Better Globe:

Den förväntade avkastningen över 20 år

Som tidigare nämnts är den förväntade avkastningen per donationspaket
416,50 €. Det föreligger dock vissa risker och du kan komma att förlora din avkastning. Även om omfattande riskhantering täcker nästan alla möjliga händelser finns det inga garantier. Träd representerar ett långsiktigt åtagande och oförutsedda händelser kan potentiellt leda till förlust av kapital.

Träden vi donerar tillsammans

Donationspaketet innehåller två träd som distribueras till kontraktsbönder, lokala organisationer eller för att stödja skolor i skolornas Green Initiative Challenge (GIC). Better Globe Forestry Ltd (BGF) är en del av GIC:s trädplanteringsinitiativ tillsammans med Bamburi Cement Ltd (som ägs av LafargeHolcim) och KenGen, två av de mest framstående bygg- respektive energiaktörerna i Kenya.

GIC är ett tioårigt initiativ där över 500 skolor i halvtorra områden har gynnats och det totala antalet skolor förväntas nå 1 000 när det är avslutat. BGF donerar träd till GIC för att engagera barn i miljörelaterade aktiviteter som leder till en medvetenhet om naturen. När du köper donationspaketet bidrar du till att sluta cirkeln i detta initiativ, eftersom den frukt och avkastning som träden ger går till skolorna.

Vattenrelaterade projekt

De flesta människor som bor i halvtorra ökenområden kan behöva gå många timmar varje dag för att hämta vatten. Det är ofta kvinnorna och barnen i samhällena som tilldelas denna uppgift. När BGF ordnar vattentillgång till odlingar hjälper de också de samhällen som finns runt odlingen med att få tillgång till denna värdefulla resurs.

I många fall har de stöttat skolor och samhällen med vattentankar och takrännor för uppsamling av regnvatten. Jord- och skogsbruksrepresentanter ute på fältet arbetar också med kontraktsodlare och tillhandahåller viktig utbildning, såsom vattenhantering. Och det är de lojala Better Globe-kunderna runt om i världen som köper donationspaketet varje månad som gör allt detta möjligt.

Finansiering av uppbyggnad och renovering av skolor

Mboti primary school in Sosoma, Kenya. Here, Better Globe has financed renovations of the preschool in the picture and contributed with water, water tanks and gutters, and more, using money from the donation packages.
Grundskola i Mboti i Sosoma, Kenya. Här har Better Globe finansierat renovering av förskolan på bilden och bidragit med vatten, vattentankar, takrännor, m.m., med pengar från donationspaketen

Många barn som bor i afrikanska byar måste bidra till hushållet och utbildning är sällan gratis. Som ett resultat av detta har många föräldrar inte råd att låta barnen gå i skolan under längre perioder. Barnen behövs hemma och pengarna behövs för mat till familjen. Eftersom BGF bygger upp sina trädplantage på landsbygden och skapar avlönade arbeten bidrar Better Globe-kunder även indirekt till att ge fler barn utbildningsmöjligheter.

Mikrolån

BGF driver trädplantage på landsbygden och i torra områden där befolkningen består av missgynnade jordbrukare. Mikrofinansiering gör det möjligt för lokalbefolkningen i området att tjäna sina egna pengar genom att utöka sin jordbruksverksamhet och öka sina inkomster. Ofta används en del av lånet också för att göra livet mer bekvämt, till exempel med ett plåttak eller en bekväm madrass.

Mikrolån kan också gå till saker som gör det möjligt för människor att spara pengar på lång sikt, som att köpa en soldriven lampa istället för oljelampor. Sjukvård är också av vikt när man överväger ett lån. Andra använder lån för att starta eller utveckla jordbruk eller boskap. Vissa startar en annan affärsverksamhet för att generera en sekundär inkomst.

Solar panel on the roof at home of one of the microloan borrowers
Solpanel på taket hemma hos en av mikrolåntagarna

Det kan också användas till skolavgifter eller för att bygga och renovera byggnader. Låntagare kan också låna till tillgångar såsom stolar (till exempel till sitt café eller föreläsningsaktiviteter), vattentankar och solpaneler. Kvinnor prioriteras när det gäller mikrofinansieringslån eftersom erfarenheten visar att de är bättre försörjare för familjen och med större sannolikhet skapar ett positivt resultat.

Bonusträd

Du kan köpa donationspaket som ett engångsköp, i kombination med valfritt antal träd eller sätta upp en månatlig inköpsplan. Vi på Better Globe uppmuntrar och belönar regelbundet sparande i träd och donationspaket. Lojala kunder gör det möjligt för oss att göra mycket mer för miljön och öka vår sociala påverkan. Så kunder som köper 120 träd och 12 donationspaket till ordinarie priser under ett kalenderår, får 20 bonusträd från oss som ett tack för deras stöd.

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Gör gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt.