Regelbundet sparande

Regelbundet sparande

Nyckeln till framgång för både dig och oss...

Som kund hos Better Globe AS bestämmer du vad du vill köpa och när. Vi har dock skapat ett lojalitetsprogram som alla våra kunder kan delta i för att tjäna in 20 bonusträd. En förutsebar inkomst och ett stabilt kassaflöde är avgörande för oss i Better Globe för att kunna skapa social förändring i Östafrika tillsammans med Better Globe Forestry Ltd (BGF). Vi har därför skapat ett kraftfullt incitament som ett tack till våra mest lojala kunder.

Vi arbetar mot långsiktiga mål, vilket är varför vi är beroende av våra kunders förmåga att ha ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Att minska fattigdom i stor skala och plantering av miljontals träd tar tid. Det kräver betydande investeringar som behöver växa över tiden. Hittills har vi varit den viktigaste finansieringskällan för BGF. Och det är våra kunder som prenumererar på våra produkter och som sparar regelbundet i träd och donationspaket som är nycklarna till vår framgång.

I Better Globe och BGF tror vi på att skapa vinning för alla inblandade, vare sig det är våra kunder, de människor vi ger stöd till i Afrika eller miljön. För våra kunders del är det mycket fördelaktigt att köpa våra produkter regelbundet på grund av deras långsiktiga ekonomiska fördelar. Men faktum är, sorgligt nog, att de flesta människor idag inte sparar pengar för framtiden.

Vårt bästa råd: regelbundet sparande

Genom att regelbundet köpa träd i Better Globe bygger du en portfölj med träd från olika år. Dessa träd ger dig gradvis en större avkastning. På detta sätt kommer din avkastning att öka och kan så småningom stabiliseras på en nivå som du kan välja. Efter cirka tolv år når du brytpunkten för ditt trädköp. Med andra ord har du efter tolv år tjänat in lika mycket i avkastning från dina träd som du spenderade på att köpa dem under ett visst år.

Avkastningstakten på träden innebär att du från och med det tolfte året kan fortsätta att köpa samma antal träd som tidigare, bara att du då använder avkastningen från dina träd istället för att använda dina pengar.

Det är till Better Globes fördel om kunder köper våra produkter regelbundet eftersom det gör att vi bättre kan planera och budgetera vår verksamhet. Därför uppmuntrar vi regelbundet sparande genom att belöna alla kunder som köper ett donationspaket och tio träd per månad under ett kalenderår med 20 bonusträd.

För att få bonusträden måste du köpa våra produkter till ordinarie försäljningspris. Du kan också kvalificera dig genom att göra ett engångsköp. Varje givet år som du köper totalt 12 donationspaket och 120 träd kvalificerar du dig automatiskt. För oss som företag är det dock lättare att budgetera för vår verksamhet om du prenumererar på ett donationspaket och tio träd varje månad. Nedersta raden i bilden nedan visar den förväntade avkastningen för det föreslagna regelbundna sparandet; med bonusträden uppgår den till 34 153 €.

Din förväntade avkastning från träden under 20 år i vårt återköpsprogram

Bonusträden ger samma avkastning som de vanliga träden, vilket gör detta alternativ till en utmärkt affär över tid för dig som kund. Som tidigare nämnts kan du köpa träd och donationspaket när som helst om du inte började spara i januari. För att få dina 20 bonusträd måste du köpa minst 12 donationspaket och 120 träd senast i december och erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Anta att du köper träd enligt den här modellen. I så fall ger det dig, förutom de stora fördelarna som dina besparingar bidrar till genom donationspaketen, ett mer fördelaktigt pris per träd än om du köper dem individuellt. Och fler träd till en lägre kostnad innebär naturligtvis också att du får en bättre avkastning samtidigt som du hjälper till att minska extrem fattigdom i Östafrika.

Månatligt sparande bygger din trädportfölj och ekonomiska trygghet

Det bästa du kan göra med oss är att spara en del av dina pengar i träd varje månad, flera år i rad. Inte bara hjälper ditt sparande oss att skapa social förändring, utan det betyder också att din totala årliga avkastning växer varje år, från och med det femte året när återköpet av dina träd påbörjas.

Om du köpte träd år 2020 skulle du få din första avkastning år 2024 och därefter varje år under de kommande 15 åren tills dess att avverkningen av träden sker år 2039, vilket skulle ge dig din 16:e och sista utbetalning.

Om du också köper träd året därpå, år 2021, får du den första avkastningen år 2025, i tillägg till din avkastning för 2020-träden. Varje år som du bestämmer dig för att köpa fler träd och donationspaket ökar du din vinst på detta sätt. Du kan se hur detta fungerar genom att prova vår trädkalkylator på följande sida:

Kom ihåg att vårt lojalitetsprogram inte hindrar dig från att köpa fler träd när det är vettigt av olika anledningar, till exempel när du får återbetalning på skatten eller utdelning från aktier. När helst det är ekonomiskt vettigt för dig att skaffa fler träd kan du logga in på ditt kundkonto för att göra ditt köp. En sak utesluter inte den andra, och ju fler träd du äger, desto bättre är det ekonomiska resultatet. För att inte glömma den enorma miljömässiga och sociala påverkan som dina köp bidrar till att skapa.

Du kan också använda vår trädkalkylator för att se vad din årliga avkastning förväntas bli i framtiden. Eller använd den för att ta reda på hur många träd och donationspaket du behöver köpa baserat på hur mycket pengar du vill erhålla varje år. Den mycket förutsägbara ekonomiska avkastningen från träd gör det enklare än någonsin att förutse vilken typ av ekonomiska resultat du skulle vilja se under de kommande decennierna.

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Gör gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt.