Våra träd

Våra träd

Lokala arter anpassade till förhållandena i semi-öknen

Better Globe Forestry Ltd (“BGF”) är ett skogsbolag och socialt företag som använder träd som grund för sin verksamhet. Vinster genereras från träden och delas med dig som kund till det norska företaget Better Globe AS. Träden odlas i de torra och halvtorra områdena i Östafrika där de hjälper till att ha den mest betydande sociala och miljömässiga påverkan. De trädarter som valts ut är lokala och väl anpassade för att växa i torra och halvtorra områden.

Lokala förhållanden, såsom klimatet, hjälper dessa torktåliga träd att växa snabbt, särskilt med rätt skötsel av utbildade tekniker och kunniga lokala jordbrukare. Vissa arter producerar skördar årligen redan några år efter att de har planterats. Dessa träd, även kallade inkomstbringande träd, genererar intäkter snabbt.

BGF odlar träd främst i syfte att skapa hållbart virke. Träden genererar intäkter efter 20 år när de skördas och bearbetas till socialt ansvarsfulla och hållbara trävaruprodukter. Företaget planterar också trädslag som skyddar, eller interagerar med, andra träd. Denna strategi bidrar till den optimala utvecklingen av alla träden.

BGF skapar vinster från de årliga skördarna av sina inkomstbringande träd och från försäljningen av högkvalitativa trävaruprodukter, såsom möbler som tillverkas lokalt för att exporteras till Europa och andra destinationer. Att vara lönsamt är en förutsättning för företaget att utveckla hållbara affärsmodeller och sociala uppsökande program. Och som ett tack för att de hjälper till att crowdfunda missionen att motverka fattigdom och korruption i Afrika, delar Better Globes kunder på en betydande del av den vinst som de hjälper till att skapa när de köper träd och donationspaket.

Mukau – afrikansk mahogny

BGF:s huvudsakliga trädslag i Kenya är ett träd som heter Mukau på swahili. Det latinska namnet är Melia volkensii. Ursprungligen växte det vilt i Kenya och i några av grannländerna. Mukau är unikt eftersom det trivs bra i torra semi-ökenområden samtidigt som det ger virke av hög kvalitet som på många sätt liknar det välkända mahognyträdet. Ett laboratorietest har visat att Mukau-trä har liknande egenskaper som både mahogny och teak.

Två av Better Globes grundare, Jan Vandenabeele och Rino Solberg vid ett 21 år gammalt Mukau-träd. Kibwezi, Kenya 2015
Två av BGF:s ledare, Jan Vandenabeele och Rino Solberg (grundare), bredvid ett 21 år gammalt Mukau-träd. Kibwezi, Kenya 2015

Botaniskt sett är Mukau samma art som mahogny. Det har alla kommersiella användningsområden som mahognyträdet har.

För att producera exklusivt tropiskt virke har BGF åtagit sig att sköta sina trädplantager på ett socialt ansvarsfullt och hållbart sätt. Det virke som företaget producerar kommer att kunna ersätta produkter tillverkade av träd som för närvarande skördas från tropiska skogar på ett ohållbart sätt. Förutom att minska graden av fattigdom i Afrika kan träd från BGF också bidra till att motverka avskogning av några av våra skogar med störst biologisk mångfald.

När kontrollen över träexporten från regnskogar förbättras kommer det sannolikt att uppstå en brist på trä på världsmarknaden. En sådan utveckling skulle ge extra utrymme för hållbara trävaruprodukter av hög kvalitet såsom de som BGF kommer att tillverka.

Att producera högkvalitativa Mukau-trädplantor har tidigare varit mycket kostsamt. Som en konsekvens har det varit krävande att få lönsamhet i en kommersiell skogsbruksverksamhet med dessa träd. BGF har emellertid utvecklat en effektiv metod för att producera fröplantor. Både tidsåtgång och ekonomiska utgifter har minskat avsevärt. BGF kan nu producera friska Mukau-trädplantor på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, vilket inom några år borde hjälpa till att driva fram företaget till att bli den största mahognytillverkaren i världen.

Moringa – ett medicinalträd

Moringa oleifera-trädet är det senaste tillskottet till BGF:s inkomstbringande träd. Detta trädslag utvärderades vid tidpunkten för BGF:s etablering i Kenya 2004, men timingen var inte rätt då. Nu när företaget har utvidgat sitt verksamhetsområde till Uganda har nya möjligheter dykt upp. Nu ser det ut som att Moringa kommer att vara det träd som kommer att ansvara för att generera den omsättning som behövs för att betala den årliga avkastningen till Better Globes kunder.

Eftersom det är torktåligt passar Moringa-trädet bra in i BGF:s trädportfölj. En annan fördel med att plantera trädet för kontraktsodlare i Uganda är att de mycket näringsrika bladen kan skördas fem gånger om året. Frukt och olja är andra eftertraktade varor från Moringa oleifera som kan användas kommersiellt.

Moringa odlas huvudsakligen i Indien och är välkänt för sina många potentiella hälsofördelar bland konsumenter av naturliga hälsoprodukter. Och med Ugandas överlägsna markhälsa och klimat håller BGF på att lansera en ny och hälsosammare version av denna superfood. Så var uppmärksam på ”Equator Moringa”, en ekologisk superfood för daglig konsumtion.

Acacia Senegal – ett rågummi-träd

Acacia Senegal var ett trädslag som planterades av BGF för att generera årliga intäkter för trädkunder. Efter bara fyra år kunde trädets härdade mjölksaft, gummi arabicum, skördas. Genom att förädla mjölksaften och sedan sälja den kunde dessa träd ge intäkter under många år.

Acacia Senegal med rågummi. Kiambere, Kenya, 2015
Acacia Senegal med rågummi. Kiambere, Kenya, 2015

Mjölksaften, gummi arabicum, även känt som Acacia-gummi, är en eftertraktad råvara med många industriella och kommersiella användningsområden. I livsmedelsindustrin har gummi arabicum beteckningen E414 på livsmedelsetiketter.

Trots dess många användningsområden var en utmaning för BGF den kostsamma utrustningen som krävdes för att lokalt kunna bearbeta gummi arabicum till en högkvalitativ produkt. Utan att göra en betydande investering var det inte sannolikt att det skulle bli lönsamt. Så för att skjuta upp det beslutet bestämdes det att Moringa skulle vara ett bättre alternativ för att säkerställa vinster för att täcka den årliga avkastningen till Better Globes kunder.

Några av BGF:s andra träd

För att lyckas med trädodlingarna tar BGF alltid hänsyn till vilka träd som trivs i en specifik miljö. Flera trädarter finns tillgängliga för att säkra en optimal odling på en given plats. Medan vissa trädarter har egenskaper, såsom att skydda mot vinden eller generera en skörd för kortsiktiga intäkter, odlas de flesta träd för egenskaperna hos det virke de tillhandahåller.

En av våra medarbetare plockar äpplemango i Kibwezi, 2015
En av BGF:s medarbetare plockar äppelmango i Kibwezi, 2015

Träd av sorten ”äppelmango” har också planterats i syfte att kunna skörda frukten för att sälja. Casuarinaträd planteras vanligtvis som vindskydd runt plantagerna. Och nim-träd har planterats för sina egenskaper som ett potentiellt insektsmedel, även om ny forskning nu visar att bladen från Mukau-träd kan vara mycket mer lämpliga för detta ändamål. Upptäckten av insektsdödande egenskaper är en ny och mycket lovande potentiell kommersiell tillämpning av Melia volkensii, den viktigaste trädarten som BGF planterar i Kenya.

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Gör gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt.