Better Globe-trädet Mukau

Better Globe-trädet Mukau

Melia volkensii

Better Globe startades med visionen att utrota fattigdom och korruption genom att plantera lika många träd som det finns människor på jorden. För att kunna nå dit behövde vi trädsorter som trivs i ökenområden, som är snabbväxande och som ger ett värdefullt och användbart virke.

Vi testade initialt ett flertal olika trädtyper men ingen av dem höll måttet. Vår nyanställde skogsmästare, Jan Vandenabeele, med bakgrund från skogsrelaterade hjälpprojekt i olika delar av världen, kom då med ett förslag på en trädsort som passade in på alla våra kriterier; mukau (lat. Melia Volkensii). Vi startade genast den omfattande processen att ta fram, testa och förfina de metoder som har gjort det möjligt för oss att driva upp och odla mukauträd i den stora skala vi gör idag.

Mukau har vuxit vilt i de områden där vi nu odlar det, i förmodligen tusentals år. Det har under denna tid anpassat sig till att klara lokala utmaningar som torka och insektsangrepp. Det har traditionellt använts till bland annat taknockar och andra bärande delar på hus eftersom dess höga densitet (mahogny) gör att inte ens termiter rår på det. Allmän avskogning, det stora ekonomiska och praktiska värdet från virket och att trädet har svårt att reproducera sig i det vilda utan hjälp har gjort att det blivit allt ovanligare.

Under många år, innan vi kom in i bilden, bedrevs forskningsprojekt för att rädda det hotade trädet och möjliggöra kommersiell och ickekommersiell odling av det. Det arbete som vi bedrivit för att ta fram den framgångsrika metod vi nu använder och lär ut för uppdrivning och odling av mukau har vi gjort i samarbete med många olika aktörer, som skogsministeriet i Kenya och universitetet i Gent. Vi är stolta över resultatet och glada över att ha fått vara med och rädda en trädsort som varit på väg att försvinna och som dessutom har så suveräna egenskaper som mukau.

Även om vi odlar ett flertal olika trädsorter så är mukau ryggraden i vår verksamhet idag. När dessa träd efter 20 år har nått sin produktionsålder kommer vi redan ha byggt sågverk, fabriker och snickerier som bidrar till fler jobb och större skatteintäkter lokalt samt ha full kontroll över hela processen från frö till färdig produkt.

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Gör gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt.