Better Globe-trädet Mukau

Better Globe-trädet Mukau

Melia volkensii

Better Globe startades med visionen att utrota fattigdom och korruption genom att plantera lika många träd som det finns människor på jorden. För att kunna nå dit behövde vi trädsorter som trivs i ökenområden, som är snabbväxande och som ger ett värdefullt och användbart virke.

Vi testade initialt ett flertal olika trädtyper men ingen av dem höll måttet. Vår nyanställde skogsmästare, Jan Vandenabeele, med bakgrund från skogsrelaterade hjälpprojekt i olika delar av världen, kom då med ett förslag på en trädsort som passade in på alla våra kriterier; mukau (lat. Melia Volkensii). Vi startade genast den omfattande processen att ta fram, testa och förfina de metoder som har gjort det möjligt för oss att driva upp och odla mukauträd i den stora skala vi gör idag.

Mukau har vuxit vilt i de områden där vi nu odlar det, i förmodligen tusentals år. Det har under denna tid anpassat sig till att klara lokala utmaningar som torka och insektsangrepp. Det har traditionellt använts till bland annat taknockar och andra bärande delar på hus eftersom dess höga densitet (mahogny) gör att inte ens termiter rår på det. Allmän avskogning, det stora ekonomiska och praktiska värdet från virket och att trädet har svårt att reproducera sig i det vilda utan hjälp har gjort att det blivit allt ovanligare.

Under många år, innan vi kom in i bilden, bedrevs forskningsprojekt för att rädda det hotade trädet och möjliggöra kommersiell och ickekommersiell odling av det. Det arbete som vi bedrivit för att ta fram den framgångsrika metod vi nu använder och lär ut för uppdrivning och odling av mukau har vi gjort i samarbete med många olika aktörer, som skogsministeriet i Kenya och universitetet i Gent. Vi är stolta över resultatet och glada över att ha fått vara med och rädda en trädsort som varit på väg att försvinna och som dessutom har så suveräna egenskaper som mukau.

Även om vi odlar ett flertal olika trädsorter så är mukau ryggraden i vår verksamhet idag. När dessa träd efter 20 år har nått sin produktionsålder kommer vi redan ha byggt sågverk, fabriker och snickerier som bidrar till fler jobb och större skatteintäkter lokalt samt ha full kontroll över hela processen från frö till färdig produkt.

Börja spara i träd eller boka plats på ett webinarium

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Varje tisdag kväll kl. 20:30 har vi ett live informationsmöte via Internet, ett så kallat webinarium för dig som vill ha mer information eller ställa egna frågor. Självklart är det gratis och det är ca 40 minuter långt.

Om du har andra frågor, så är du välkommen att läsa mer här på hemsidan. Vi har en sida med de 50 vanligaste frågorna,  och du kan självklart kontakta oss på support@betterglobe.com.

Ready to buy some trees?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Boka plats på webbinarium

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Jon Ivar Bøe
Molde, Norge

För mig är det viktigt att bidra till ett företag som inte tänker i det gamla paradigmet av ”uppifrån-ned”. Något som är alldeles för vanligt när man pratar om utvecklingshjälp. Därför är jag glad att jag hittade Better Globe. Det här företaget arbetar utifrån ett perspektiv om att alla människor har en stark önskan om att få lyckas själva och göra rätt för sig. De ger den fattiga befolkningen på landsbygden utbildning och arbetsmöjligheter. På det sättet kan fler lyfta sig ur fattigdom och kan ta hand om sig själva och sin familj. Jag är också glad att genom Better Globes trädplanteringsverksamhet kunna bidra till att motverka den globala uppvärmningen på riktigt, att det minska pressen på regnskog och den biologiska mångfalden där.

Contact us

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss på support@betterglobe.com

Några ord från Jean-Paul

Låt mig först och främst ta tillfället i akt att önska alla som läser detta nyhetsbrev ett hälsosamt, lyckligt och välmående nytt år 2020 från mig och anställda på Better Globe Forestry. Better Globe Forestry står inför spännande tider, men låt oss först reflektera över 2019 Förra året var ett intressant och utmanande år på olika sätt. ViLäs mer…