Vinstdelning

Vi delar på vinsten från träden med våra kunder

Better Globe Forestry Ltd (BGF) delar på vinsten från de träd som våra kunder köper och äger. Under 20 år är den förväntade avkastningen från ett träd 208,25 €, oavsett om du köper det separat eller om det kommer från donationspaketet.

Som alla företag behöver BGF pengar för att bedriva sin verksamhet. Från början vågade de inte lita enbart på människors goda vilja och bidrag. I stället valde BGF, som ett socialt företag, den kommersiella vägen för att minska fattigdomen genom socialt företagande.

När du köper träd från oss på Better Globe AS använder vi BGF som vår representant för att plantera träden och ta hand om dem. Och efter 20 år har träden återköpts av BGF från våra kunder. Som kund hos Better Globe får du behålla majoriteten av den ekonomiska avkastning som dina träd skapar.

Dina träd planteras för att producera hållbara och certifierade träprodukter i framtiden. Men du får också avkastning från inkomstbringande träd som planteras därutöver, såsom Moringa-träd. I denna process får BGF också pengar genom att sälja Moringa-pulver, vilket skapar en verklig win-win-situation. Och eftersom hela processen hjälper till att motverka extrem fattigdom i några av Afrikas torra och halvtorra områden, samtidigt som den förstörda marken återställs, tror vi att detta är ett av de bästa sätten som du kan hjälpa till på för att stoppa extrem fattigdom i Afrika.

Även om många av oss försöker göra ekologiskt smarta val, handla ekoprodukter och i allmänhet försöker göra kloka och miljömedvetna val, glömmer de flesta av oss att överväga kraften i våra besparingar.

På många sätt skapar och definierar pengar vår framtid. Företag som får våra besparingar, antingen genom investeringar eller genom att vi köper deras produkter, använder våra pengar för att utveckla och sälja fler produkter och tjänster i enlighet med konsumenternas efterfrågan. Varje gång du investerar eller spenderar dina pengar, röstar du också för vilken typ av framtid du vill leva i med din familj. BGF avser att vara ett etiskt, hållbart och socialt ansvarsfullt långsiktigt alternativ till traditionellt sparande. Hittills har de lyckats bra med det.

Den förväntade avkastningen från varje träd

När du köper ett träd från Better Globe planterar BGF det, tar hand om det, skördar upp till två träd och ger dig en förutbestämd avkastning på ditt träd baserat på dessa aktiviteter. I sin enkelhet fungerar det enligt följande:

 • År 1: Du köper trädet och BGF planterar ett eller flera träd
 • År 1 – 4: Träden växer, det finns inget att skörda ännu och du får ingen avkastning
 • År 5 – 19: De inkomstbringande träden är i produktionsålder och du får 2,55 € per år i 15 år
 • År 20: Ditt träd avverkas och återköps för 170 € och kommer att användas för att tillverka hållbara tropiska träprodukter

Sammanfattningsvis ser avkastningen du får från träden som du äger genom oss ut så här:

 • År 1 – 4: Ingen avkastning
 • År 5 – 19: 15 år x 2,55 € = 38,25 €
 • År 20: 170 €
 • Totalt = 208,25 €

I detta sammanhang måste vi påpeka att det inte finns några garantier. Vad vi har visat dig är en förväntad avkastning. Som i alla investeringar finns det många risker med BGF:s trädplanteringsinitiativ. Du kan läsa mer om dessa här. Historiskt har vi dock betalat ut avkastning till våra kunder enligt ovanstående modell varje år sedan 2010. Allt talar för att både Better Globe AS och BGF kommer att kunna hålla dessa åtaganden även i framtiden.

Den förväntade avkastningen från ett donationspaket

Ett donationspaket består av:

 • Två träd som du äger
 • Två träd som doneras
 • 1,50 € till utbildning
 • 1,50 € till mikrolån
 • 500 liter vatten

Avkastningen från ett donationspaket är dubbelt så stor som från ett träd: 2 x 208,25 € = 416,50 € under samma 20-årsperiod. I procent blir avkastningen dock lite lägre än vid inköp av enstaka träd. Med tanke på allt det goda som donationspaketet bidrar till, hoppas vi att du överväger att köpa det i alla fall för att öka din sociala och miljömässiga påverkan i Afrika.

Vårt bästa råd till våra kunder: regelbundet sparande

Även om det är möjligt att köpa träd och donationspaket vid tillfällen som det passar dig, rekommenderar vi att spara regelbundet i träd genom en prenumeration. Att spara en del av dina pengar i träd och donationspaket över tid är det bästa sättet att öka din ekonomiska avkastning för de kommande åren. Och det är det bästa sättet att hjälpa oss i Better Globe Group att minska extrem fattigdom i Afrika och skapa en grönare framtid.

Vi belönar även alla kunder som sparar regelbundet i både donationspaket och träd. Med regelbundet sparande kan du tjäna bonusträd från oss och öka din sociala och miljömässiga påverkan betydligt, liksom din långsiktiga vinst.

Vanliga frågor om den ekonomiska avkastningen

 • Hur får jag ut min avkastning?

  I slutet av året, vanligtvis i slutet av november eller början av december, betalar vi ut avkastningen från dina träd till ditt Better Globe-konto. Du kan komma åt den när du loggar in med ditt kundnummer (AID-nummer). Därifrån kan du föra över dina pengar (minst 100 €) till ditt bankkonto. Eller så kan du återinvestera pengarna i nya träd. Vanligtvis finns det en kort kampanj med en liten rabatt för återinvestering tillgänglig. Om du använder lite av eller hela din avkastning till att återköpa träd kommer du att få en något högre avkastning än vanligt och öka dina träds ekonomiska resultat.

 • Hur beskattas avkastningen från träden?

  Avkastningen (vinsten) från träden beskattas enligt reglerna i det land där du har din skatterättsliga hemvist. Kom ihåg att i de flesta länder är du skattskyldig även om du återinvesterar avkastningen i nya träd.

 • Kommer avkastningen att ändras beroende på om företaget går bättre/sämre?

  Det korta svaret är nej. Ur ett tekniskt perspektiv kan du se på det som att trädköpen är en "investering". Vi återbetalar denna ”investering” genom återköp med en förutbestämd ränta på 2,55 € per träd från år 5 till år 19. Och vi gör det slutliga återköpet uppgående till 170 € år 20.

 • Är jag garanterad att få pengarna?

  Nej, precis som med alla andra investeringar finns det inga 100% garantier. Vi ser det som mycket osannolikt, men om det värsta möjliga inträffar kan du potentiellt förlora hela din insats. Både BGF och vi arbetar dock kontinuerligt för att minimera och eliminera risker. Vi är också övertygade om att riskerna minskar för varje år som går, i takt med att fler och fler träd planteras i olika delar av Östafrika. Hos oss äger du inte ett specifikt träd. Du äger ett träd i den totala potten av träd. Och vi återköper ditt träd med de intäkter som BGF genererar åt oss från hållbara produkter som de kan tillverka och producera från flera olika träd. Våra första kunder år 2006 tog en mycket högre risk genom att satsa på vår framgång än vad någon kund någonsin kommer att göra idag.

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Gör gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt.