Vinstdelning

Vi delar på vinsten från träden...

Eftersom vi är ett vinstdrivande företag kan vi dela med oss av vinsten träden skapar till dig som äger trädet. Över en 20 års period är den förväntade avkastningen från ett enda träd 208,25 € eller ca 2 000 kronor.

Precis som alla företag behöver vi pengar för att kunna bedriva vår verksamhet. Från början vågade vi inte enbart förlita oss på människors välvilja och bidrag. Istället valde vi den kommersiella vägen. Du köper träd av oss, vi planterar, tar hand och avverkar dem över en 20 års period. Därefter delar vi på vinsten. Vi tjänar pengar och du tjänar pengar. Win-win. Att det dessutom är bra för planeten, människorna och samhället är en fantastisk bonus.

Trots att många av oss försöker välja ekologiskt, handla miljömärkt och göra allmänt kloka och miljömedvetna bra val, så tänker de flesta av oss inte på kraften våra sparpengar faktiskt har. Pengar skapar och definierar på många sätt den framtid vi vill ha eftersom de företag som får pengarna då kan utveckla och sälja mer produkter och tjänster som går i linje med vad vi konsumenter efterfrågar. Better Globe både vill, och har lyckats bra, med att vara ett etiskt, hållbart och långsiktigt alternativ till traditionellt sparande.

Förväntad avkastning från ett träd

När du köper ett träd av oss för 17 € planterar vi det, tar hand om det, avverkar det och ger dig en förutbestämd avkastning för de träd du köpt. I all sin enkelhet fungerar det enligt följande:

 • År 1: du köper trädet för 17 € och vi planterar det
 • År 1 – 4: trädet växer, det finns inget att skörda och du får ingen avkastning
 • År 5 – 19: trädet är i full produktionsålder och du får 2.55 € per år under 15 år
 • År 20: trädet avverkas och säljs och du får 170 €

I form av en illustration ser det ut enligt nedan:

Infografik som visar den förväntade avkastningen över 20 år.
Infografik som visar den förväntade avkastningen över 20 år.

Summerar man avkastningen så ser den ut som följer:

 • År 1 – 4: 0 € avkastning
 • År 5 – 19: 15 år x 2.55 € = 38,25 €
 • År 20: 170 €
 • Totalt = 208,25 €

Det är viktigt att i sammanhanget påpeka att det inte finns några garantier, det är en förväntad avkastning och, precis som med alla investeringar, finns där en hel del risker. Dessa kan du läsa om här. Däremot har vi historiskt betalat ut avkastning till våra kunder enligt ovanstående modell varje år sedan 2011 och allt tyder på att vi kommer hålla dessa åtaganden även i framtiden.

Förväntad avkastning från ett donationspaket

Ett donationspaket består av:

 • Två träd som du äger
 • Två träd som skänks bort
 • 1.50 € till skolverksamheten
 • 1.50 € till mikrolånverksamheten
 • 500 liter vatten

Avkastningen från ett donationspaket blir således dubbelt så stor som för ett träd, det vill säga 2 x 208,25 € = 416,50 € över samma 20 års period. I procent blir avkastningen däremot lite sämre eftersom donationspaketet kostar 53 €, men med tanke på allt det goda som donationspaketet faktiskt bidrar till hoppas vi att du överväger köp i alla fall.

Din förväntade avkastning från träden över 20 år i form av återköp
Din förväntade avkastning från träden över 20 år i form av återköp

Vårt bästa tips: regelbundet sparande

Även om du kan köpa ett enda träd vid ett enda tillfälle och därefter aldrig igen, så rekommenderar vi ett regelbundet sparande i träd. Det är till och med som så att vi belönar alla kunder som regelbundet sparar i både donationspaket och träd varje år.

Vanliga frågor om avkastningen

 • Hur får jag ut avkastningen? 

  I slutet av året, ofta i månadsskiftet november/december betalar vi ut avkastningen för dina träd på ditt Better Globe-konto som du når genom att logga in med ditt kundnummer (AID-nummer). Därifrån kan du sedan välja att återinvestera pengarna i nya träd till ett rabatterat pris eller ta ut pengarna till ditt vanliga bankkonto.

 • Hur beskattas avkastningen från träden?

  Avkastningen, dvs vinsten, från träden beskattas enligt reglerna för det land som du har din skatterättsliga hemvist i. I Sverige innebär det 30 procents beskattning av avkastningen i form av "överskott av kapital" i din deklaration. Kom ihåg att du är skattskyldig även om du återinvesterar avkastningen i nya träd.

 • Ändras avkastningen beroende på om företaget går bättre/sämre?

  Det korta svaret är nej. Ur ett tekniskt perspektiv kan du se trädköpen som ett lån till företaget. Vi återbetalar på det här lånet genom återköp med en förutbestämd ränta om 2.55 € per träd från år 5 till år 19 och gör det slutgiltiga återköpet om 170 € år 20.

 • På nätet står att man måste ha faktura för att få ut avkastningen?

  Det stämmer inte och är tyvärr en följd av en olycklig formulering. Faktura behöver bara våra ambassadörer när de ska få ut sin provision då det är "inkomst av tjänst" och ska beskattas annorlunda än avkastningen som beskattas som "överskott av kapital".

 • Är jag garanterad pengarna?

  Nej, precis som med alla investeringar finns det inga garantier och skulle det värsta tänkbara inträffa så kan du förlora hela din insats. Vi arbetar dock kontinuerligt med att minimera och eliminera risker. Vi anser också att för varje år som går så minskar risken eftersom fler och fler träd planteras.

Börja spara i träd eller boka plats på ett webinarium

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Varje tisdag kväll kl. 20:30 har vi ett live informationsmöte via Internet, ett så kallat webinarium för dig som vill ha mer information eller ställa egna frågor. Självklart är det gratis och det är ca 40 minuter långt.

Om du har andra frågor, så är du välkommen att läsa mer här på hemsidan. Vi har en sida med de 50 vanligaste frågorna, och du kan självklart kontakta oss på support@betterglobe.com.

Ready to buy some trees?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Boka plats på webbinarium

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Jessica Jäger
Stockholm

Jag fascineras ofta av hur genomtänkt Better Globes affärsmodell är och är djupt berörd av grundarnas starka incitament att utrota fattigdomen i Afrika. Att ge hjälp till självhjälp, så att familjer lyfts ur fattigdom och kan hålla ihop, skapar förändring för enskilda människor, hela familjer och samhället i flera generationer.

Contact us

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss på support@betterglobe.com

Några ord från Jean-Paul

Låt mig först och främst ta tillfället i akt att önska alla som läser detta nyhetsbrev ett hälsosamt, lyckligt och välmående nytt år 2020 från mig och anställda på Better Globe Forestry. Better Globe Forestry står inför spännande tider, men låt oss först reflektera över 2019 Förra året var ett intressant och utmanande år på olika sätt. ViLäs mer…