Hur vi arbetar

Hur vi arbetar

Vi planterar träd i semi-öknen i Kenya och Uganda

Vi anlägger, och driver, trädplantager i semiöknen i östra Afrika. Tillsammans med lokala bönder planterar vi olika trädslag på svårodlad mark. På ett hållbart sätt hjälper vi direkt, och indirekt, människor ur fattigdom. Antalet arbetstillfällen ökar och mikrolån samt utbildning erbjuds. Samtidigt gör vi gott för miljön och för vår planet. Dessutom ger vi våra kunder en god avkastning.

Vi tror genuint på långsiktighet och hållbarhet. Vi tror inte på att det finns några quick-fixes. Vill man göra en förändring på riktigt så behöver man lägga en stabil grund och ha ett riktigt långt perspektiv. Arbetar man med att plantera träd kommer det långsiktiga perspektivet nästan av sig självt. Hållbarhet är den andra faktorn som verkligen är grundläggande i vår verksamhet.

Mulandi Nzama, en av Better Globes partnerbönder som planterar Mukau-träd på sin mark.
Mulandi Nzama, en av Better Globes partnerbönder som planterar Mukau-träd på sin mark.

För att en förändring ska hålla över tid och vara långsiktig behöver den vara hållbar för alla parter. Vi tror på hållbarhet för:

 • våra medarbetare på plantagerna som får en lön för att kunna lyfta sig ur fattigdom.
 • vår miljö och planet eftersom trädplanteringen minskar klimathotet och ökenspridningen.
 • barnen som får möjlighet till skolgång tack vare att vi bygger och renoverar skolor.
 • de som får mikrolån från bankerna vi finansierar och lämnar över.
 • länderna där vi verkar som får ta del av skatter och den ekonomiska värdeförädlingen.
 • samhällena där våra medarbetare bor som får infrastruktur och möjlighet att växa.
 • våra kunder här i Sverige som får ta del av den vinsten som träden och verksamheten ger.
 • våra medarbetare här i Sverige som arbetar idogt med att sprida vårt budskap.

Genom att alla parter är vinnare kommer vi att lyckas med vår vision att utrota fattigdom och korruption. Det kommer inte att ske över en natt. Det vi har åstadkommit hittills sedan 2006 överstiger dock vida våra förväntningar. Allt pekar på att vi gör helt rätt saker.

Beprövade metoder ger resultat

Egentligen är inget av det vi gör nytt. Plantering av träd fick den kenyanska miljöaktivisten och senare miljöministern Wangari Maathai nobelpriset för redan 2004. Ett par år senare fick Muhammad Yunus nobelpriset för mikrolån. Att utbildning är en av de viktigaste vägarna ur fattigdom är inte heller något okänt. Det som vi däremot är ganska ensamma om i världen är att kombinera ihop alla dessa faktorerna till en fungerande verksamhet med många vinnare.

Fröplantor redo att planteras ut. Kiambere, Kenya 2017

Framgångsfaktorn är hur vi kombinerar de olika delarna till en helhet. Det vi gör är i korthet:

 • Hjälp till självhjälp – vi tror på att lära människor fiska istället för att ge dem fisk.
 • Trädplantering – har flera gånger om bevisats vara ett bra sätt att förbättra närmiljön, minska klimathotet och erosionen samt ge en stabil avkastning. Att vi gör det på mark som anses vara värdelös ger ett stort extravärde.
 • Mikrolån – 2006 fick Muhammed Yunus nobelpriset för att ha visat att mikrolån är ett effektivt sätt att lyfta människor ur fattigdom.
 • Vatten – är en nödvändig resurs som det inte finns tillräckligt av i stora delar av Afrika. En effektiv vattenanvändning behövs.
 • Utbildning – det bästa sättet att hjälpa människor att förändra sin situation är genom utbildning.
 • Samarbete – ingen har någonsin åstadkommit något stort på egen hand. Våra samarbeten är en nyckel till framgång.
 • Vinstdelning – för att vi ska kunna finansiera verksamheten så behöver vi din hjälp, men du behöver tjäna på det också, därför delar vi på vinsten.

Klicka på respektive rubrik (eller använd menyn överst) för att läsa mer om hur vi arbetar med dessa områden.

Vår påverkan

Vår vision och långsiktiga mål är att minska fattigdomen och korruptionen i Afrika. Det är nämligen de två enskilt största bromsklossarna för att att Afrika ska blomstra upp på riktigt.

Philomena Wayua, arbetare på Better Globes plantage i Kiambere, Kenya, 2017
Philomena Wayua arbetar på Better Globes plantage i Kiambere, Kenya, 2017

Sedan vi startade verksamheten 2006 har vi faktiskt lyckats med mer än vad vi trodde skulle vara möjligt. Nedan följer några exempel på det vi är mest stolta över. Vi har:

 • sålt och planterat över 1 000 000 träd på mark som ingen trodde gick att använda för skogsbruk.
 • betalt ut avkastning till våra trädägare sedan 2010 enligt plan.
 • byggt två skolor i Uganda.
 • finansierat renovering av flera skolor i Kenya.
 • finansierat köpet av en ny skola i Kabale, Uganda.
 • fler än 100 heltidsanställda och flera hundra säsongsanställda i områden där det tidigare aldrig har funnits arbetstillfällen.
 • finansierat en mikrolånbank som har lånat ut pengar till över 4 000 familjer.
 • startat samarbete med flera hundra bönder som får stora fördelar av att utöka sin verksamhet med trädodling.

Läs mer om vår påverkan här →

Börja spara i träd eller boka plats på ett webinarium

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Varje tisdag kväll kl. 20:30 har vi ett live informationsmöte via Internet, ett så kallat webinarium för dig som vill ha mer information eller ställa egna frågor. Självklart är det gratis och det är ca 40 minuter långt.

Om du har andra frågor, så är du välkommen att läsa mer här på hemsidan. Vi har en sida med de 50 vanligaste frågorna, och du kan självklart kontakta oss på support@betterglobe.com.

Ready to buy some trees?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Boka plats på webbinarium

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Oddgeir Søllesvik
Haugesund, Norge

Jag var en av Better Globes allra första kunder. 2006 visste jag bara lite om projektet och det var en tillfällighet och tips från kompisar att jag köpte träd. Efter 13 år, inklusive flera resor till Afrika är min erfarenhet att det här ett företag som alltid levererar. Jag har aldrig upplevt några problem som inte har blivit lösta. I många år har hela familjen köpt träd och donationspaket. VI är stolta över att kunna bidra till ett så got miljöprojekt som dessutom skapar arbetstillfällen.

Contact us

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss på support@betterglobe.com

Några ord från Jean-Paul

Låt mig först och främst ta tillfället i akt att önska alla som läser detta nyhetsbrev ett hälsosamt, lyckligt och välmående nytt år 2020 från mig och anställda på Better Globe Forestry. Better Globe Forestry står inför spännande tider, men låt oss först reflektera över 2019 Förra året var ett intressant och utmanande år på olika sätt. ViLäs mer…