Hållbarhet på riktigt

Hållbarhet på riktigt

Med hållbarhet i alla våra delar

Better Globe har sedan starten 2006 genomsyrats av hållbart arbete. Vårt hjärta och vår passion ligger i att möta den enorma potential som finns i människor och miljö i Kenya och Uganda, på sätt som stärker människorna, miljön och leder till långsiktigt hållbara verksamheter och samhällen.

Globalt och lokalt i Kenya och Uganda sker just nu en stor urbanisering. Better Globes arbete leder, i de områden de verkar, till en bromsad urbanisering och möjlighet för människor att stanna kvar eller flytta tillbaka. Vi verkar för hållbara samhällen och hållbara jobb för de som bor i närområdena.  Samhällen blir till och växer, människor kan försörja sig och fortsätta driva sina jordbruk. Samhällsfunktioner kommer till dem istället för tvärtom.

Landsbygden befolkas

När Better Globe startade sin verksamhet i Kiambere, var det en liten samling av fem hus som utgjorde byn. Då fanns det litet eller inget hopp för innevånarna i byn att kunna skapa någon form av välstånd på den platsen. Idag består samma by av 109 hus och Better Globe är en stor och attraktiv arbetsgivare mitt i vad som närmast kan kallas för ödeland. Många andra verksamheter finns numera också i området och flera jordbruk i anslutning till Better Globes trädplantager försörjer allt fler invånare.

I andra delar av norra Kenya där Better Globe ännu inte har hunnit etablera sig förflyttar människor sig till de större byarna och städerna för att söka arbete eller få hjälp med försörjningen på konstgjord väg. Där finns det ofta tillgång till matransoner från bistånd medan torka och erosion i många fall tar över deras gamla jordbruksmark och gör den alltmer obrukbar.

Arbetstillfällen skapas

En av nycklarna för att bromsa avfolkning och ökenspridning i dessa områden är hållbara arbeten som baseras på verkliga behov, verkliga kommersiella spelregler och inte minst inom affärsområden med stora behov inom överskådlig tid. Det globala behovet av timmer är stort och det tar lång tid att tillgodose då träd växer långsamt.

På plantskolan i Kiambere är 72% av de anställda kvinnor.
På plantskolan i Kiambere är 72% av de anställda kvinnor, Kenya 2017.

Efterfrågan på kvalitetsträ fortsätter att vara större än tillgången, vilket är positivt för Better Globe, då vi fokuserar på att plantera Mukauträd. Mukau påminner i kvalitet om mahogny och växer dessutom förhållandevis snabbt. Varje år planteras en stor mängd nya träd på våra plantager som behöver skötas och tas om hand under hela trädens produktionstid (ca 20år). Detta säkerställer att det finns arbetstillfällen där för lång tid fram över. Att plantera skog i semiökenområden är definitivt en tillväxtbransch av flera skäl.

Hållbar lokalekonomi

Byborna gör vad de kan för att organisera sina liv så att de kan stanna i byarna. De har till och med ett kollektivt sätt att se på pengar och andra resurser. Ofta har man en by-kassa eller gemensam ekonomi och man sköter om det lilla som finns gemensamt. Men ofta är bykassan för liten för att egentligen göra en bestående skillnad i byn.

Mwethi Mwendi (längst till vänster) mikro-lånade 100 USD, köpte getter och förbättrade livsförutsättningarna för hela byn.

Better Globe kan genom donationspaketen skjuta till pengar i form av mikrolån vilket kan resultera i att små verksamheter eller gemensamma by-projekt kan dras igång som genererar nya värden och inkomster. Oftast är det kvinnor som får möjlighet att låna en liten summa pengar så de kan starta någon form av inkomstbringande verksamhet eller investera i något som gör att de kan spara pengar i längden.

Hållbart är att vara medveten

De människor som kan leva av och samspela med naturen är ofta medvetna om att de är beroende av det biologiska ekosystemet. På våra plantager blir det successivt mer och mer tydligt för anställda och personal att man behöver bry sig om marken och naturen. Att det är tack vare träden som planteras i jorden som ett värde skapas som gör att människor kan bo kvar och att de för med sig många goda bieffekter i när-miljön.

Hållbarhet är även att vara medveten om hur det finansiella hjulet i samhället fungerar. När ett ekonomiskt system rullar igång på en plats, minskas snart behovet av bistånd utifrån.

Ett av Better Globes huvudsyften är att motverka fattigdom och korruption. Därmed är det ett viktigt grunddrag i organisationen att se till så att alla blir vinnare på de platser där vi verkar. Människor ska kunna lita på att de blir rättvist behandlade, och att vårt arbete utgår från sunda och hållbara relationer.

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Gör gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt.