Hållbarhet på riktigt

Hållbarhet på riktigt

Med hållbarhet i alla våra delar

Better Globe har sedan starten 2006 genomsyrats av hållbart arbete. Vårt hjärta och vår passion ligger i att möta den enorma potential som finns i människor och miljö i Kenya och Uganda, på sätt som stärker människorna, miljön och leder till långsiktigt hållbara verksamheter och samhällen.

Globalt och lokalt i Kenya och Uganda sker just nu en stor urbanisering. Better Globes arbete leder, i de områden de verkar, till en bromsad urbanisering och möjlighet för människor att stanna kvar eller flytta tillbaka. Vi verkar för hållbara samhällen och hållbara jobb för de som bor i närområdena.  Samhällen blir till och växer, människor kan försörja sig och fortsätta driva sina jordbruk. Samhällsfunktioner kommer till dem istället för tvärtom.

Landsbygden befolkas

När Better Globe startade sin verksamhet i Kiambere, var det en liten samling av fem hus som utgjorde byn. Då fanns det litet eller inget hopp för innevånarna i byn att kunna skapa någon form av välstånd på den platsen. Idag består samma by av 109 hus och Better Globe är en stor och attraktiv arbetsgivare mitt i vad som närmast kan kallas för ödeland. Många andra verksamheter finns numera också i området och flera jordbruk i anslutning till Better Globes trädplantager försörjer allt fler invånare.

I andra delar av norra Kenya där Better Globe ännu inte har hunnit etablera sig förflyttar människor sig till de större byarna och städerna för att söka arbete eller få hjälp med försörjningen på konstgjord väg. Där finns det ofta tillgång till matransoner från bistånd medan torka och erosion i många fall tar över deras gamla jordbruksmark och gör den alltmer obrukbar.

Arbetstillfällen skapas

En av nycklarna för att bromsa avfolkning och ökenspridning i dessa områden är hållbara arbeten som baseras på verkliga behov, verkliga kommersiella spelregler och inte minst inom affärsområden med stora behov inom överskådlig tid. Det globala behovet av timmer är stort och det tar lång tid att tillgodose då träd växer långsamt.

På plantskolan i Kiambere är 72% av de anställda kvinnor.

På plantskolan i Kiambere är 72% av de anställda kvinnor, Kenya 2017.

Efterfrågan på kvalitetsträ fortsätter att vara större än tillgången, vilket är positivt för Better Globe, då vi fokuserar på att plantera Mukauträd. Mukau påminner i kvalitet om mahogny och växer dessutom förhållandevis snabbt. Varje år planteras en stor mängd nya träd på våra plantager som behöver skötas och tas om hand under hela trädens produktionstid (ca 20år). Detta säkerställer att det finns arbetstillfällen där för lång tid fram över. Att plantera skog i semiökenområden är definitivt en tillväxtbransch av flera skäl.

Hållbar lokalekonomi

Byborna gör vad de kan för att organisera sina liv så att de kan stanna i byarna. De har till och med ett kollektivt sätt att se på pengar och andra resurser. Ofta har man en by-kassa eller gemensam ekonomi och man sköter om det lilla som finns gemensamt. Men ofta är bykassan för liten för att egentligen göra en bestående skillnad i byn.

Mwethi Mwendi (längst till vänster) mikro-lånade 100 USD, köpte getter och förbättrade livsförutsättningarna för hela byn.

Better Globe kan genom donationspaketen skjuta till pengar i form av mikrolån vilket kan resultera i att små verksamheter eller gemensamma by-projekt kan dras igång som genererar nya värden och inkomster. Oftast är det kvinnor som får möjlighet att låna en liten summa pengar så de kan starta någon form av inkomstbringande verksamhet eller investera i något som gör att de kan spara pengar i längden.

Hållbart är att vara medveten

De människor som kan leva av och samspela med naturen är ofta medvetna om att de är beroende av det biologiska ekosystemet. På våra plantager blir det successivt mer och mer tydligt för anställda och personal att man behöver bry sig om marken och naturen. Att det är tack vare träden som planteras i jorden som ett värde skapas som gör att människor kan bo kvar och att de för med sig många goda bieffekter i när-miljön.

Hållbarhet är även att vara medveten om hur det finansiella hjulet i samhället fungerar. När ett ekonomiskt system rullar igång på en plats, minskas snart behovet av bistånd utifrån.

Ett av Better Globes huvudsyften är att motverka fattigdom och korruption. Därmed är det ett viktigt grunddrag i organisationen att se till så att alla blir vinnare på de platser där vi verkar. Människor ska kunna lita på att de blir rättvist behandlade, och att vårt arbete utgår från sunda och hållbara relationer.

Börja spara i träd eller boka plats på ett webinarium

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Varje tisdag kväll kl. 20:30 har vi ett live informationsmöte via Internet, ett så kallat webinarium för dig som vill ha mer information eller ställa egna frågor. Självklart är det gratis och det är ca 40 minuter långt.

Om du har andra frågor, så är du välkommen att läsa mer här på hemsidan. Vi har en sida med de 50 vanligaste frågorna,  och du kan självklart kontakta oss på support@betterglobe.com.

Boka plats på webinarium

Varje tisdag kl. 20:30 håller vi ett informationsmöte via Internet där du får mer information. Det är självklart gratis och du har möjligheten att ställa frågor.

Boka din plats

Johan Dahl
Göteborg

Innan jag fick höra om Better Globe så hade jag länge letat efter ett sätt att skapa en hållbar skillnad för människor och miljön i Afrika och samtidigt ge en etisk inkomst till mig. Är så tacksam för att Better Globe ger mig denna möjligheten och rapporterna över vilken skillnad som redan skapats för människorna och miljön värmer otroligt mycket samtidigt som avkastningen ger mig en passiv inkomst som sätter guldkant på tillvaron.

Redo att börja köpa träd?

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Börja månadsspara eller köp enstaka träd

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss på support@betterglobe.com

Fattigdom bekämpas med köpkraft

Ekonomi är en fråga om förvaltning och hantering av resurser. Ekonomi är inte primärt en fråga om pengar, även om pengar också är en resurs som behöver förvaltas. Ekonomisk förmåga är en grundläggande kompetens som alla människor behöver ha och som är avgörande för vår överlevnad. Förra veckan genomförde vi tre uppskattade event för kunderRead more…