Hjälp till självhjälp

Hjälp till självhjälp

Det är bättre att lära människor fiska än att ge dem fisk...

Mer än 50 procent av bönderna i de områden där vi har verksamhet lever under FNs fattigdomsgräns om 2 USD per dag. Det är i dessa områden som vi tillsammans kan göra absolut mest skillnad. Långt mer än genom klassiska medel som välgörenhet och bidrag.

Att ge människor hjälp när de behöver hjälp är helt naturligt och väldigt viktigt. Frågan är bara vad det är som är hjälp på riktigt och vad det är som kanske snarare stjälper än hjälper.

Köpkraft är grunden för det ekonomiska hjulet

En av de viktiga delarna i den helhet som är Better Globes koncept för att motverka fattigdom och korruption är att skapa arbetstillfällen. De som bor i de områden som är typiska för var Better Globe väljer att etablera sig, saknar i regel möjligheten att jobba för ersättning i pengar. När de börjar jobba för Better Globe så är det oftast det första jobbet de har som ger dem möjlighet att få det som kallas för köpkraft.

Trädbeskärning på Kiambere plantagen, Kenya 2017

En person med lön har köpkraft. Den kan användas till att handla exempelvis mat eller kläder till sig och till sin familj. Köpet av maten eller kläderna  bidrar till att det säljande företaget kan betala ut lön till sina anställda. När företagets anställda får lön får de köpkraft. Köpkraften ger alltså upphov till pengaflöden.

Betydelsen av köpkraften och av det beskrivna flödet av pengar kan vara otydligt för oss som lever i en helt annan värld. Köpkraften ger upphov till flöde av pengar som ger upphov till köpkraft. Samhällsekonomin drivs framåt och möjligör vårt välstånd.

I stora delar av världen, i detta fallet i semiökenområden långt från städer och samhällen, finns inte köpkraft och flöde av pengar. Det leder till att områdena blir ännu mer avfolkade då de som kan, flyttar dit där de tror att det finns jobb. Det finns det sällan och istället växer kåkstäder runt storstäderna, kriminaliteten ökar och med den korruptionen och vice versa.

Köpkraften är avgörande för att kunna motstå frestelsen att lämna äldre och i en del fall sina egna barn, för att flytta till slummen runt storstäderna i jakten på försörjningsmöjligheter.

Försäljning av grönsaker skapar en naturlig mötesplats.
Försäljning av grönsaker skapar en naturlig mötesplats, Kenya 2017.

Attraktionen som köpkraften har

Alla de samhällen som vi har i världen idag, allt från minsta fiskeby till New York och Stockholm existerar därför att handel attraheras till köpkraft. De små byar som finns i de områden där Better Globe verkar växer i omfattning. På bara några få år fördubblas eller mångdubblas vissa byar bara för att människor bor kvar och flyttar dit där det finns arbetstillfällen och människor att sälja något till. De tillhandahåller då en tjänst eller en service som är deras inkomst, och som de kan leva på därför att andra har möjlighet att betala för den.

Det är detta som gör att vi inte längre bor i byar utan att vi idag har städer med skolor, polisväsende, sjukhus, bibliotek och en hel massa andra servicefunktioner som kan finnas – tack vare att köpmännen finns och tack vare att det finns arbetsgivare som skapar köpkraft genom att ge lön till de som arbetar. Tack vare detta kan familjer hålla ihop och stanna i den by de är födda och vill bo i om de bara kan försörja sig där.

Kiambere by har växt från 10 till över 100 hus sedan Better Globe startade sin verksamhet i området.
Kiambere by har växt från 5 till över 100 hus sedan Better Globe startade sin verksamhet i området.

Ett sätt att stödja människor i dessa samhällen till att hitta nya sätt att försörja sig på är via mikrolånebanker där de som väljer att bli medlemmar får en grundläggande utbildning i ekonomi och hur de kan hushålla med resurser och/eller skapa en verksamhet som gör att de kan betala tillbaka mikrolånet, så de kan ta ett större lån och skapa ändå bättre förutsättningar för sig själva, sina familjer och samhället de verkar i. Dessa mikrolånebanker ägs och drivs helt av byborna själva men de finansieras av Better Globes kunder via donationspaketet.

Infrastruktur

I takt med att byarna blir större och köpkraften ökar så ökar också de kollektiva möjligheterna och de politiska incitamenten för att bygga infrastruktur, vägar och vattenkanaler etc. I dessa delar av världen handlar det just nu mest om vägar och vattenförsörjning av olika slag men på sikt kan det naturligtvis bli fråga om många andra saker som vård och omsorg, satsningar på utbildning, kultur osv.

Detta sättet att arbeta, där Better Globes bidrag är motorn i förändringsprocessen, leder till slut till att hållbara samhällen etableras. Då det bygger på affärsverksamheter som bedrivs på plats av lokalbefolkningen själva – på initiativ av dem själva, så blir det ett hållbart system för hjälp till självhjälp.

Börja spara i träd eller boka plats på ett webinarium

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Varje tisdag kväll kl. 20:30 har vi ett live informationsmöte via Internet, ett så kallat webinarium för dig som vill ha mer information eller ställa egna frågor. Självklart är det gratis och det är ca 40 minuter långt.

Om du har andra frågor, så är du välkommen att läsa mer här på hemsidan. Vi har en sida med de 50 vanligaste frågorna,  och du kan självklart kontakta oss på support@betterglobe.com.

Ready to buy some trees?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Boka plats på webbinarium

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Ann Lillian Steine
Førde, Norge

Jag såg att Better Globe som en spännande och en annan typ av sparform och möjlighet till en god pension. I tillägg bidrar det dessutom att hjälpa andra. Better Globe är också en god möjlighet för alla att investera och hjälpa andra och vara säker på att hjälpen når fram och ger goda resultat. Hjälp-till-självhjälp. Jag köper träd varje månad till mig själv och mina barn. Det ger barnen en fin buffert när de en dag ska in på bostadsmarknaden eller när de ska börja pensionsspara själva.

Contact us

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss på support@betterglobe.com

Trädplantering minskar klimathotet

Att träd bidrar till att minska klimathotet är inget nytt. Redan i IPCC-rapporten från 2018 skrev man att det skulle krävas ungefär 1 miljard hektar ytterligare skog. Det motsvarar ungefär 2 miljarder fotbollsplaner med skog eller en yta stor som USA. Men enligt en studie som publicerades i tidningen Science den 5 juli så ärLäs mer…