Hjälp till självhjälp

Hjälp till självhjälp

Det är bättre att lära människor fiska än att ge dem fisk...

Mer än 50 procent av bönderna i de områden där vi har verksamhet lever under FNs fattigdomsgräns om 2 USD per dag. Det är i dessa områden som vi tillsammans kan göra absolut mest skillnad. Långt mer än genom klassiska medel som välgörenhet och bidrag.

Att ge människor hjälp när de behöver hjälp är helt naturligt och väldigt viktigt. Frågan är bara vad det är som är hjälp på riktigt och vad det är som kanske snarare stjälper än hjälper.

Köpkraft är grunden för det ekonomiska hjulet

En av de viktiga delarna i den helhet som är Better Globes koncept för att motverka fattigdom och korruption är att skapa arbetstillfällen. De som bor i de områden som är typiska för var Better Globe väljer att etablera sig, saknar i regel möjligheten att jobba för ersättning i pengar. När de börjar jobba för Better Globe så är det oftast det första jobbet de har som ger dem möjlighet att få det som kallas för köpkraft.

Trädbeskärning på Kiambere plantagen, Kenya 2017

Den som har lön och pengar på fickan kan köpa saker och använda sin köpkraft för att köpa av någon annan som behöver kunder för att i sin tur få pengar till sin familj osv. Vi som lever i en helt annan värld ser inte längre att det som driver hela vår värld, det som sörjer för att vi har det bra, är att vi har köpkraft och ett flöde av pengar som flyter genom samhället.

I stora delar av världen, i detta fallet i semiökenområden långt från städer och samhällen, finns inte köpkraft och flöde av pengar. Det leder till att områdena blir ännu mer avfolkade då de som kan, flyttar dit där de tror att det finns jobb. Det finns det sällan och istället växer kåkstäder runt storstäderna, kriminaliteten ökar och med den korruptionen och vice versa.

Köpkraften är avgörande för att kunna motstå frestelsen att lämna äldre och i en del fall sina egna barn, för att flytta till slummen runt storstäderna i jakten på försörjningsmöjligheter.

Försäljning av grönsaker skapar en naturlig mötesplats.

Försäljning av grönsaker skapar en naturlig mötesplats, Kenya 2017.

Attraktionen som köpkraften har

Alla de samhällen som vi har i världen idag, allt från minsta fiskeby till New York och Stockholm existerar därför att handel attraheras till köpkraft. De små byar som finns i de områden där Better Globe verkar växer i omfattning. På bara några få år fördubblas eller mångdubblas vissa byar bara för att människor bor kvar och flyttar dit där det finns arbetstillfällen och människor att sälja något till. De tillhandahåller då en tjänst eller en service som är deras inkomst, och som de kan leva på därför att andra har möjlighet att betala för den.

Det är detta som gör att vi inte längre bor i byar utan att vi idag har städer med skolor, polisväsende, sjukhus, bibliotek och en hel massa andra servicefunktioner som kan finnas – tack vare att köpmännen finns och tack vare att det finns arbetsgivare som skapar köpkraft genom att ge lön till de som arbetar. Tack vare detta kan familjer hålla ihop och stanna i den by de är födda och vill bo i om de bara kan försörja sig där.

Kiambere by har växt från 10 till över 100 hus sedan Better Globe startade sin verksamhet i området.

Kiambere by har växt från 5 till över 100 hus sedan Better Globe startade sin verksamhet i området.

Ett sätt att stödja människor i dessa samhällen till att hitta nya sätt att försörja sig på är via mikrolånebanker där de som väljer att bli medlemmar får en grundläggande utbildning i ekonomi och hur de kan hushålla med resurser och/eller skapa en verksamhet som gör att de kan betala tillbaka mikrolånet, så de kan ta ett större lån och skapa ändå bättre förutsättningar för sig själva, sina familjer och samhället de verkar i. Dessa mikrolånebanker ägs och drivs helt av byborna själva men de finansieras av Better Globes kunder via donationspaketet.

Infrastruktur

I takt med att byarna blir större och köpkraften ökar så ökar också de kollektiva möjligheterna och de politiska incitamenten för att bygga infrastruktur, vägar och vattenkanaler etc. I dessa delar av världen handlar det just nu mest om vägar och vattenförsörjning av olika slag men på sikt kan det naturligtvis bli fråga om många andra saker som vård och omsorg, satsningar på utbildning, kultur osv.

Detta sättet att arbeta, där Better Globes bidrag är motorn i förändringsprocessen, leder till slut till att hållbara samhällen etableras. Då det bygger på affärsverksamheter som bedrivs på plats av lokalbefolkningen själva – på initiativ av dem själva, så blir det ett hållbart system för hjälp till självhjälp.

Börja spara i träd eller boka plats på ett webinarium

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Varje tisdag kväll kl. 20:30 har vi ett live informationsmöte via Internet, ett så kallat webinarium för dig som vill ha mer information eller ställa egna frågor. Självklart är det gratis och det är ca 40 minuter långt.

Om du har andra frågor, så är du välkommen att läsa mer här på hemsidan. Vi har en sida med de 50 vanligaste frågorna,  och du kan självklart kontakta oss på support@betterglobe.com.

Boka plats på webinarium

Varje tisdag kl. 20:30 håller vi ett informationsmöte via Internet där du får mer information. Det är självklart gratis och du har möjligheten att ställa frågor.

Boka din plats

Ulrika Emericks
Göteborg

Det som jag fastnade för med Better Globe var den unika kombination av att hjälpa människor samtidigt som man tjänade pengar på ett hållbart sätt. Jag har alltid hjälpt dem som inte varit lika lyckligt lottade, men här kan jag göra det i en stor skala och få avkastning samtidigt. Jag köpte mitt första donationspaket 2008 och har månadssparat sedan dess.

Redo att börja köpa träd?

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Börja månadsspara eller köp enstaka träd

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss på support@betterglobe.com

Ny hemsida på svenska!

Först och främst vill vi tacka dig som köper träd och donationspaket regelbundet. Dina köp gör det möjgligt för Better Globe att minska fattigdomen och korruptionen samtidigt som man bidrar till att göra världen till en lite bättre plats. Ett önskemål som vi äntligen kan uppfylla är en ny hemsida med mer information, bilder, videoklippLäs mer…