Mikrolån

Mikrolån

Beprövat sätt att lyfta människor ur fattigdom

Better Globes vision är att utrota fattigdomen i Afrika. En stor andel av den fattiga befolkningen är bönder ute på landsbygden. Vi bedriver våra trädplantager i dessa områden och genom mikrofinansiering skapar vi förutsättningar för människorna i området att tjäna sina egna pengar; att utöka sin egen jordbruksverksamhet och sin inkomst.

Vi har hittills finansierat en mikrolånsbank i Mboti-området i Kenya och ännu en bank är finansierad och befinner sig i uppstartfasen. Bankerna drivs av samarbetspartnern K-Rep Fedha Services Co Ltd. Mikrofinansiering för fattiga är ett beprövat sätt att hjälpa människor att ta sig själva ur fattigdom. Mikrolånen är att betrakta som små lån utan krav på säkerhet.

År 2006 fick bankiren Muhammed Yunus från Bangladesh och hans Grameen bank motta Nobels fredspris1. Yunus hade visat att det går att skapa ekonomisk och social utveckling underifrån. Vidare motiverar Nobelstiftelsen sitt beslut;

Varaktig fred kan inte skapas utan att stora folkgrupper finner vägar att bryta sig ut ur fattigdom. Mikrofinansiering är en sådan väg.

Mikrolånsbanken är kooperativt ägd av låntagarna, som idag är ca 4100 familjer. Vi varken äger, driver eller tjänar pengar på mikrolånsbankerna; vi finansierar dem.

Mikrolåntagare som gör en avbetalning på sitt lån. Banken har en återbetalningsgrad på ca. 97%.

En ny låntagare behöver initialt köpa en bankbok vari alla transaktioner i banken framöver registreras samt gå en fyra veckor lång utbildning i ekonomi där de bland annat får lära sig olika sätt att skapa en inkomst eller ett sätt att minska utgifterna, med hjälp av de lånade pengarna. Därefter får låntagaren ta sitt första lån.

Utlåningsnivåer och avbetalningstider.

Det första lånet får vara på mellan 1 200 – 10 000 kenyanska shilling (vilket motsvarar ca 120 – 1 000 svenska kronor), med en avbetalningstid på sex månader, och måste återbetalas innan nästa lån kan tas. På samma sätt ska varje lån återbetalas innan låntagaren får möjlighet att ta nya, successivt större, lån med längre avbetalningstid.

Vad lånen används till

Lånen används ofta delvis till att göra livet bekvämare, med exempelvis plåttak eller madrasser och till att starta eller utveckla sitt jordbruk, djurhållning eller annan affärsverksamhet. Det kan också handla om att minska utgifter som att köpa en spis som sparar ved eller en solcellslampa som ger ett långsiktigt sparande både i hälsa och pengar i förhållande till lampoljelampor.

Det går också att finansiera skolavgifter eller till att bygga och renovera byggnader. Låntagarna kan även välja att låna tillgångar som stolar (för till exempel café- och föreläsningsverksamhet), vattentankar och solceller.

En investering i en symaskin ger en ny inkomstström för en av bankens mikrolåntagare.

En investering i en symaskin ger en ny inkomstström för en av bankens mikrolåntagare.

Eftersom låntagarna är delägare i banken får de del av vinsten vid årets slut. 40 procent av vinsten utbetalas till ägarna och 60 procent går tillbaka in i verksamheten. När du som kund väljer att köpa donationspaketet, bidrar du alltså direkt till att människor får en bättre tillvaro och att entreprenörskap på landsbygden i Kenya och Uganda får luft under vingarna. I förlängningen bygger vi upp infrastrukturen i dessa områden genom mikrolånen.

Börja spara i träd eller boka plats på ett webinarium

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Varje tisdag kväll kl. 20:30 har vi ett live informationsmöte via Internet, ett så kallat webinarium för dig som vill ha mer information eller ställa egna frågor. Självklart är det gratis och det är ca 40 minuter långt.

Om du har andra frågor, så är du välkommen att läsa mer här på hemsidan. Vi har en sida med de 50 vanligaste frågorna,  och du kan självklart kontakta oss på support@betterglobe.com.

Boka plats på webinarium

Varje tisdag kl. 20:30 håller vi ett informationsmöte via Internet där du får mer information. Det är självklart gratis och du har möjligheten att ställa frågor.

Boka din plats

Ulrika Emericks
Göteborg

Det som jag fastnade för med Better Globe var den unika kombination av att hjälpa människor samtidigt som man tjänade pengar på ett hållbart sätt. Jag har alltid hjälpt dem som inte varit lika lyckligt lottade, men här kan jag göra det i en stor skala och få avkastning samtidigt. Jag köpte mitt första donationspaket 2008 och har månadssparat sedan dess.

Redo att börja köpa träd?

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Börja månadsspara eller köp enstaka träd

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss på support@betterglobe.com

Skolor engageras i trädplantering

2013 startade KenGen Foundation och Better Globe Foresty ett skogsplanteringsprojekt för att bekämpa ökenspridningen i Kenyas torra och halvtorra marker, speciellt i området runt Seven Forks. Projektet vill uppmuntra och göra det möjligt för skolor att delta i pedagogiska miljöaktiviteter genom att skapa små skogar och trädplantage. Något som ger många positiva feedback effekter förRead more…