Plantering av träd i semi-öknen

Plantering av träd i semi-öknen

Vi planterar träd där man inte kan odla något annat...

Globalt går 48 fotbollsplaner skog förlorad varje minut1 och till 2030 kommer behovet av vatten vara 40 procent större än tillgången på tjänligt vatten2. Det som gör oss unika i Better Globe är att vi har lyckats med att driva skogsbruk på kommersiell basis i en semiöken-områden.

Genom att att vi anlägger plantage i semiöken-områden på landsbygden, når vi de människor som har stort behov av hjälp till självhjälp, samtidigt som nästintill obrukbar mark förvandlas till grönskande plantager. Söder om Sahara finns stora arealer av sådan mark som i de flesta fall har ansetts vara näst intill värdelös. Man kan inte bedriva jordbruk och odla mat på den, man kan inte bedriva djurskötsel på marken eller använda den till något annat nyttigt.

Den lokala befolkningen saknar både egna resurser och kunskap att själva ta hand om marken på ett sätt som gör den brukbar igen. I de flesta fall har de redan övergett marken och det leder till stora torra områden. Gör man ingenting för att förbättra förutsättningarna med exempelvis trädplantering, så spolas eller blåser så småningom all jord bort och kvar blir de röda ökenlandskap som är så vanligt på landsbygden i t.ex. Kenya.

Men det betyder inte att marken egentligen är värdelös. Under de senaste 10 åren har vi förfinat våra processer för att kunna göra den här marken grönskande igen. I bilden överst på sidan ser du den väldigt tydliga linjen mellan där vår plantage börjar och den röda torra marken. Genom att arbeta på ett systematiskt sätt över lång tid så kan man plantera träd som i sin tur bidrar till att minska erosion och förändra mikroklimatet.

Kiambere-plantagen under tidig svensk vår. Notera hur det har börjat växa andra växter mellan träden.

När träden väl finns på plats och har rotat sig, skänker de skugga och drar till sig fukt och näringsämnen i jorden. Marken blir mer och mer bördig för varje år, och redan efter några år så är det stor skillnad på den plats där det tidigare var semiöken. Det gör att djurlivet kommer tillbaka med däggdjur, fåglar, amfibier och insekter. Lokalklimatet förändras och man kan plantera grödor som ger årlig skörd mellan virkesträden.

Våra träd stoppar erosionen

Better Globe har visat att det går att stoppa den stora erosionen på sjösidorna som sker kring sjön Kiambere helt. Detta genom att vi planterar träd och genom blockering av erosionsraviner med tusentals fördämningar. Det trädslag som planteras på den här 100 hektar stora pilotplatsen är Mukau (Melia volkensii), Neem (Azadirachta indica) och, inom kort, Acacia (Acacia senegal).

Mukau, den viktigaste arten för Better Globe, är planterad för sitt överlägsna virke av mahogny-typ. Våra studier har visat att de kan planteras året runt, förutsatt att den får tillräcklig med vård och bevattning. Tillväxten är utmärkt, med plantor upp till 3 meter i höjd, efter knappt ett och ett halvt år.

Exempel på hur ett område som påverkats av erosion kan se ut.
Exempel på hur ett område som påverkats av erosion kan se ut.

Better Globe har planterat Neem för sin olja, som används i biologiska bekämpningsmedel, och har medicinska egenskaper. Vi är nu också i processen att skaffa utvalda frön från Acacia senegal och att upprätta en process med plantering av olika härkomster av denna art.

Den producerar den värdefulla gummi arabicum, ett stabiliseringsmedel som har många industriella tillämpningar inom livsmedels-, dryckes-och grafiska industrin. Alla dessa arter är anpassade till den lokala miljön, det vill säga varm och halvtorr, med oregelbundna nederbörder. I synnerhet Melia volkensii och Acacia senegal är extremt motståndskraftiga mot torka.

Börja spara i träd eller boka plats på ett webinarium

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Varje tisdag kväll kl. 20:30 har vi ett live informationsmöte via Internet, ett så kallat webinarium för dig som vill ha mer information eller ställa egna frågor. Självklart är det gratis och det är ca 40 minuter långt.

Om du har andra frågor, så är du välkommen att läsa mer här på hemsidan. Vi har en sida med de 50 vanligaste frågorna,  och du kan självklart kontakta oss på support@betterglobe.com.

Ready to buy some trees?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Boka plats på webbinarium

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Cécile Tartar Jönsson
Åkarp

Tack vare Better Globe blir alla vinnare. Barn får gå i skolan, människor får arbete, mikrokredit och möjlighet att lyfta sig ur fattigdom och jag som investerare får tillbaka pengar. Alla tjänar på det! Och planeten mår såklart bara bra av att det planteras träd. Jag tycker det är en fantastisk och hållbar affärsmodell, som jag verkligen vill rekommendera till alla jag känner.

Contact us

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss på support@betterglobe.com

Trädplantering minskar klimathotet

Att träd bidrar till att minska klimathotet är inget nytt. Redan i IPCC-rapporten från 2018 skrev man att det skulle krävas ungefär 1 miljard hektar ytterligare skog. Det motsvarar ungefär 2 miljarder fotbollsplaner med skog eller en yta stor som USA. Men enligt en studie som publicerades i tidningen Science den 5 juli så ärLäs mer…