Utbildning

Utbildning

Nyckeln till social förändring och en bättre levnadsstandard

Utbildning är ett viktigt verktyg för att bekämpa fattigdom och korruption och det bästa sättet att hjälpa människor att förbättra sin situation ⎼ särskilt när endast 40 procent av barnen, enligt UNESCO Institute for Statistics, går färdigt skolan i områdena söder om Sahara i Afrika. På skolorna som vi stödjer genom Child Africa i Uganda lär sig barn ”ärlighet och integritet” som ett skolämne. När allt kommer omkring är barnen de framtida ledarna i Afrika som kan hjälpa till att få ett slut på extrem fattigdom. Utbildning har visat sig vara det bästa sättet att skapa social förändring i de områden där Better Globe Forestry Ltd (BGF) är verksamt.

I Östafrikas underprivilegierade samhällen måste många barn bidra till hushållens ekonomi. Att behöva stötta familjen hindrar otaliga barn från att gå i skolan regelbundet. För att ytterligare komplicera situationen är skolorna inte gratis som de är i många andra delar av världen. Och föräldrar i fattiga samhällen har ofta inte råd att låta sina barn gå i skolan under längre perioder. Istället behövs barnen hemma och pengarna behövs till mat.

Barn på landsbygden i Kenya och Uganda behöver vanligtvis ta med sig vatten till skolan eftersom det ofta föreligger brist på vatten, särskilt i de torrare områdena. När BGF etablerar sina plantager och skapar välbetalda jobb på landsbygden är det därför mycket mer troligt att barnen, som ett resultat av detta, kan gå i skolan.

Elever på Mboti School, Sosoma, Kenya
Elever på Mboti School, Sosoma, Kenya

Uppbyggnad och renovering av skolor

När våra kunder köper donationspaket hjälper vi BGF i ​​samarbete med Child Africa International att finansiera renovering och uppbyggnad av nya skolor. Från varje donationspaket avsätts lite pengar för att uppgradera skolor i de områden där BGF är verksamt. Fram tills år 2017 har Child Africa renoverat tre skolor i Kenya med hjälp av medel som våra kunder har genererat till BGF. I Uganda har delar av två skolor byggts med hjälp av stöd från våra kunder. Den senaste av skolorna är vad du ser på bilden nedan.

Den största Child Africa-skolan i Kabale, Uganda, hjälpt av donationspaketen och invigd 2016
Den största Child Africa-skolan i Kabale, Uganda, hjälpt av donationspaketen och invigd 2016

Som tidigare nämnts är BGF enbart ett skogsbolag och de varken driver några skolor eller bygger några skolor. BGF lämnar över det arbetet till sin NGO-partner Child Africa, andra lokala organisationer, föräldrakooperativ och liknande. De har dock ett nära samarbete med Child Africa. Välgörenhetsorganisationen är en icke-statlig organisation (Non-Governmental-Organization) inom barnutbildning som driver skolor främst i Uganda. År 2014 utnämndes Child Africa till den bästa icke-statliga organisationen inom utbildningsområdet i konkurrens med 50 andra välgörenhetsorganisationer.

Child Africa International

Organisationen grundades år 1991 av Julie Solberg, född i Uganda, och hennes man och ordförande i Better Globe Group, Rino Solberg. I den blygsamma begynnelsen fokuserade de på att betala skolavgifter och böcker åt barn i Uganda. För närvarande driver Child Africa skolor och sponsorprogram, främst i Uganda. Donationspaketet har också möjliggjort för dem att stödja vissa skolor i Kenya. Och för några år sedan nådde Child Africa en milstolpe genom att, enbart i Uganda, ha hjälpt mer än 10 000 barn att gå i skolan.

Som de flesta välgörenhetsorganisationer är Child Africa beroende av att företag, organisationer och individer bidrar till verksamheten på olika sätt. 100% av lärarnas löner, böcker och, i synnerhet, mat och kläder till barnen kommer från bidrag av olika slag. Förutom en stor del av de pengar som öronmärkts till skolor i donationspaketen, används också en stor del av Better Globes vinster för att stödja Child Africas arbete.

Child Africa Internationals huvudkontor i Kabale, Uganda
Child Africa Internationals huvudkontor i Kabale, Uganda

Child Africas skolor och verksamhet är kända långt utanför Ugandas och Kenyas gränser. De erbjuder undervisning som hjälper barn från socioekonomiskt usla förhållanden att lyckas i skolan. Child Africas elevers prestationer ligger på samma nivå som de ”finaste” skolorna i distriktet. Pedagogikens fokus är att bygga självförtroende och arbeta med grundläggande värderingar såsom integritet, allt i linje med önskan om att bekämpa fattigdom och korruption.

Child Africa var också känt för att integrera funktionshindrade barn, främst döva barn, i vanliga skolaktiviteter. Alla barn på skolorna brukade lära sig teckenspråk för att hjälpa till att kommunicera mellan personer med hörselnedsättning och de andra barnen. Child Africa har också blivit uppmärksammade för att använda mobiltelefoner för att hjälpa döva barn och som en del av integrationsprocessen på deras skolor.

Kate, som är en av de döva eleverna, på sin examensdag i Kabale, Uganda
Kate, som är en av de döva eleverna, på sin examensdag i Kabale, Uganda

Många av studenterna bor också på Child Africas internat. Det är ofta bättre för barnen att bo på skolan än att göra långa resor varje dag. Genom detta undviker de också att spendera sin tid med att hjälpa till hemma och kan istället fokusera på sitt skolarbete. Child Africas internatelever får också tre mål mat varje dag, vilket de inte alltid har möjlighet att få hemma med sin familj.

Better Globe har stöttat Child Africa ända sedan vi började sälja donationspaketet år 2006. Sedan dess har långt över 100 000 donationspaket sålts över hela världen. Och det bästa du kan göra för att stödja skolaktiviteter med Better Globe är att spara regelbundet genom att prenumerera på donationspaketet månadsvis.

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Gör gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt.