Påverkan

Påverkan

Tillsammans gör vi stor skillnad

Det som är av störst betydelse för oss är den skillnad vi gör och den påverkan vi har över tid. Better Globe vill bidra till att utrota fattigdom i Afrika genom att bland annat ge människor möjlighet att arbeta, skapa ett bestående värde med trädplantager och genom att stödja utbildning.

För att kunna påverka i en så positiv riktning som möjligt stöder vi Better Globe Forestry Ltd:s (BGF) arbete på flera fronter. På den här sidan presenterar vi några av de nyckelfrågor som vår representant, BGF, har kunnat påverka i positiv riktning med hjälp av Better Globes kunder från hela världen.

Vi minskar risken att familjer splittras

I många fall försöker män på landsbygden skaffa arbete i större städer, men de fastnar oftast i utkanten av staden. Istället fastnar de i slummen, där brott och droger förekommer. De hittar sällan, om någonsin, ett jobb och är för stolta för att åka tillbaka hem och berätta att de misslyckats.

Denna sökning efter sysselsättning leder till att många familjer på landsbygden splittras. Och när kvinnorna är ensamstående behöver barnen ofta hjälpa till att försörja familjen. När barn behöver arbeta är det vanligtvis på bekostnad av utbildning och att säkra en bättre framtid. Som en konsekvens blir det svårare att ta sig ur fattigdom, och det kan också leda till kriminalitet.

Detta par tar hand om sina barnbarn eftersom barnens föräldrar har lämnat familjen för att söka jobb i staden
Detta par tar hand om sina barnbarn eftersom barnens föräldrar har lämnat familjen för att söka jobb i staden

Istället för att tvinga människor att flytta för att få tillgång till arbete skapar BGF arbetstillfällen där människor redan bor, då de anlägger trädplantager långt ute på landsbygden. Människor som aldrig har haft ett jobb kan nu arbeta under värdiga förhållanden, få regelbunden lön och känna stolthet över att försörja sig själva, sina familjer och bidra till lokalsamhället på olika sätt.

BGF lägger även tonvikt vid att anställa kvinnor, vilket är ovanligt i de här regionerna. Ännu mer ovanligt är de kvinnliga förmännen vid plantskolorna. Att prioritera kvinnliga arbetstagare är en del av BGF:s arbete för social hållbarhet. Studier visar att kvinnor bidrar i högre grad till sina familjer och samhällen än vad män gör. Och eftersom det generellt är svårare för kvinnor att hitta trygga arbeten på landsbygden, gör vad vi i Better Globe stödjer genom BGF en verklig skillnad.

Kvinnor på landsbygden i Kenya är i allmänhet bättre på att hantera pengar på ett ansvarsfullt sätt, vilket innebär att majoriteten av de som beviljas mikrolån i de mikrofinansbanker som finansieras av Better Globes kunder som köper donationspaketet är kvinnor.

Skolor och utbildning är bland de viktigaste stegen för att stoppa fattigdomen

Om barn inte får möjlighet till utbildning är risken stor att de istället lär sig det som deras föräldrar lärde sig av sina föräldrar. I många fall handlar det om korruption, och ofta leder det till ojämlikheter och långvarig fattigdom. Vi kanske inte alltid kan hjälpa vuxna människor att göra saker på ett nytt sätt och att leta efter nya möjligheter. Börjar vi med barnen så kan vi ändå bygga integritet och en värdig och hållbar grund för samhällen som kan ärvas i kommande generationer.

Better Globe har finansierat renoveringen av denna förskola i Mboti, Kenya
Better Globe har finansierat renoveringen av denna förskola i Mboti, Kenya

Utbildning är en viktig del av det arbete som Better Globes kunder stödjer. BGF bidrar med kunskap och ekonomiska medel till renovering och uppbyggnad av skolor i samarbete med Child Africa, ofta i nära anslutning till trädplantagerna. I många fall organiserar också BGF trädplantering på skolans mark. Syftet är att hjälpa skolorna att på sikt bli självförsörjande, förbättra livsmedelsförsörjningen och att lära barnen om vikten av att ta hand om miljön.

Ju fler träd som planteras, desto större betydelse har vår påverkan

Avskogning är ett enormt problem runt om i världen. Trots att många politiska instanser runt om i världen är eniga om detta, görs det inte tillräckligt för att lösa problemet och definitivt inte tillräckligt snabbt. BGF har valt att satsa på kommersiellt skogsbruk i torra och halvtorra områden. Och med Better Globe kan du hjälpa till att crowdfunda insatserna för att motverka fattigdom och ökenspridning i dessa torra områden.

Infarten till BGF:s Mukau-plantage i Kiambere, Kenya, 2017
Infarten till BGF:s Mukau-plantage i Kiambere, Kenya, 2017

Fördelen med att arbeta i de torra områdena är att BGF kan lämna den bördiga marken till de som behöver den mest för att försörja sina familjer och för att skaffa mat åt nationen. Företaget kan göra en betydligt större skillnad genom att förvandla stora semi-ökenområden till frodiga och gröna miljöer.

BGF bidrar till att säkerställa fler träd på planeten genom kontraktsodlare, hållbara trädplantager och genom att plantera träd som kan bidra till att minska avskogningen i några av de skogar som har störst biologisk mångfald, våra tropiska skogar. Med din hjälp kan vi öka vår påverkan och bidra till att skapa en grönare framtid såväl för afrikaner som för hela världen.

Träden hjälper också till att omvandla koldioxid till syre och de fungerar som kolsänkor, vilket innebär att de lagrar kol. Mukau-träd som odlas i Kenya binder också kväve till jorden och förbättrar markhälsan i förstörda områden. Och under processen motverkar mukau-träd både jorderosion och ökenspridning. Det är också värt att nämna att mark som bryts ned och ökenspridning släpper ut betydande mängder kol.

Genom att stödja BGF:s insatser hjälper Better Globes kunder till att motverka klimatförändringar varje gång de köper ett träd eller ett donationspaket. I samma process skapas arbetstillfällen och inkomstmöjligheter i några av Afrikas mest utsatta samhällen.

BGF:s åstadkommanden hittills

Genom crowdfunding har Better Globes kunder stöttat BGF i ​​att göra betydande framsteg genom åren, bland annat:

  • Planterat några tusen hektar skog och trädplantager med över 1,2 miljoner träd.
  • Hjälpt över 5 000 familjer med mikrolån genom att finansiera samhällsägda mikrofinansbanker som hanteras av BGF:s samarbetspartner K-Rep.
  • Samarbete med över 15 000 partnerbönder (per den 1 november 2019) som planterar träd på sin mark, vilket för närvarande innefattar över 1 500 000 träd.
  • BGF har inlett ett samarbete med Kenyas största energibolag KenGen, vilket inkluderar att ha trädplantager kring deras dammar för att minska jorderosion. Ett samarbete med KenGen Foundation har också utvecklats för att hjälpa lokala samhällen och skolor med trädplanteringsinitiativ, bland annat för att stödja utbildning.
  • Genom Better Globes donationspaket har vi finansierat mer än 255 000 euro till projekt relaterade till att förbättra vattensituationen i jordbrukssamhällen i de torra områdena.
  • BGF har anställt över 150 personer på heltid med förmåner som sjukförsäkring, vilket är svårt att få i Kenya. Mer än 450 personer arbetar också deltid på BGF:s trädplantager. Extra arbetsmöjligheter skapas också genom att stödja kontraktsbönder.
  • Samarbete med många lokala organisationer, företag och myndigheter.
  • Vi har finansierat renoveringen av flera skolor, stöttat nybyggnation av två nya skolor och köpet av en skola. Stödet som getts genom donationspaketen, mer än 255 000 euro, har gjort det möjligt för flera hundra barn att få tillgång till utbildning i Kenya och Uganda.

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Gör gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt.