Vår påverkan

Vår påverkan

Tillsammans gör vi stor skillnad på plats

Det som är av störst betydelse för oss är den skillnad och påverkan vi gör på sikt. Better Globe vill bidra mot att utrota fattigdomen i Afrika genom att bland annat ge människor möjlighet till arbete och skapa bestående värden genom trädplantering och utbildning.

För att kunna påverka i en så positiv riktning som möjligt har vi i Better Globe sett att vi behöver jobba på flera fronter samtidigt. Här är några av de områden där vi sett att vi kunnat påverka i en mycket positiv riktning.

Vi minskar risken att familjer splittras

I många fall försöker männen på landsbygden skaffa arbete i en större stad, men fastnar oftast i utkanten av staden, i slum, kriminalitet och bland droger. De får sällan, eller inga jobb, och är för stolta för att åka hem och berätta att de misslyckats. Detta gör att många familjer på landsbygden splittras, att många kvinnor blir ensamstående, att barnen då behöver bidra till familjen i högre grad och detta skapar sedan många följdeffekter som leder till fattigdom, brist på utbildning och framtidstro som kan leda till kriminalitet och så vidare.

Familj där mannen och hans fru tar hand om barnbarn då föräldrarna lämnat för att söka jobb i staden
En man och hans fru som tar hand om barnbarnen då föräldrarna lämnat familjen för att söka jobb i staden.

Istället för att människor ska tvingas flytta för att få tillgång till arbete, så skapar vi jobbmöjligheter där människor redan bor, då vi anlägger våra plantage långt ute på landsbygden. Människor som knappt haft ett jobb i hela sitt liv kan nu arbeta under värdiga förhållanden och få en regelbunden lön och känna stolthet av att kunna försörja sig själva, sin familj och bidra till lokalsamhället på olika sätt.

Vi anställer också i hög grad kvinnor, vilket är ovanligt i de här regionerna och ännu ovanligare är de kvinnliga förmännen på plantskolorna. Det är en del av Better Globes arbete för social hållbarhet, då undersökningar visat att kvinnor bidrar tillbaka till sina familjer och samhällen i högre grad än män och då det generellt är svårare för kvinnor att hitta trygga jobb på landsbygden. Kvinnor på landsbygden i Kenya är generellt också bättre på att hantera pengar ansvarsfullt vilket gör att majoriteten av de som beviljas mikrolån i de mikrolånbanker som finansierats av oss donationsköpare via Better Globe, är kvinnor.

Skola och utbildning, ett av de viktigaste stegen ur fattigdom

Om barn inte får möjlighet till att gå i skolan, är risken stor att de istället lär sig det som deras föräldrar lärt sig av sina föräldrar. I många fall handlar det om korruption, och ofta leder det till orättvisor och cementerad fattigdom. Vi kanske inte alltid kan bidra till att vuxna människor gör saker på ett nytt sätt och ser nya möjligheter, men börjar vi med barnen så bygger vi en värdig och hållbar grund till samhällen som kan ärvas i många generationer framåt.

En skola i Mboti, Kenya som Better Globe har finansierat renoveringen på.
En förskola i Mboti, Kenya som Better Globe har finansierat renoveringen av.

Just därför är skolan en mycket viktig del i vårt arbete. Vi bidrar med kunskap och ekonomiska medel till renovering och byggnation av skolor, ofta i nära anslutning till våra plantage. I många fall bidrar vi även med trädplantering på skolans mark för att de på sikt ska kunna bli självförsörjande. Skolorna drivs sedan av icke-vinstdrivande organisationer som till exempel stiftelsen Child Africa.

Ju fler träd som planteras, desto mer skillnad kan vi göra

Avskogningen i världen är ett jätteproblem, och trots att många politiska instanser runt om i världen är eniga om detta så görs det inte tillräckligt, och inte heller snabbt nog. Vi har själva valt att satsa på kommersiellt skogsbruk  i torra områden. Här är det svårare att plantera jämfört med redan bördig mark.

Infarten till plantagen i Kiambere, Kenya, 2017.
Infarten till plantagen i Kiambere, Kenya, 2017.

Fördelen är att vi kan lämna den bördiga marken till de som behöver den bäst, samtidigt som vi gör en större skillnad på plats genom att omvandla stora semiöken-områden till grönskande skogar. Vi bidrar till att det planteras fler träd på jorden och ju fler träd som planteras desto mer skillnad och påverkan på vår planet och för oss människor som bor här.

Träden bidrar bland annat till att omvandla koldioxid till syre. De bromsar den globala uppvärmningen som delvis kommer från att solen strålar direkt på jorden, utan att fångas upp och omvandlas till fotosyntes av växter. De stoppar den ökenspridning som är resultatet av att fler och fler träd huggs ner och självklart även till att skapa massor med arbete för fattiga människor.

Åstadkommanden hittills

Det är mycket som vi är stolta över att ha åstadkommit hittills är bland annat:

  • Planterat ett par tusen hektar skog med över 1,2 miljoner träd.
  • Hjälpt över 4 500 familjer med mikrolån genom att finansiera mikrolånsbanker som sedan drivs i andras regi. Vi bara finansierar dem.
  • Samarbete med över 2 355 partnerbönder (1 nov 2017) som planterar träd på sin mark, i dagsläget uppgår det till över 150 000 träd.
  • Samarbete med Kenyas största energibolag KenGen kring att ha plantager kring deras vattendammar för att minska erosionen. Samarbetet har även utvecklats med deras stiftelse KenGen Foundation till att hjälpa lokalsamhällena med bl.a. trädplantering och utbildning.
  • Finansierat projekt för att förbättra vattensituationen för mer än 375 000 EUR.
  • Anställt över 120 människor på heltid med förmåner som sjukförsäkring, vilket är väldigt ovanligt i Kenya. Ytterligare mer än 300 personer arbetar på deltid på plantagerna.
  • Samarbete med många lokala organisationer, företag och myndigheter.
  • Finansierat renoveringen av flera skolor, nybyggnationen av två skolor och köpet av en skola. Vilket medfört möjligheten för flera hundra barn att få tillgång till utbildning.

Börja spara i träd eller boka plats på ett webinarium

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Varje tisdag kväll kl. 20:30 har vi ett live informationsmöte via Internet, ett så kallat webinarium för dig som vill ha mer information eller ställa egna frågor. Självklart är det gratis och det är ca 40 minuter långt.

Om du har andra frågor, så är du välkommen att läsa mer här på hemsidan. Vi har en sida med de 50 vanligaste frågorna, och du kan självklart kontakta oss på support@betterglobe.com.

Ready to buy some trees?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Boka plats på webbinarium

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Johan Dahl
Göteborg

Innan jag fick höra om Better Globe så hade jag länge letat efter ett sätt att skapa en hållbar skillnad för människor och miljön i Afrika och samtidigt ge en etisk inkomst till mig. Är så tacksam för att Better Globe ger mig denna möjligheten och rapporterna över vilken skillnad som redan skapats för människorna och miljön värmer otroligt mycket samtidigt som avkastningen ger mig en passiv inkomst som sätter guldkant på tillvaron.

Contact us

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss på support@betterglobe.com

Några ord från Jean-Paul

Låt mig först och främst ta tillfället i akt att önska alla som läser detta nyhetsbrev ett hälsosamt, lyckligt och välmående nytt år 2020 från mig och anställda på Better Globe Forestry. Better Globe Forestry står inför spännande tider, men låt oss först reflektera över 2019 Förra året var ett intressant och utmanande år på olika sätt. ViLäs mer…