VATTEN

VATTEN

Förbättrar tillgången till en kritisk resurs

Begränsad tillgång till vatten är ett av de största problemen i de områden där Better Globe Forestry Ltd (BGF) är verksamt. Vattenbrist leder till praktiska problem vid trädplanteringen, liksom svårigheter relaterade till hälsa, hygien, mat och skolgång.

BGF har valt att plantera träd i torra och halvtorra områden för att få de mest betydande sociala och miljömässiga effekterna. Många av dessa karga områden utvecklas till öknar på grund av avskogning och lite nederbörd. Ökenspridningen förvandlar gradvis både bördig mark och halvtorra regioner till torra regioner.

Den värdefulla matjorden utsätts för erosion eftersom det inte finns några rötter och växter för att hålla jorden på plats vid kraftigt regn. Under de två regnperioderna gör kraftiga skyfall mot den torra marken att jorden spolas bort. Det är därför BGF planterar träd som är torktåliga, fördelaktiga och naturliga i den här miljön.

Efter det första tillväxtåret kan Mukau-träden i Kenya klara sig mer eller mindre på egen hand. Träden ger fördelar såsom att de binder vatten till jorden, minskar jorderosion och förbättrar jordens fertilitet genom att fixera kväve.

Akacia-träd har också planterats i Kenya, även om Mukau nu är den viktigaste arten där. Acacia senegal-träd är särskilt resistenta mot torrperioder och kan överleva upp till 18 månader utan vatten.

Mukau-träd kan hjälpa både BGF och partnerbönder att återställa mark som förstörts
Mukau-träd kan hjälpa både BGF och partnerbönder att återställa mark som förstörts

Allt eftersom träden växer skuggar de marken runt omkring dem, vilket hjälper till att stimulera omgivande vegetation. Den naturliga processen gör en enorm skillnad i att hålla jorden på plats, fånga dagg på natten och bevara vatten när det regnar. Det är början på en transformativ cykel som är avgörande för att förhindra ökenspridning.

Kontraktsbönder och regenerativt jordbruk

BGF anställer fältarbetare inom jord- och skogsbruk (Agroforestry Agents) som utbildar jordbrukargrupper i tekniker för markåterställning och jord- och vattenhantering. Att förbättra tillgången till vatten inkluderar utbildning i att installera strukturer som terrasser och retentionsdiken. Dessa strukturer bevarar regnvatten, vilket ger tillräcklig tid för vattnet att sippra ner under jorden och tillhandahålla tillräckligt med fukt för en ordentlig tillväxt av både livsmedelsgrödor och träd.

Med ökad tillgång till vatten har jordbrukarna förbättrat produktionen av grödor tack vare minskad erosion och ökad infiltration och bevarande av vatten i jorden, vilket säkerställer att grödor får kontinuerlig vatten- och mineralförsörjning under längre perioder.

BGF förbereder sig för regnperioden i Kenya genom att inrätta tillfälliga distributionscenter för fröplantor. På det sättet behöver inte kontraktsbönder som bor långt bort från den huvudsakliga plantskolan göra långa resor för att hämta sina trädplantor. Istället kan de besöka tillfälliga distributionscenter som upprättas i samarbete med skolor och lokala hövdingar. I utbyte mot att de håller utrymmet tillgängligt får skolorna och hövdingarna tillgång till vattentankar som görs tillgängliga för att vattna trädplantorna. För de lokala samhällena innebär detta tillgång till extra vatten i slutet av de torra årstiderna, vilket alltid är en välkommen lättnad.

Tillhandahåller tillgång till vatten

De flesta människor som bor i närheten av där BGF är verksamt saknar tillgång till rent vatten. De kan behöva gå många timmar varje dag för att hämta vatten. Det är ofta kvinnor och barn som har det som arbetsuppgift.

Ett utgrävt vattenhål i en uttorkad flodbädd
Ett utgrävt vattenhål i en uttorkad flodbädd

Vissa människor har tillgång till ”vattenkiosker” där de får köa för att köpa vatten från en kran. Andra kan söka upp flodbäddar där de gräver hål för att komma ner till grundvattnet som då ofta är smutsigt och förorenat. I de fall då barnen behöver hjälpa till med att hämta vatten till sina familjer hindrar det sannolikt dem från att gå i skolan.

Kön vid en vattenkiosk där familjer får rent vatten till en låg kostnad
Kön vid en vattenkiosk där familjer får rent vatten till en låg kostnad

I samarbete med Child Africa renoverar BGF skolor nära deras trädplantager i Kenya. De förser befintliga byggnader med hängrännor och stora vattentankar som fylls på under regnperioderna. Då och då, under långa torrperioder, kan BGF också använda en lastbil för att leverera rent vatten för att fylla på skolornas vattentankar.

På en skola i Sosoma, som stöds genom donationspaketet i samarbete med Child Africa, resulterade den enkla åtgärden enligt rektorn i dubbelt så hög närvaro som innan installationen av vattentankarna. Det är lättare för föräldrar att skicka sina barn till skolan om skolan förser dem med dricksvatten under dygnets varmaste timmar.

Vattentankar och hängrännor finansierade av Better Globe vid en skola i Mboti, Kenya
Vattentankar och hängrännor finansierade av Better Globe vid en skola i Mboti, Kenya

När BGF levererar vatten till trädplantagerna ser de också till att de omgivande samhällena får tillgång till dessa vattenkällor. I många fall kan hjälpen vara vattencisterner och hängrännor. I andra fall borrade brunnar. Vi kan hjälpa till att tillhandahålla denna hjälp tack vare bidragen från försäljningen av donationspaket.

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Gör gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt.