Mycket av vår arbete går i linje med de globala målen för en hållbar utveckling som antogs av världens ledare under ledning av FN i september 2015.

MÅL 1 – INGEN FATTIGDOM

Vår vision är att utrota fattigdomen i Afrika, så detta mål har vi för ögonen varje dag.

MÅL 2 – INGEN HUNGER

Vi ger fattiga människor arbete, så att de kan försörja sig och sin familj.

MÅL 3 – GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Genom att erbjuda fattiga människor arbete får de känna sig behövda, sedda och ingå i en gemenskap – en förutsättning för god hälsa och välbefinnande.

MÅL 4 – GOD UTBILDNING FÖR ALLA

Vår övertygelse är att utbildning är ett viktigt verktyg för bekämpa fattigdomen. Därför har vi valt att bygga och renovera skolor i de områden vi är verksamma.

MÅL 5 – JÄMSTÄLLDHET

Vi jobbar medvetet med jämställdhet på våra plantager och är stolta över att över 70% av våra anställda är kvinnor. Vi tillämpar också lika lön för lika arbete.

MÅL 6 – RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

Då vi ordnar vattenförsörjning till våra odlingar ser vi samtidigt till att de samhällen som finns runt odlingen får tillgång till vatten.

MÅL 7 – HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Inget som vi bidrar till i dagsläget.

MÅL 8 – ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Alla våra anställda får en marknadsmässig lön, sjukförsäkring och hälsoundersökning. I takt med att våra kunder köper träd och donationspaket kan vi anställa ännu fler och skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt för fler fattiga människor.

MÅL 9 – HÅLLBAR INDUSTRI OCH INFRASTRUKTUR

Tillsammans med vår partner KEFRI forskar vi på mukauträd för att kunna förädla verksamheten.  Vi arbetar också kontinuerligt med att förbättra vår teknik och sprida kunskap om skogsplantering. Genom att stödja starten av mikrolånsbanker bidrar vi till att fattiga människor kan starta företag och utveckla innovationer.

MÅL 10 – MINSKAD OJÄMLIKHET

Genom att skapa arbetstillfällen i semiöknen bidrar vi till att ojämlikheterna minskar, speciellt eftersom de flesta anställda är kvinnor.

MÅL 11 – HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Runt våra plantager byggs byar, eftersom människor vill bo där det finns arbetstillfällen. Byarna skapar en gemenskap och bidrar till att den lokala ekonomin gynnas, tryggheten ökar och kriminaliteten minskar.

MÅL 12 – HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Vi främjar den lokala produktionen genom att anlita lokala hantverkare och företag vid behov. Genom vårt program Seven Forks Agriculture Program arbetar vi också aktivt med att utbilda bönder i hur de brukar sin jord på ett hållbart sätt.

MÅL 13 – BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Träd binder koldioxid, så genom att anlägga trädplantager jobbar vi varje dag med att bekämpa klimatförändringarna.

MÅL 14 – HAV OCH MARINA

Inget som vi bidrar till i dagsläget.

MÅL 15 – EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Genom att anlägga trädplantager återskapar vi en biologisk mångfald. Insekter, fåglar, ormar och antiloper är bara exempel på arter som kommit tillbaka där vi planterat träd.

MÅL 16 – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Genom att vi erbjuder människor en försörjning får de en framtid och känner sig trygga. Tack vare det har kriminaliteten minskat och gemenskapen ökat i de byar som växer fram runt våra plantager.

MÅL 17 – GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Ensam är inte stark. Därför samarbetar vi med partners, både lokalt och internationellt. Tillsammans kan vi göra mer.


Börja spara i träd eller boka plats på ett webinarium

Om du också vill vara med och göra gott, bidra till en bättre värld och spara dina pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt, använd länken nedan.

Varje tisdag kväll kl. 20:30 har vi ett live informationsmöte via Internet, ett så kallat webinarium för dig som vill ha mer information eller ställa egna frågor. Självklart är det gratis och det är ca 40 minuter långt.

Kommentera

Inga kommentarer