Den 22:a februari 2019 fick Better Globe Forestry (BGF) den stora äran att ta emot en delegation av VIP-besökare till trädplantagen i Kiambere, under ledning av Kenyas miljö- & skogsbruksminister (cabinet secretary for environment & forestry), ärade Keriako Tobiko.

Närvarande var också Dr Jane Njuguna, VD för KEFRI (Kenya Forestry Research Institute) och andra ledare och forskare i KEFRI, representanter från Kenya Forest Service (Clement Ng’oriareng, chef på ’Dryland Department’, Alfred Gichu, koordinator av REDD+ beredskapsaktiviteter och ekosystemets intendenter i Kitui och Embu-län), Samuel Kareithi (programchef Gatsby Africa) och biträdande länskommissionär för Kitui County.

Syftet med besöket var att visa ministern att kommersiell skogsplantering på torrområdeni Kenya är möjligt, tillgängligt och går att utföra på större områden, med Kiambere-plantagen som bevis. Detta var ett viktigt budskap, eftersom den kenyanska regeringen vill uppnå en trädtäckning på 10% år 2022, från den nuvarande täckningen på bara 7,2%. De enda tillgängliga ytorna är torrområden, som traditionellt sett har ansetts vara olämpliga för trädplantning.

I sina inledande ord förklarade Better Globes VD företagets vision om fattigdomsbekämpning via hållbar kommersiell trädplantering, samt även bearbetningsindustri vid senare tillfälle. Han talade även om samarbetet med intressenter som KEFRI, som ger vetenskapligt stöd åt en banbrytande insats.

Ministern fick möta alla närvarande representanter och ombud, och han adresserade även ett flertal journalister som var närvarande. Han talade om skillnaden mellan trädplantering för bevarande och kommersiella ändamål, och var väl medveten om att odlarna har behov av marknadsstimulans för att kunna bedriva en storskalig trädplantering. Det krävs en stor satsning för att man ska klara av torrområdenas svåra förhållanden i Kenya.

Som regeringsrepresentant bekräftade han regeringens välvilja och rekommenderade att plantagen skulle användas som ett demonstrationsverktyg för torrområdenas länsstyrelser. Han rekommenderade att de skulle besöka plantagen och se de goda resultaten, i syftet att uppnå regeringens mål på 10% trädtäckning år 2022.

Detta var en härlig dag och ett stort steg framåt för återbeskogning av torrområden, som ligger oss så varmt om hjärtat. 

Denna artikel har publicerats och översatts med tillåtelse från Miti Magazine, utgåva #42